×
 

Hoppa till innehållet

Studiestöd

kvinna som håller i bankkort och surfplatta

Ska du börja studera på KYH och funderar över ekonomin under utbildningstiden? Kanske är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd för att klara studierna på bästa sätt? Här förklarar vi vilka studiestöd som finns, hur ansökan går till och vilket studiemedel som passar just dig.

Särskild studiestöd

Om du har behov av särskilt stöd under utbildningen erbjuder vi självklart hjälp. Du kanske har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och behöver längre tid på tentamen, eller dyslexi och behöver stöd för att ta till dig material. Ta kontakt med din utbildningsledare när du blivit antagen för att boka ett möte och diskutera hur du kan få hjälp på bästa sätt. Förbered din dokumentation och intyg så att du får rätt hjälp.

Studiemedel

Alla våra YH-utbildningar är CSN-berättigade, vilket innebär att du kan ansöka om studiemedel för att finansiera dina studier. Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet i Sverige som har hand om studiemedel. Ansökan görs på csn.se med hjälp av mobilt bank-id eller annan e-legitimation, efter att du har blivit antagen till en utbildning. Om du inte har en e-legitimation kan du beställa en personlig kod av CSN.

Vilket studiemedel ska jag välja?

Studiemedlet via CSN består av två delar, studielån och studiebidrag. Du bestämmer själv om du vill ansöka om både lån och bidrag eller endast bidrag. Sedan 2022 kan du även ansöka om omställningsstudiestöd – ett extra studiestöd för dig som har arbetat ett längre tag och vill karriärväxla.

Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är 27-62 år, och som har arbetat minst 8 av de senaste 14 åren. Stödet består av ett studiebidrag på upp till 80% av din lön, upp till ett maxbelopp. Du kan även ta ett lån på bidraget om du vill, tanken är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst under studietiden som när du arbetar. Hur mycket du kan få i lån och bidrag beror på vilken inkomst du har. Fullständiga villkor finns hos CSN.

Tänk på fribeloppet

Det finns ett fribelopp för olika studiestöd. Fribeloppet är en beloppsgräns för hur stor inkomst du får ha samtidigt som du får studiestöd, och det räknas ut i samband med din ansökan. Detta gäller även studiebidraget.

Vad behöver jag göra?

Du söker studiestöd själv och för varje nytt ansökningstillfälle eller terminsstart behöver du uppnå ett studieresultat. Studieresultatet är utformat av CSN och kräver att du ska studera i den takt som är avsatt i din utbildningsplan. Du ska även klara samtliga kurser utan förseningar, det vill säga få minst godkänt på alla examinationer.

Om du missar ett examinationstillfälle eller hamnar efter av andra anledningar innebär det inte nödvändigtvis att ditt studiestöd blir indraget. CSN godtar mindre och tillfälliga förseningar såvida skolan bedömer att dina studier inte kommer försenas i sin helhet.

Du behöver även lämna en studieförsäkran till CSN efter att beslutet om din ansökan har tagits, tidigast en vecka innan utbildningsstart. Genom att skriva under den intygar du att de uppgifter och villkor som står i beslutet är korrekta och att du kommer följa dessa. Om du inte lämnar in studieförsäkran i tid kan CSN upphäva beslutet om studiestöd.

Betala tillbaka ditt studielån

Om du har valt att ansöka om lån behöver du betala tillbaka detta efter avslutade studier. Du börjar som tidigast betala tillbaka lånet sex månader efter avslutad utbildning. Återbetalningen sker dock alltid efter ett årsskifte. Återbetalningsplanen kan anpassas efter dina ekonomiska förutsättningar, men avbetalning av lånet görs i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du fyllt 60 år.

Tips och sammanfattning | Söka studiemedel

 1. 1

  Om du är ny student är det bra att söka studiestöd i god tid då det tillkommer handläggningstid.

 2. 2

  Du kan kombinera studiestöd med annan inkomst så länge den inte överskrider fribeloppet. 

 3. 3

  Lämna in en studieförsäkran inför varje ny ansökan, annars får du ingen utbetalning.

 4. 4

  Om det är första gången du ansöker om studiestöd måste du anmäla ditt bankkonto.