×
 

Ska du börja studera på KYH och funderar över ekonomin under utbildningstiden? Här förklarar vi vilka studiestöd som finns, hur ansökan går till och vilket studiemedel som passar just dig.

Studiestöd och studiemedel

Alla YH-utbildningar hos KYH är CSN-berättigade, vilket innebär att du som studerande kan ansöka om studiemedel i form av bidrag eller lån för att finansiera dina studier. Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet i Sverige som har hand om studiemedel.

Ansökan görs på csn.se med hjälp av mobilt bank-id eller annan e-legitimation, efter att du har blivit antagen till en utbildning. Om du inte har en e-legitimation kan du beställa en personlig kod av CSN som används på hemsidan.

Vilket studiestöd ska jag välja?

Studiemedlet via CSN består av två delar, studielån eller studiebidrag. Du bestämmer själv om du vill ansöka om både lån och bidrag eller endast bidrag. Du som studerar en YH-utbildning kan även ansöka om omställningsstudiestöd – ett nytt studiestöd för dig som har arbetat ett längre tag och vill karriärväxla.

Omställningsstudiestödet är ett högre studiemedel som erbjuder lån eller bidrag för dig som är mellan 27 och 62 år, och som har arbetat minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren, varav arbetet ska ha varit din huvudsysselsättning. Hur mycket du kan få i lån och bidrag beror på vilken inkomst du har. Stödet består dels av ett studiebidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet 21 298 kronor per månad före skatt. Du kan även ta ett lån på bidraget om du vill, tanken är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst under studietiden som när du arbetar.

Tänk på fribeloppet

Det är även viktigt att tänka på att det finns ett fribelopp för olika studiestöd. Fribeloppet är en beloppsgräns för hur stor inkomst du får ha samtidigt som du får studiestöd och räknas ut i samband med din ansökan, det gäller även studiebidraget.

Vad behöver jag göra?

Utöver att du själv måste söka studiestöd behöver du uppnå ett så kallat studieresultat för varje nytt ansökningstillfälle eller terminsstart. Studieresultatet är utformat av CSN som kräver att du ska studera i den takt som är avsatt i just din utbildningsplan. Du ska även klara samtliga kurser utan förseningar, det vill säga få minst godkänt på alla examinationer eller prov. Om du missar ett examinationstillfälle eller hamnar efter av andra anledningar innebär det inte nödvändigtvis att ditt studiestöd blir indraget eller inte kommer förnyas. CSN godtar mindre och tillfälliga förseningar såvida skolan bedömer att dina studier inte kommer att försenas i sin helhet.

Du behöver även lämna en studieförsäkran tidigast en vecka innan utbildningsstart. Studieförsäkran lämnas på CSNs hemsida efter att beslutet om din ansökan har tagits. Genom att skriva under den intygar du att de uppgifter och villkor som står i beslutet är korrekta och att du kommer följa dessa. Om du inte lämnar in studieförsäkran i tid kan CSN upphäva beslutet om studiestöd.

Om det är första gången du ansöker om studiestöd behöver du meddela var du vill ha utbetalningarna genom att anmäla ditt konto via Swedbanks kontoregister.

Betala tillbaka ditt studielån

Om du har valt att ansöka om lån behöver du betala tillbaka detta efter avslutade studier. Du börjar som tidigast betala tillbaka lånet sex månader efter avslutad utbildning. Återbetalningen sker dock alltid efter ett årsskifte. Det finns en återbetalningsplan att hitta på CSNs hemsida som kan anpassas efter dina ekonomiska förutsättningar. Avbetalning av lånet görs i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du fyllt 60 år. Studiebidrag behöver inte betalas tillbaka.

Tips och sammanfattning av att söka studiemedel

Om du är ny student är det bra att ansöka om studiestöd i god tid då det tillkommer en handläggningstid.

Du kan kombinera studiestöd med annan inkomst så länge den inte överskrider fribeloppet.  

Glöm inte att lämna in studieförsäkran inför varje ny ansökan, annars får du ingen utbetalning.

Om det är första gången du ansöker om studiestöd måste du anmäla ditt bankkonto.