×
 

Hoppa till innehållet

Policys

Information om hantering av personuppgifter, inklusive personuppgiftspolicy, cookiepolicy och policy för sociala medier.

Personuppgiftspolicy

Följande personuppgiftspolicy redogör för hur KYH AB, som en del av Academedia-koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369), hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gör en intresseanmälan och ber om riktad information och marknadsföring. KYH AB värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är i enlighet med GDPR-lagstiftningen.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan eller ansöker till en utbildning hos KYH behöver vi behandla dina personuppgifter. Med ditt samtycke godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra våra åtaganden mot dig och förpliktelser enligt avtal och gällande lagstiftning.
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring, nyheter, meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan och/eller ansökan.
 • Specificerade ändamål för hantering av personuppgifter vid intresseanmälan, ansökan samt under/efter en utbildning.

Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

 • Vid en intresseanmälan godkänner du att vi behandlar ditt namn och din e-postadress för att ta emot riktad information, nyheter och marknadsföring i form av e-postutskick. Informationen som skickas ut baseras på de utbildningar och utbildningsområden du valt att visa intresse för.

  När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger via YH-antagning om du påbörjar eller skickar in en ansökan. Informationen från din intresseanmälan samkör vi mot din ansökan (e-post, status och vald utbildning) i syfte att profilera och anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

  Spårningspixlar

  Våra e-postutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. Vi kan även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information för statistisk analys för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att vi använder spårningspixlar i e-postutskicken.

  Lagringstider

  Personuppgifter som du lämnar vid en intresseanmälan sparas av oss till dess att ändamålen uppfyllts eller att du tar tillbaka ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke för intresseanmälan klickar du på avregistreringslänken som finns i alla e-postutskick.

  Vid intresseanmälan via Google, Facebook eller Instagram samlas informationen in från KYH’s konto för att sedan behandlas i vårt intresseanmälningssystem. Uppgifter insamlade på Metas plattformar sparas av Meta i 90 dagar. Uppgifter insamlade på Googles plattformar sparas av Google i 30 dagar.

 • För att kunna ansöka till en utbildning behöver du registrera ett konto på YH-antagning. Personuppgifter du anger via YH-antagning behandlas av ViaEcole AB, som är tillhandahållare av systemet, och delas med aktuell utbildningsanordnare. Du kan begära radering av kontot genom att kontakta ViaEcole AB, men utan ett konto kan du inte hantera och fullfölja din ansökan. Läs om hur ViaEcole AB hanterar personuppgifter.

  Uppgifter vi behandlar om dig i samband med en ansökan är för- och efternamn, personnummer och kön, fysisk adress, e-post, telefonnummer, ansökningshandlingar (betygsdokument, intyg och/eller övrig information som krävs i enlighet med ansökan), resultat i eventuell urvalsprocess samt information om du blivit antagen eller inte.

  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan och fatta ett antagningsbeslut samt kommunicera med dig om utbildningen du ansökt till eller påbörjat en ansökan till. Om du blir antagen till utbildningen kommer vi även använda dina uppgifter för att skicka studierelaterad information till dig.

  Om du har skyddad identitet och vill göra en ansökan behöver du kontakta Anna-Karin Forssén, chef för antagningsenheten på AcadeMedia, med den e-postadress du vill använda i din ansökan.

  Rättslig grund för behandlingen

  Behandlingen av dina uppgifter görs med den rättsliga grunden myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fatta ett antagningsbeslut i enlighet med lag (2009:128) om yrkeshögskolan, förordning (2009:130) om yrkeshögskolan samt i enlighet med föreskrifter utfärdade av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

  Lagringstider

  Personuppgifter som du lämnat i samband med en ansökan lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för utbildningen, oavsett om du blir antagen eller inte. Detta gör vi eftersom vi måste bevara dokumentation kring antagningsprocessen och kunna visa upp hur ärenden handläggs, till exempel i samband med att MYH utövar tillsyn eller om du vill överklaga antagningsbeslutet.

 • KYH AB är personuppgiftsansvarig och har sitt säte på Årstaängsvägen 31, 117 43 Stockholm. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter.

  Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du Emma Ackersköld som är verksamhetschef för KYH, emma.ackerskold@kyh.se.

 • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke eller komma i kontakt med våra dataskyddsombud kontaktar du dataskydd@academedia.se eller dataskydd@kyh.se.

Cookiepolicy

Användning av cookies

Cookies är små textfiler som samlar in och lagrar information om ditt besök på en webbplats i din webbläsare. KYH AB använder cookies för att samla in information som gör det möjligt att erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik, vidareutveckla våra webbsidor och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Vi använder kryptering på våra webbsidor och informationen som samlas in är skyddad.

Olika typer av cookies

Cookies delas in i kategorier beroende på dess funktion; "permanenta" och "temporära" (sessionscookies). Permanenta cookies lagras under en längre period för att webbplatsen ska kunna anpassas utifrån individen. Dessa kan sparas i upp till två år. Sessionscookies lagras temporärt på en dator när du besöker en webbplats och försvinner när du stänger ned din webbläsare. Du kan även radera cookies som sparats i din webbläsare i efterhand.

Du kan välja att acceptera alla, delar av eller endast nödvändiga cookies när du besöker KYH's webbplats. All personuppgiftsbehandling som inte är strikt nödvändig behandlas endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

 • Nödvändiga: Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt, och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.
 • Besöksstatistik: Dessa cookies används för att samla statistik om besökare, vilka sidor de besöker och vad de gör på webbplatsen.
 • Marknadsföring: Dessa cookies används för att spåra besökare i olika digitala kanaler i syfte att erbjuda personligt anpassad reklam och marknadsföring.

Policy för sociala medier

KYH AB är inte personuppgiftsansvarig för innehåll som du postar i sociala medier. Det är varje individs ansvar att förhålla sig till respektive plattforms användarvillkor. För att skapa en trygg miljö online samt hålla våra flöden och grupper relevanta förbehåller vi oss rätten att ta bort innehåll som strider mot vår policy. Det kan vara innehåll av sådan karaktär som inte håller sig till ämnet, marknadsför annan verksamhet, kan anses stötande eller kränkande, bryter mot dataskyddsförordningen (GDPR) eller på något annat sätt är brottsligt.

Om en person vid enstaka tillfälle bryter mot policyn och/eller gruppreglerna kommer eventuellt postat innehåll att tas bort. Om en person upprepade gånger bryter mot policyn kommer den att stängas av från sidan. Tänk på att aldrig lämna ifrån dig personliga uppgifter i sociala medier, varken i flöden, grupper, kommentarsfält eller chattfunktioner.

KYH i sociala medier

KYH har officiella konton på Instagram, LinkedIn, Facebook och Youtube.

Senast uppdaterad: 2024-01-25