Teknisk testare - KYH
IT

Teknisk testare

2 år | Göteborg

Är du nytänkande, utforskande och gillar att lösa problem? Gillar du programmering och vill vara med och utveckla teknik såsom artificiell intelligens eller kanske självkörande bilar? Som teknisk testare jobbar du med att försöka hitta problem i tekniska system innan slutanvändaren ser dem. Det handlar om att utforska och att använda systemen på kreativa och nya sätt som ingen tänkt på tidigare. Du kan välja att arbeta på ett mindre företag såsom en Start-up till ett större företag som Mitsubishi.


Visste du att du kan läsa en preparandkurs i programmering hos oss i början på hösten och få platsgaranti? Läs mer nedan, under preparandkurs.

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Som testare har du en viktig roll inom utveckling av ny programvara för att säkerställa att den nya tekniken möter de behov människor har på ett tillfredsställande sätt. Du jobbar också både mycket med människor, men också mycket med teknik. Du får kontinuerligt lära dig nya saker och pröva ditt kritiska tänkande i nya sammanhang.

Som teknisk testare har du möjlighet att gå djupt in i systemen där din förståelse av teknik spelar en stor roll. Du jobbar för att förstärka en snabb återkoppling i utvecklingsarbetet och på så sätt hjälpa resten av organisationen att leverera rätt saker med rätt kvalitét. Detta kan innebära att du får utveckla egna verktyg eller kod för att underlätta testarbetet.

Testning är ett av de roligaste yrkena inom produktutveckling med en stor variation på vad man jobbar med och hur man utvecklas. Tekniken utvecklas snabbt med artificiell intelligens, virtual verklighet, sakernas internet och självkörande bilar som exempel.

Kurserna i årskurs ett ger dig en gedigen grund inom programmering, testning och ledarskap. Andra året består dels av 19 veckor LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du sex veckor examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Takten på studierna är 100%, ca. 15 timmar i veckan är det undervisning.

Ansök nu

En dag på jobbet

För den som arbetar som teknisk testare är ingen arbetsdag den andra lik. Testarens främsta uppgift är att hitta sätt och situationer där produkter eller tjänster inte fungerar innan någon annan ser dem. Man jobbar tillsammans med ett team som består av beställare och utvecklare som programmerar produkten. Testarens roll i teamet är att tolka vad beställaren vill ha för att sedan försöka förstå på djupet hur något fungerar, eller inte fungerar, och hitta situationer där produkten som du utvecklar kan fungera riktigt illa för att sedan åtgärda det.

Yrket är kreativt och testaren behöver kunna sätta sig in i hur slutanvändaren tänker kommer att använda den slutgiltiga produkten. Kort sagt kan man säga att testaren arbetar med att kvalitetssäkra programvara och IT-system. Som teknisk testare kan man antingen vara anställd på ett företag och bli nischad eller jobba som konsult och ha varierande uppdrag samt uppdragsgivare. En stor fördel med yrket är att det alltid går att anpassa det efter intressen samt att arbetsmöjligheterna är så pass breda och många att man utvecklas genom hela yrkeslivet.

”Hela kvalitetssäkrings- och testområdet ändrar riktning nu. En mer coachande funktion som bygger in kvalitet behövs. Ett helt nytt mindset inom test kommer och det gäller att följa trenderna och kunna tillämpa ett helt nytt arbetssätt.


"Arbetsmarknaden för studenterna efter genomgången utbildning är god, företag mognar och det ställs nya krav på testare. Det är svårt att hitta duktiga testare som har det som krävs. Ny modern utbildning som KYH´s utbildning Teknisk Testare behövs. En utbildning som denna framtagen av engagerade testare i Göteborg höjer även värdet på professionen.” Daniel Karlsson, Etraveli Group AB


Kurser

Under årskurs ett läser du dessa kurser

Här får du kunskap om grundläggande processer i en grupps utveckling, och du lär dig reflektera över din egen yrkesroll som gruppmedlem.

I den här kursen får du fördjupade kunskaper i olika programmeringsspråk, dess bakgrund och huvudsakliga användningsområde Du kär dig även om objektorienterad analys och design samt automation av olika test.

Kursen är uppdelad vid tre tillfällen.
Här lär du dig olika metoder och projektmodeller för testprocessen och vilka som är lämpliga i vilka situationer. Du får kunskaper som är nödvändiga för att förstå hur man arbetar med mjukvarutest och kunskap om olika testmetoders för- och nackdelar.

När du läser kursen lär du dig hur ett gott och effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer och om individens och gruppens roller i organisationen. Du lär dig om ledarskapets betydelse för gruppers effektivitet och hur medarbetare kan motiveras. Det är stort fokus på kommunikation, presentationsteknik och coachande förhållningssätt.

Den här kursen är uppdelad på två sätt, i första delen av kursen kommer du känna till det viktigaste som berör prestandatest - tekniker för att välja och utforma testfall, roller och ansvar, hur man skriver en bra testrapport, monitorering i realtid och vilka de viktigaste framgångsfaktorerna för prestandatest är.

I den andra delen av kursen lär du dig hur säkerhetstestning bedrivs i arbetslivet & vilka modeller det finns för hur man bör genomföra arbete inom säkerhetstestning. Du får även lära dig om bland annat branschcertifieringar och klassificeringsmodeller så som STRIDE och TARA.

Här lär du dig om vanliga databastekniker och vad du bör tänka på vid testning. Du får även praktisk kunskap i att använda databaser för att förbereda testfall och kontrollera testresultat. Kursen ger en bild av hur IT-infrastrukturen ser ut i en testares värld och vad man förväntas kunna på databassidan.

I årskurs två läser du dessa kurser

Kursen är uppdelad vid tre tillfällen.
Här lär du dig olika metoder och projektmodeller för testprocessen och vilka som är lämpliga i vilka situationer. Du får kunskaper som är nödvändiga för att förstå hur man arbetar med mjukvarutest och kunskap om olika testmetoders för- och nackdelar.

Testautomatisering ger dig färdigheter att ta fram, genomföra, underhålla och dra slutsatser av automatiserade tester med hjälp av olika verktyg på olika nivåer. Kursen tar upp hur man väljer och vad som är lämpligt och vad som är mindre lämpligt att automatisera.

Kursen är uppdelad vid tre tillfällen.
Här lär du dig olika metoder och projektmodeller för testprocessen och vilka som är lämpliga i vilka situationer. Du får kunskaper som är nödvändiga för att förstå hur man arbetar med mjukvarutest och kunskap om olika testmetoders för- och nackdelar.

LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. LIA- kursen ska även ge den studerande nya kunskaper i att självständigt kunna ingå i team eller projekt inom området test.
LIA-kursen ska ge studenten möjlighet att utöva inhämtade kunskaper med stöd av handledare och på egen hand. Efter avklarad kurs ska studenten ha den praktiska och teoretiska kompetens som behövs för att fördjupa sig i sitt examensarbete och därefter vara anställningsbar inom branschen.

I examensarbetet kommer du lära dig att omsätta dina kunskaper från utbildningen och med ett helhetstänk självständigt kunna planera, analysera och genomföra ett projekt inom området.

Antagning

Antagningen är öppen mellan 11 februari-17 maj. Om du ansöker efter sista datumet registreras du som sen ansökan och blir automatiskt placerad i reservlista. Urvalsprov sker mellan 20-30 maj. Läs mer om urvalsprov vid fliken bredvid.

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
Engelska B / Engelska 6
Programmering 1

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Saknar du programmering 1? En preparandkurs kommer hållas vecka 34, en vecka innan utbildningen. Kursen går på heltid på plats hos oss, efter avklarat prov har du garanterad plats på utbildningen förutsatt att resterande behörighetskrav är godkända. Anmäl dig till utbildningen via vår hemsida, och skriv i rutan för reell kompetens att du är intresserad av preparandkursen så kontaktar vi dig för mer information och bekräftelse.

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildningen inom samhällsbygg har en PC då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.