Fördjupningskurs i 3D-CAD Markarbete Anläggning på distans

Arbetar du redan med mätteknik eller inom andra delar av bygg och vill kompetensutveckla dig inom det digitala? Då är den här kursen rätt för dig! Utbildningens koncept är att ge en omfattande kurs i fördjupad CAD-hantering inom mark och anläggning för mätningstekniker, mätningsingenjörer och projektörer med yrkeserfarenhet. Ansökan öppnar den 25 september för kursstart den 20 november 2023. Lämna en intresseanmälan så påminner vi dig när ansökan är öppen!

Om 3D-CAD

Kursens syfte är att förse dig med goda kunskaper och
färdigheter inom CAD mot hantering av ritningar och mätdata för markarbete och anläggning. Du lär dig hantering av ritningar, koordinatfiler, metoder och tekniska beskrivningar genom verktygen AutoCAD Civil 3D och SBG GEO. Detta för att kunna bearbeta ritningar och 3D-modeller i CAD mot markarbete och anläggning, såsom för vägar och terrängmodeller.

Med utökad digital kompetens skapas bättre förutsättningar för att kunna planera framåt, identifiera framtida problem och testa idéer proaktivt för en mer effektiv byggprocess och minskat avfall.

Under kursen

Kursen ger dig spetskompetens inom det digitala arbetet med markarbete och anläggning. Du kommer kunna tillämpa flera CAD-system och bearbeta, analysera och dimensionera 3D-modeller. Utbildningen sker på distans och upplägget är utformat med hänsyn till att du som studerande ska kunna kombinera ditt arbete parallellt med dina studier. Kursen är på halvfart och du kommer att ha undervisning 1-2 dagar i veckan. Via vår läroplattform finns tillgång till kursmaterial, studiehandledning, inspelat material, chattforum och diskussionsgrupper.

KYHs distansupplägg är baserat på blended-learning, vilket innebär en kombination av inspelade föreläsningar, arbete individuellt eller i grupp samt fördjupning och diskussion i live-forum. Att du som studerande har snabb access till läraren ser vi som mycket viktigt för kunskapsprocessen och det slutgiltiga studieresultat.

Ansökan öppen

Studieort Distans

Studietid Dagtid

YH-poäng 10 veckor / 25 yhp

Studietakt Halvtid

Startdatum 20 november 2023

Sista ansökningsdag 1 november 2023

CSN-berättigad

Ansök nu


Det är många som har efterfrågat autocad, det känns som en klar kompetenshöjning.

Robin Gynnstam,
Regionchef Malmö på Teodoliten Mätteknik. 

Framtid och kompetensbehov

Det finns ett stort kompetensbehov inom 3D-CAD för markarbete och anläggning och kursen är framtagen tillsammans med branschen. De nya CAD-verktygen har effektiviserat hela processen för beredning och överlämning av data. 3D-geometri kan bära mycket data och öppnar upp för mer intelligenta, säkra och betydligt mycket mer omfattande projektmodeller.

Framtiden är ljus och din spetskompetens av de nya digitala verktygen är en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden som kan öppna flera dörrar i din karriär. En kompetensutveckling inom dessa CAD-system bidrar till att hela byggprocessen kan bli mer kostnadseffektiv och energibesparande. Detaljerad data och överskådliga modeller gör produktionen lättare och mer hållbar, samt underlättar för resurs- och masshantering och minskat avfall.

Hållbarhet har alltid varit en grundsten för KYH inom samhällsbyggnad vilket har influerat sättet vi undervisar på samt våra samarbeten. Vi är noga med att skapa långa relationer inom våra branscher och flera av de som sitter i ledningsgrupperna hos KYH har gjort det i många år. En del av vår filosofi är att skapa specialisten som företagen i våra nätverk vill anställa. Vi är stolta över våra relationer som finns över flera regioner i hela landet.

KursnamnYrkeshögskolepoäng (yhp)
3D-CAD Markarbete och anläggning25
Summa25

Mer information och behörighet

Behörighetskrav: 1 år heltid yrkeserfarenhet som mätningstekniker, mätningsingenjör, projektör eller liknande yrkesroll inom bygg- och anläggningsbranschen.

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på.

  • Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11.
  • Vi rekommenderar ej Mac-datorer för denna utbildning.

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Under uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur.

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Läs gärna mer om det på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta utbildningsledaren. Frågor gällande ansökan, antagning eller behörighet besvaras av Antagningsenheten.

Vanliga frågor