UX-designer YH-utbildning | Stockholm

Glad man arbetar med ux på tavla

UX-designer | Utbildning i Stockholm

Vill du bli en fena på UX-design? Lär dig om interaktionen mellan användarens upplevelse och beteende samt utvecklingen av användarvänliga produkter och tjänster.

Studieort Stockholm
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 24 veckor
Nästa start HT-24
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Vad gör en UX-designer?

UX står för User Experience och handlar om användarens upplevelse av webbplatser, appar och andra digitala produkter. UX-utbildningen, och yrkesrollen, passar dig som är intresserad av kognitions- och beteendevetenskap relaterat till interaktionen mellan människa och teknik.

Som UX-designer undersöker och kartlägger du användarnas behov och beteenden i interaktionen med din produkt. Utifrån dina insikter skapar du en design med hjälp av wireframes, mockups och prototyper, med målet att skapa positiva användarupplevelser. Du testar din design med användaren och vidareutvecklar den så att den blir så bra som möjligt.

"Det kommer finnas mycket jobb inom UX-design i framtiden. Alla företag som jobbar med webben, vilket är alla idag, kommer behöva minst en inom User Experience."

– Henrik Baecklund, Partner/Delägare, Adding Insight

Exempel på yrkestitlar

 • UX-designer
 • Användbarhetsdesigner
 • Interaktionsdesigner
 • UX-arkitekt
Studieort Stockholm
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 24 veckor
Nästa start HT-24
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


team av personer arbetar tillsammans med UX, med hjälp av post-it-lappar

Under UX-utbildningen

Du får kunskap om olika metoder, verktyg och förhållningssätt i en användarcentrerad designprocess. Du lär dig kartlägga användarbeteenden, förstå användarens behov och drivkrafter samt identifiera och åtgärda eventuella problem.

Fler kunskaper

 • Ledning, organisation, utveckling och produktion
 • Agil projektmetodik och facilitering
 • Verktyg och processmetoder för en användarcentrerad design
 • Samla in, sammanställa och analysera användardata

Framtidsutsikter

UX är listad som en av de kompetenser med absolut starkast tillväxt i efterfrågan. Utvecklingen av digitala produkter och tjänster driver på behovet av kompetens, även kraven på utvecklade användargränssnitt för att göra dessa mer lättillgängliga for bredare målgrupper.

Du kan få anställning inom e-handel, myndigheter, produktbolag, banker, nyhets- och mediebolag samt fordonsindustrin.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • UX-designer är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Hybrid”. Det innebär att utbildningen har ett hybridupplägg där viss undervisning sker digitalt och viss undervisning sker på plats i Stockholm. Utbildningen läses på heltid under 2 år.

  Den digitala delen av utbildningen innebär självstudier, där du tittar på förinspelat material, gör instuderingsfrågor eller annat för att förbereda dig inför schemalagda lektionstillfällen. Det är lektionstillfällen cirka två halvdagar i veckan där du, tillsammans med din klass och utbildare, genomför interaktiva lektioner i klassrum.

  Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Hybrid här!

Vanliga frågor

 • En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Generellt ligger våra 2-åriga utbildningar på cirka 400 YH-poäng, men längden på terminerna kan variera mellan olika utbildningar och därför finns ingen exakt siffra för en ”vanlig” termin. Prata med din utbildningsledare om dina terminstider.

 • Nej. Våra utbildningar bedrivs på svenska, men vissa utbildningar har inslag av engelska texter i kursmaterial.

 • Vi rekommenderar inte att du arbetar parallellt med dina studier, eftersom majoriteten av våra utbildningar går på heltid. Vissa jobbar extra på kvällar och helger, men vi rekommenderar att du fokuserar på studierna.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • Från början stod KYH för kompetensutveckling och yrkeshögskola. Idag är KYH bara ett namn. Läs mer om vår historia.

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • Nej, utbildningarna är helt avgiftsfria vilket innebär att vi inte tar ut några undervisningsavgifter. Däremot bekostar du eventuell kurslitteratur och annat studiematerial själv.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. I den bifogade pdf:en hittar du information om upprop och utbildningsstart.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. Där hittar du mer detaljerad information i en bifogad pdf. Under din studietid har du tillgång till ditt schema i vår lärplattform Omniway.

 • Ja, ett par utbildningar vi bedriver kan läsas på distans. Här hittar du våra aktuella distansutbildningar.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH