Kurs i Schaktfritt ledningsbyggande på distans

Är du projektör, arbetsledare eller yrkesarbetare inom anläggning och redo att kompetensutveckla dig inom schaktfri teknik för mark-och anläggningsarbete? Då är den här YH-kursen rätt för dig! Kursen ger fördjupad kompetens i metoder, verktyg och utrustning för schaktfritt ledningsbyggande i olika användningsområden och geotekniska miljöer för dig med yrkeserfarenhet. Ansökan öppnar den 25 september för kursstart den 27 november 2023. Lämna en intresseanmälan så påminner vi dig när ansökan är öppen!

Om Schaktfritt ledningsbyggande

YH-kursen Schaktfritt ledningsbyggande ger omfattande kunskaper om verktyg, tekniker och metoder för schaktfritt ledningsbyggande vid markarbeten. Du lär dig om schaktfri teknik, dess användningsområden samt vilka ekonomiska och miljömässiga fördelar som finns. Du får färdigheter i att tillämpa schaktfri teknik för effektivisering av markarbeten och ledningsbyggande på arbetsplatsen enligt uppsatta ekonomiska, hållbara och energibesparande mål.

Efter kursen har du fördjupad kompetens i att planera och utföra kostnadsanalys över materialval, logistik och miljöavtryck för schaktfritt ledningsbyggande. Du genomför även ledningsrenovering och rördrivning som bidrar till effektiv besparing av både klimatanpassade och ekonomiska mål.

Under kursen

Under kursen får du kunskap om hur schaktfri teknik används för byggande och renovering av ledningsnät för VA, fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas och bredband samt hur det underlättar för försörjningskedjor och deponering. Kursen lyfter typiskt förekommande schaktfria metoder av ledningsrenovering för olika tänkbara geotekniska utmaningar.

Utbildningen sker på distans och upplägget är utformat med hänsyn till att du som studerande ska kunna kombinera ditt arbete parallellt med dina studier. Kursen är på halvfart och du kommer att ha undervisning 1-2 dagar i veckan. Via vår läroplattform finns tillgång till kursmaterial, studiehandledning, inspelat material, chattforum och diskussionsgrupper.

KYHs distansupplägg är baserat på blended-learning, vilket innebär en kombination av inspelade föreläsningar, arbete individuellt eller i grupp samt fördjupning och diskussion i live-forum. Att du som studerande har snabb access till läraren ser vi som mycket viktigt för kunskapsprocessen och det slutgiltiga studieresultat.

Ansökan öppen

Studieort Distans

Studietid Flexibel

YH-poäng 8 veckor / 20 yhp

Studietakt Halvtid

Startdatum 27 november 2023

Sista ansökningsdag 1 november 2023

Kostnadsfri CSN-berättigad

Ansök nu


Framtid och kompetensbehov

Det finns ett stort kompetensbehov i majoriteten av landet. Fördjupad kompetens av schaktfritt hos både beställarsidan och hos yrkesarbetarna kan göra enorma resurs- och klimatbesparingar samt effektivisera hela processen. Metoderna är snabba, resurseffektiva och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är samtidigt mycket ekonomiska. Schaktfri ledningsrenovering är så effektiv att den idag likställs kvalitetsmässigt med nyläggning eller omläggning. Kursen är framtagen i samråd med branschen som beskriver ett tydligt behov av mer branschkompetens och är utformad för att svara mot det behov som efterfrågas av arbetsmarknaden.

KursnamnYrkeshögskolepoäng (yhp)
Schaktfritt ledningsbyggande20
Summa20

Mer information och behörighet

Behörighetskrav: 1 år heltid yrkeserfarenhet som arbetsledare, yrkesarbetare, beställare och projektör inom anläggning eller motsvarande yrkesroll.

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på.

  • Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11.
  • Vi rekommenderar ej Mac-datorer för denna utbildning.

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Under uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur.

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Läs gärna mer om det på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta utbildningsledaren. Frågor gällande ansökan, antagning eller behörighet besvaras av Antagningsenheten.

Vanliga frågor