×
 

En stor fördel med yrkeshögskolan är att det finns flera sätt att bli fullt behörig på, även om du saknar formell behörighet. Du kan bland annat bli behörig genom att läsa in kurser eller validera din kompetens. Här berättar vi hur du kan bli behörig och hur du går tillväga i din ansökan.

Behörighet till yrkeshögskola

För att bli antagen till en YH-utbildning hos KYH Yrkeshögskola behöver du ha grundläggande behörighet. Ibland behöver du även ha särskilda förkunskaper, vilket kallas för särskild behörighet. Du hittar behörighetskraven på respektive utbildningssida. Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till yrkeshögskolan!

Grundläggande behörighet

Kriterier för grundläggande behörighet till yrkeshögskolan:

1. Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning där. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

Vissa utbildningar kräver även särskild behörighet i form av förkunskaper i ett specifikt ämne eller kurs för att säkerställa att du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Kraven består vanligtvis av relevant arbetslivserfarenhet eller kurser från ett gymnasieprogram, som exempelvis bygg och anläggning, praktisk ellära eller programmering beroende på vald YH-utbildning.

Sätt att bli behörig utan formell behörighet

Komvux

Du kan komplettera din grundläggande behörighet, eller din särskilda behörighet, genom att läsa de kurser som du saknar via Komvux.

 1. Ansök till en YH-utbildning hos KYH.
 2. Sätt status för din ansökan till ”kompletterar senare” och skriv i meddelande att du kommer att komplettera längre fram genom att läsa på Komvux.
 3. Anmäl dig till Komvux och välj den kurs du avser att läsa.
 4. När du blivit godkänd kompletterar du din ansökan till KYH genom att ladda upp ditt betyg.

Tänk på att det finns ett sista kompletteringsdatum, det hittar du i samband med att du lämnar in din ansökan.

Preparandkurs

Om du har grundläggande behörighet men saknar betyg i den särskilda behörigheten kan du läsa en kostnadsfri preparandkurs via KYH.

En preparandkurs motsvarar respektive gymnasiekurs på övergripande nivå. Du läser kursen online i självstudieform under cirka 5 veckor och som stöd finns en digital läroplattform där du hittar information, hjälpmedel och eventuell kurslitteratur. Alla preparandkurser avslutas med ett slutprov och vid godkänt resultat ges behörighet för den specifika kursen.

 1. Ansök till en YH-utbildning hos KYH.
 2. Antagningsenheten granskar din ansökan. Om de bedömer att du kan läsa en preparandkurs för att bli behörig skickar de en länk till dig via yh-antagning.se.
 3. Anmäl dig via länken och påbörja preparandkursen.

Om du saknar behörighet i Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1 kommer du först få göra ett behörighetstest i dessa ämnen. Om du inte klarar testet, eller är obehörig i andra ämnen, kan du bli erbjuden att läsa en preparandkurs.

Observera att du inte kommer att få något betyg eller intyg efter kursen, eftersom preparandkurser endast är giltiga för YH-utbildningar på KYH. Preparandkurserna är inte CSN-berättigade och du blir inte garanterad en plats på utbildningen.

Bedömning via 20-procentsregeln

20% av en utbildnings årsplatser får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Det betyder att KYH i dessa specifika fall kan frångå de satta behörighetskraven. Det som krävs av dig är att du med hjälp av andra underlag kan styrka erfarenhet eller kompetens som påvisar att du kan tillgodogöra dig utbildningen. Därefter gör vi en bedömning.

 1. Ansök till en YH-utbildning hos KYH.
 2. I din ansökan sätter du status som ”kompletterar senare” och skriver att du önskar bli granskad enligt 20%-regeln.
 3. Under rubriken ”övrigt” bifogar du underlag på din kompetens, exempelvis intyg från arbetsgivare, dokument eller andra betygshandlingar.
 4. Antagningsenheten kontaktar dig för bedömning.

Validering

Du kan ansöka till oss om du anser att du har kunskaper som motsvarar den särskilda behörigheten. Då kan du istället validera din kompetens genom reell kompetens eller behörighetstest.

Reell kompetens

Reell kompetens är din "faktiska" kompetens som du kan ha fått på annat sätt än via det formella utbildningssystemet, exempelvis genom arbetslivserfarenhet. Andra kunskaper och erfarenheter som faller in under reell kompetens är från kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse eller annan utbildning. Om du anser att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen kan du begära prövning av reell kompetens.

En bedömning av reell kompetens handlar inte om att befrias från ett eller flera behörighetskrav utan det kan vara en möjlighet för dig att bli behörig till en utbildning på annat sätt än enbart genom formella betyg och meriter.

 1. Ansök till en YH-utbildning hos KYH.
 2. Ladda upp betyg, tjänstgöringsintyg eller andra dokument. Därefter beskriver du din reella kompetens under rubriken ”övrigt”.
 3. Antagningsenheten granskar din ansökan och kontaktar dig för en bedömning.

Behörighetstest

Har din valda utbildning Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1 som särskilda förkunskapskrav men du saknar betyg i dessa ämnen? Om du anser att du har den kunskap i ämnet som krävs, kan du få möjlighet att göra ett kostnadsfritt digitalt behörighetstest. Ditt resultat överförs veckan efter du har genomfört testet och om du uppfyller godkänt resultat blir du behörig i det aktuella ämnet.

 1. Ansök till en YH-utbildning hos KYH.
 2. Antagningsenheten granskar din ansökan och skickar en anmälningslänk till dig via yh-antagning.se.
 3. Anmäl dig via länken och genomför sedan testet under den avsatta tiden.

Du får endast göra behörighetstestet en gång. Observera att inget intyg skrivs ut då testresultatet endast är giltigt för din ansökan till KYH. Om du får underkänt på testet kan du bli erbjuden att läsa preparandkurs, då får du ett meddelande om detta i yh-antagning.se.