Platschef hållbar produktion YH-utbildning | Flera studieorter

porträttbild man på byggarbetsplats

Platschef hållbar produktion | Utbildning via KYH Anywhere

Jobbar du inom byggsektorn och är redo att ta nästa steg i karriären? Axla rollen som platschef och lär dig leda byggprojekt till framgång utifrån hållbar produktion!

Studieort Gällivare, Norrtälje, Piteå, Skellefteå & Örnsköldsvik
Studieform KYH Anywhere
Längd 1 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 240 poäng
LIA-praktik 8 veckor
Nästa start VT-25
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Vad gör en platschef?

Som platschef ansvarar du för byggprojektets kvalitet, arbetsmiljö, tidsplan och ekonomi. Du ser till att byggprojektet följer de lagar och avtal som gäller. Som chef har du även fullt personalansvar och det krävs att du kan lösa eventuella konflikter och använder ett individanpassat ledarskap under arbetets gång.

I din roll som platschef har du med andra ord koll på byggprojektets administrativa och praktiska arbetsuppgifter och tar fram anbudsunderlag utifrån lagstiftning samt ekonomiska och hållbara kriterier. Du upprättar även arbetsmiljöplaner, bedömer arbetsmiljörisker och anpassar lämpliga lösningar genom att använda dig av digitala verktyg och modern teknik.

För att kunna söka YH-utbildningen till platschef behöver du ha jobbat 3 år heltid inom bygg- och anläggningsbranschen.

Exempel på yrkestitlar

 • Platschef inom hållbar produktion
 • Platschef inom bygg och anläggning
Studieort Gällivare, Norrtälje, Piteå, Skellefteå & Örnsköldsvik
Studieform KYH Anywhere
Längd 1 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 240 poäng
LIA-praktik 8 veckor
Nästa start VT-25
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


två personer arbetar tillsammans på byggarbetsplatsen

Under YH-utbildningen

Du lär dig ansvara för arbetsmiljön på byggentreprenaden i enlighet med gällande lagar och avtal. Du får färdigheter i att sätta byggprojekts budgetering, planering och uppföljning samt ansvara för kvalitetssäkringen av ett byggprojekt avseende genomförande och leverans.

Fler kunskaper

 • Arbetsmiljöplan, arbetsolyckor, riskanalys och skyddsrond
 • Entreprenadbesiktning, förbesiktning och garantibesiktning
 • Inventering och planering av resursanvändning
 • Miljöanpassning utifrån de globala hållbarhetsmålen

Framtidsutsikter

Det hastiga ekonomiska omslaget har försatt kommande bostadsinvesteringar i en svår situation. Nybyggnation förväntas minska, men ombyggnad mot renovering, underhåll och upprustning av infrastruktur ser en fortsatt arbetsmarknad! Platschefen spelar en central roll i dessa byggprojekt och är idag redan en svårrekryterad roll. Dessutom har en förhöjd kravställning bidragit till ännu starkare kompetensefterfrågan för att möta den digitala och hållbara omställningen. Med andra ord råder det goda framtidsutsikter för dig som utbildar dig till platschef!

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha:

  • Yrkeserfarenhet från någon av nedan yrkesroller eller motsvarande (3 år, heltid)
   • Arbetsledare
   • Byggproduktionsledare
   • Byggnadsingenjör
   • Projektledare
   • Entreprenadingenjör inom bygg eller anläggning
 • Platschef hållbar produktion är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Anywhere”. Det innebär att klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar tillsammans på olika orter, och utbildaren undervisar via länk. Detta är en heltidsutbildning på 1 år som du kan välja att läsa på plats i Gällivare, Norrtälje, Piteå, Skellefteå eller Örnsköldsvik.

  Hur är studierna upplagda med KYH Anywhere?

  KYH Anywhere innebär att en och samma utbildning går på flera orter samtidigt. Klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar på plats hos olika lärcentrum, och utbildaren håller i lektioner via länk – direkt uppkopplat till respektive klassrum. På så vis får du även klasskamrater som sitter utspridda runt om i landet.

  Du har schemalagda lektionstillfällen på plats cirka två halvdagar i veckan. Dessa tillfällen ägnas åt interaktiva lektioner tillsammans med din studiegrupp (som deltar på plats) och utbildaren (som deltar via länk).

  Inför varje lektionstillfälle behöver du studera och förbereda dig genom att titta på förinspelat material, göra instuderingsfrågor eller liknande. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Anywhere här!

Vanliga frågor

 • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

  Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

 • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

  På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

 • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

 • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

  Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

 • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH