Schaktfritt ledningsbyggande YH-kurs | Distans

Man i skjorta står vid byggarbetsplats och håller i pärm

Distanskurs i schaktfritt ledningsbyggande

Fördjupa din kompetens inom schaktfri teknik för mark-och anläggningsarbete i olika geotekniska miljöer! Utveckla din kunskap i metoder, verktyg och utrustning för schaktfritt ledningsbyggande.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 8 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 20 poäng
Nästa start Hösten 2024
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Branschens kompetensbehov inom schaktfri teknik

Kompetens inom schaktfri teknik hos både beställarsidan och yrkesarbetarna kan göra enorma resurs- och klimatbesparingar och effektivisera hela processen. Metoderna är snabba, resurseffektiva och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är samtidigt mycket ekonomiska. Schaktfri ledningsrenovering är så effektiv att den idag likställs kvalitetsmässigt med nyläggning eller omläggning.

YH-kursen är framtagen i samråd med branschen som beskriver ett tydligt behov av mer kompetens och är utformad för att svara mot det behov som efterfrågas.

Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet som projektör, arbetsledare eller yrkesarbetare inom anläggning.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 8 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 20 poäng
Nästa start Hösten 2024
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Möt kursens utbildare

David Jacobsson
David Jacobsson.

David Jacobsson, konsult och rådgivare inom schaktfritt ledningsbyggande, är huvudlärare i kursen. Föreningen BOS står bakom.

Om YH-kursen

Du får kunskap om hur schaktfri teknik används för byggande och renovering av ledningsnät för VA, fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas och bredband samt hur det underlättar för försörjningskedjor och deponering.

Du lär dig att tillämpa schaktfri teknik för effektivisering av markarbeten och ledningsbyggande på arbetsplatsen enligt uppsatta ekonomiska, hållbara och energibesparande mål.

Fler kunskaper

 • Verktyg och tekniker för schaktfritt ledningsbyggande vid markarbeten
 • Schaktfria metoder av ledningsrenovering för olika geotekniska utmaningar
 • Planering och utförande av kostnadsanalys över materialval, logistik och miljöavtryck
  • 1 år heltid yrkeserfarenhet som arbetsledare, yrkesarbetare, beställare och projektör inom anläggning eller motsvarande yrkesroll.
 • Schaktfritt ledningsbyggande är en YH-kurs som ingår i vår studieform ”KYH Skills”. Det innebär att du läser kursen på distans och halvfart under 8 veckor, vilket gör det möjligt för dig att kombinera dina studier med jobb.

  All undervisning sker digitalt och du genomför interaktiva lektioner i helklass över nätet. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studieperioden.

  Läs mer om studieformen KYH Skills här!

Vanliga frågor

 • När du ska skicka in en ansökan till KYH behöver du ladda upp dina betygshandlingar i pdf-format, alternativt .jpeg.

  Filformat som inte fungerar är .html .txt, och format som hör till Mac-datorer. Vi accepterar inte heller betygsdokument i formatet .docx.

 • För dig med utländska betyg krävs det att betygen är översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). När bedömningen är klar laddar du upp underlagen från UHR i din ansökan. Kom ihåg att vi behöver bevis på dina kunskaper i det svenska språket för att du ska få behörighet.

 • Din gamla gymnasieskola kan ha kvar dina betyg, annars kan du vända dig till din hemkommun. Om du tidigare har ansökt till en högskole- eller universitetsutbildning kan du ofta hitta dina betyg på antagning.se. Annars kan du vända dig till din stadsarkivet.

 • Ja, om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod (ej sen anmälan) kan du komplettera din ansökan fram till den sista ansökningsdagen.

 • Det är viktigt att din ansökan är komplett med de handlingar (dokument) som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara en skannad eller fotad version av originalet. Läs mer om ansökan.

 • Nej, vi har inte tillgång till dina gymnasiebetyg. Du behöver själv bifoga dem i din ansökan.

 • Ansökan till KYH sker via yh-antagning.se. Du ansöker genom att gå in på utbildningen du vill söka här på hemsidan och klickar på ansök-knappen. Därefter skapar du ett konto (eller loggar in om du redan har ett konto) i yh-antagning.se, väljer utbildning och laddar upp dina betygshandlingar. Se steg för steg här!

 • Efter ordinarie ansökningsperiod kan vissa utbildningar öppna för sen anmälan. Det innebär att det kan finnas ett fåtal platser kvar. Observera att utbildningar som är öppna sen anmälan stänger löpande. Vänta därför inte för länge med att skicka in en sen anmälan till utbildningen du är intresserad av att läsa.

  Ett eventuellt antagningsbesked kan ibland komma tätt inpå studiestart, om du är behörig till den sökta utbildningen. Var därför uppmärksam på mail och utskick från yh-antagning.se.

 • Ansökningsperioden till höstterminen är oftast öppen mellan februari och maj/juni. För vårterminen ligger ansökan öppen under hösten. Observera att våra YH-kurser har olika ansökningsperioder.

  Gå in på respektive utbildning eller gör en intresseanmälan för att hålla dig uppdaterad!

Kontakt

Frågor om kursen? Kontakta Ylva Böckman. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH