Fastighetstekniker hållbar drift YH-utbildning | Flera studieorter

två personer arbetar på ventilation i inomhusgarage

Fastighetstekniker hållbar drift | Utbildning via KYH Anywhere

Vill du bli nyckelspelaren för en hållbar drift av byggnader? Studera till Fastighetstekniker och bli expert på att effektivisera energianvändning och skapa miljövänliga lösningar inom fastighetstekniska system.

Studieort Avesta, Norrtälje, Piteå, Ronneby & Växjö
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Vad gör en fastighetstekniker inom hållbar drift?

Som fastighetstekniker inom hållbar drift ansvarar du för att sköta och underhålla byggnaders tekniska system på ett miljövänligt och energieffektivt sätt. Du har tekniskt ansvar för styr- och reglerteknik, övervakningssystem samt driftoptimering. Det innebär daglig drift och underhåll av de tekniska systemen i fastigheten såsom ventilation, värme, VA, kyla, och elsystem i syfte att minimera energiförbrukningen.

Du som fastighetstekniker använder modern teknik och strategier för fastighetsautomation och AI. I ditt arbete minskar du negativ påverkan på miljön, samtidigt som du säkerställer en trygg och effektiv användning av fastighetens tekniska system. Du har även koll på myndighetskrav, lagstiftning och regelverk och ser till att dessa följs. Utöver det tekniska arbetet i fastigheten underhåller och skapar du nya relationer med kunder, entreprenörer och leverantörer.

Exempel på yrkestitlar

 • Fastighetstekniker
 • Drift- och fastighetstekniker
 • Driftansvarig fastighet
Studieort Avesta, Norrtälje, Piteå, Ronneby & Växjö
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


två personer arbetar i fastighet

Under YH-utbildningen

Du lär dig om fastigheters uppbyggnad, konstruktion, material, utrustning och system. Du kommer få kunskaper inom drift och underhåll av tekniska installationer samt om system för styr- och regler, VA, värme, ventilation och kyla. Du lär dig även om fastighetsautomation, modern fastighetsstyrning och driftövervakning.

Fler kunskaper

 • Lagstiftning och standardavtal
 • Planera och genomföra underhåll av tekniska installationer
 • Övervaka, tolka och analysera driftstatus och driftlarm
 • Bedöma och utföra energieffektiviserande åtgärder

Framtidsutsikter

Behovet av hållbara och säkra fastigheter har aldrig varit större, samtidigt har företag i fastighetsbranschen stora utmaningar att rekrytera rätt kompetens. Teknologiska framsteg och högre miljökrav har skapat ett akut kompetensbehov. Den här utbildningen är framtagen tillsammans med företag i branschen för att matcha kompetensbehovet på de orter där behovet av fastighetstekniker är som allra störst, bland annat Vöfab, WSP, Balder AB och JM Entreprenad.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Energiteknik 1
   OCH
  • Praktisk ellära
   ELLER
  • Matematik 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 •  

 • Fastighetstekniker hållbar drift är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Anywhere”. Det innebär att klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar tillsammans på olika orter, och utbildaren undervisar via länk. Detta är en heltidsutbildning på 2 år som du kan välja att läsa på plats i Avesta, Norrtälje, Piteå, Ronneby eller Växjö.

  Hur är studierna upplagda med KYH Anywhere?

  KYH Anywhere innebär att en och samma utbildning går på flera orter samtidigt. Klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar på plats hos olika lärcentrum, och utbildaren håller i lektioner via länk – direkt uppkopplat till respektive klassrum. På så vis får du även klasskamrater som sitter utspridda runt om i landet.

  Du har schemalagda lektionstillfällen på plats cirka två halvdagar i veckan. Dessa tillfällen ägnas åt interaktiva lektioner tillsammans med din studiegrupp (som deltar på plats) och utbildaren (som deltar via länk).

  Inför varje lektionstillfälle behöver du studera och förbereda dig genom att titta på förinspelat material, göra instuderingsfrågor eller liknande. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Anywhere här!

Vanliga frågor

 • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

  Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

 • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

  På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

 • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

 • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

  Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

 • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Relaterade artiklar