Programvarutestare - KYH
Utbildningar / - IT /

Programvarutestare

Bli den viktiga spelaren som säkerställer att morgondagens teknik och programvara lever upp till högt ställda krav om prestanda, funktionalitet och användarvänlighet.

 • Identifiera problem i tekniska system
 • Få utlopp för din kreativitet och noggrannhet
 • Ta steget in i en spännande bransch
 • Identifiera, förebygg och åtgärda problem och buggar i programvara innan produkten når sina slutanvändare.

 • Genomför noggranna granskningar av tekniska system och hitta kreativa tillvägagångsätt för att upptäcka brister ingen ännu stött på.

 • Artificiell intelligens, virtual reality, IoT och självkörande bilar – utvecklingsmöjligheterna och variationen av uppdrag i branschen är ändlösa.

Om utbildningen

Som programvarutestare är din uppgift är att hitta sätt och situationer där produkter eller tjänster inte fungerar som de ska, och tillsammans med ditt team åtgärda bristerna. Du har en viktig roll inom utvecklingen av ny programvara då du är den som säkerställer att tekniken möter användarnas behov på ett tillfredsställande sätt, och du är den som ser till att ni levererar fungerande och kvalitetssäkrade produkter.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper i programmering, testning och ledarskap, och förbereds för ett kreativt och utvecklande yrkesliv. Utbildning passar dig som gillar att lösa problem, utforska nya tekniska områden och har en fallenhet för nytänkande idéer.

Som programvarutestare kan du arbeta som anställd på ett företag och nischa dig inom en specifik bransch eller arbeta som konsult med varierade uppdrag och uppdragsgivare. En stor fördel med yrket är att det går att anpassa efter dina intressen och att arbetsmöjligheterna är så pass breda och många att du utvecklas genom hela arbetslivet.

 • Göteborg
 • 2 år
 • CSN-berättigad
 • 19 veckor LIA/praktik
 • 100 % – 15h undervisning i veckan
 • Preparandkurs tillgänglig innan kursstart
 • 30 platser
Jag upplevde att KYHs utbildning "Programvarutestare" stod ut bland mängden när jag letade och jämförde utbildningar. Ett tydligt programinnehåll och en välpaketerad sammansättning av kurser gjorde att mitt val föll på KYH.
Victor Sandin, student programvarutestare
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Programmering

  Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper i olika programmeringsspråk, dess bakgrund och huvudsakliga användningsområden. Du lär dig att utveckla verktyg och kod för att automatisera ditt testarbete och förenkla utförande, underhåll och beslutsfattning.

 • Testning

  Du lär dig hur testprocessens olika metoder och projektmodeller ser ut, och vilka som är lämpliga att använda i vilka situationer. Du får utforska hur man förbereder, väljer och utformar testfall, fördelar roller och ansvar, skriver testrapporter och bevakar tester.

 • Ledarskap

  Som testare arbetar du nära människor och behöver ha utvecklarteamet, beställaren och slutkundens perspektiv i åtanke genom hela processen. Utbildningen innefattar därför en kurs i ledarskap med fokus på kommunikation, presentationsteknik och coachande förhållningssätt.

En dag på jobbet

För den som arbetar som programvarutestare är ingen arbetsdag den andra lik. Du jobbar tillsammans i team bestående av beställare och utvecklare som programmerar produkten. Testarens roll i teamet är att tolka vad beställaren vill ha, för att sedan försöka förstå på djupet hur produkten fungerar och hitta situationer där den fungerar riktigt illa – så att det sedan kan åtgärdas. Kort sagt kan man säga att programvarutestaren arbetar med att kvalitetssäkra programvara och IT-system. Yrket är väldigt kreativt och testaren behöver kunna sätta sig in i hur slutanvändaren tänker och kommer att använda produkten.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens, eller läsa en preparandkurs i programmering. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Här får du kunskap om grundläggande processer i en grupps utveckling, och du lär dig reflektera över din egen yrkesroll som gruppmedlem.

I den här kursen får du fördjupade kunskaper i olika programmeringsspråk, dess bakgrund och huvudsakliga användningsområde Du kär dig även om objektorienterad analys och design samt automation av olika test.

Här lär du dig olika metoder och projektmodeller för testprocessen och vilka som är lämpliga i vilka situationer. Du får kunskaper som är nödvändiga för att förstå hur man arbetar med mjukvarutest och kunskap om olika testmetoders för- och nackdelar.

När du läser kursen lär du dig hur ett gott och effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer och om individens och gruppens roller i organisationen. Du lär dig om ledarskapets betydelse för gruppers effektivitet och hur medarbetare kan motiveras. Det är stort fokus på kommunikation, presentationsteknik och coachande förhållningssätt.

Den här kursen är uppdelad på två sätt, i första delen av kursen kommer du känna till det viktigaste som berör prestandatest - tekniker för att välja och utforma testfall, roller och ansvar, hur man skriver en bra testrapport, monitorering i realtid och vilka de viktigaste framgångsfaktorerna för prestandatest är.

I den andra delen av kursen lär du dig hur säkerhetstestning bedrivs i arbetslivet & vilka modeller det finns för hur man bör genomföra arbete inom säkerhetstestning. Du får även lära dig om bland annat branschcertifieringar och klassificeringsmodeller så som STRIDE och TARA.

Här lär du dig om vanliga databastekniker och vad du bör tänka på vid testning. Du får även praktisk kunskap i att använda databaser för att förbereda testfall och kontrollera testresultat. Kursen ger en bild av hur IT-infrastrukturen ser ut i en testares värld och vad man förväntas kunna på databassidan.

Kursen är uppdelad vid tre tillfällen.
Här lär du dig olika metoder och projektmodeller för testprocessen och vilka som är lämpliga i vilka situationer. Du får kunskaper som är nödvändiga för att förstå hur man arbetar med mjukvarutest och kunskap om olika testmetoders för- och nackdelar.

Testautomatisering ger dig färdigheter att ta fram, genomföra, underhålla och dra slutsatser av automatiserade tester med hjälp av olika verktyg på olika nivåer. Kursen tar upp hur man väljer och vad som är lämpligt och vad som är mindre lämpligt att automatisera.

Kursen är uppdelad vid tre tillfällen.
Här lär du dig olika metoder och projektmodeller för testprocessen och vilka som är lämpliga i vilka situationer. Du får kunskaper som är nödvändiga för att förstå hur man arbetar med mjukvarutest och kunskap om olika testmetoders för- och nackdelar.

LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. LIA- kursen ska även ge den studerande nya kunskaper i att självständigt kunna ingå i team eller projekt inom området test.
LIA-kursen ska ge studenten möjlighet att utöva inhämtade kunskaper med stöd av handledare och på egen hand. Efter avklarad kurs ska studenten ha den praktiska och teoretiska kompetens som behövs för att fördjupa sig i sitt examensarbete och därefter vara anställningsbar inom branschen.

I examensarbetet kommer du lära dig att omsätta dina kunskaper från utbildningen och med ett helhetstänk självständigt kunna planera, analysera och genomföra ett projekt inom området.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
Engelska B / Engelska 6
Programmering 1

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar. Du behöver ha tillgång till egen dator som du kan ladda ner program på samt wifi för att skriva provet.

Programmering, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar programmering 1 som betyg. Urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet. Mer information kommer inom kort, om du saknar kravet och har ansökt kommer vi skicka information till dig via vårt antagningssystem.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  Du behöver en bärbar dator för dina studier. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera Windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Du kan inte använda chromebook för denna utbildning.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?