×
 

Integritetspolicy

Följande personuppgiftspolicy redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig. KYH AB värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, bokar rådgivning eller studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, din kurs eller utbildning och kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk. Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från KYHs konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i KYHs system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta finns i 90 dagar. Uppgifterna på Google finns i 30 dagar.

Användning av personuppgifter


De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till.

KYH AB är personuppgiftsansvarig och har sitt säte i Årstaängsvägen 33, 117 43 Stockholm. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Dina uppgifterna lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen.

Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du Christina Frisk som är verksamhetschef för KYH, christina.frisk@kyh.se.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du hittar hela vår policy på sidan trygg.academedia.se, där kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Om du vill återkalla ditt samtycke eller komma i kontakt med våra dataskyddsombud kontaktar du dataskydd@academedia.se eller dataskydd@kyh.se.

Senast uppdaterad: 2022-09-29

Cookiepolicy

Användning av cookies

Vi använder cookies för att mäta trafiken och få statistik för att kunna vidareutveckla vår webbsida. Syftet är att kunna optimera användarupplevelsen och individanpassa marknadsföringen. Informationen som samlas in är anonym.

Cookies är små textfiler som samlar in information om ditt besök på en webbsida och lagras i din webbläsare. Till exempel kan cookies göra så att laddningstiden av en webbsida förkortas om du har besökt den tidigare. Du kan välja att tillåta eller neka att vi använder cookies när du besöker vår webbsida. Du kan även radera cookies i efterhand som sparats i din webbläsare. Läs mer om cookies. 

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras under en längre period för att webbsidan ska kunna anpassas utifrån individen. De används till exempel för att informera om vad som är nytt sedan senaste besöket på webbplatsen. Sessionscookies lagras temporärt på en dator när du besöker en webbsida. Dessa försvinner när du stänger ned din webbläsare.

För att kunna skräddarsy marknadsföring och föra webbstatistik använder vi oss även av tredjepartscookies som delas med tredjeparter så som Facebook och Google.

Policy för sociala medier

KYH använder sociala medier för att sprida information, nyheter och material om vår verksamhet och utbildningar.

KYHs policy är att vi vill vara med och bidra till en trygg miljö online och vi vill därmed att våra flöden ska vara säkra, konstruktiva och aktuella. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som strider mot vår policy. Det kan vara innehåll av sådan karaktär som inte håller sig till ämnet, marknadsför annan verksamhet, kan anses stötande eller kränkande, bryter mot dataskyddsförordningen GDPR eller på något annat sätt är brottsligt eller inte i linje med vår verksamhets värdegrund.

Om en person upprepade gånger bryter mot denna policy kommer den att stängas av från sidan och eventuellt innehåll postat av berörd kommer att tas bort.

KYH finns på flera sociala kanaler, vi har totalt fyra officiella konton. Du hittar oss på: