×
 

Hur fungerar ansökan till yrkesutbildning?

Nedan kan du läsa om hur din ansökan till KYH Yrkeshögskola går till och viktiga datum som du behöver hålla reda på. Om du undrar något är du alltid välkommen att ringa, mejla eller chatta med oss så svarar vi så fort vi kan.

ikon förstroingsglas

Hitta din utbildning 

Börja med att läsa på och välj den utbildningen som du är intresserad av.

ikon checklista

Ansök

Ansök till din valda utbildning och bifoga gymnasiebetyg med examen.

penna ikon

Urvalsprov

När du lämnat in din ansökan blir du kallad till urvalsprov.

antagningsbesked ikon

Antagningsbesked

När du har slutfört alla steg inväntar du ditt antagningsbesked!

Vad behöver din ansökan till KYH Yrkeshögskola innehålla?

För att söka till våra utbildningar behöver du ha:

  • kunskaper i svenska och
  • en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom komvux eller
  • en motsvarande utbildning från de nordiska länderna eller
  • en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar

När du ska skicka in en ansökan till oss behöver du själv bifoga

  1. Gymnasiebetyg med examen
  2. I ditt gymnasiebetyg behöver finnas minst godkänt betyg i de särskilda behörighetskrav som anges per utbildning

Har du skyddad identitet? Kontakta vår kontaktperson malin.eriksson@academedia.se med ett skyddat telefonnummer eller mail så hjälper Malin dig vidare. Du ska inte ange ditt personnummer i din ansökan.

Saknar du något behörighetskrav finns det tre sätt att bli behörig:

Urvalsprov på KYH

När du lämnat in din ansökan blir du kallad till urvalsprov – oavsett om du är behörig eller inte.

Tänk på att du inte blir kallad till urvalsprov om du gör en sen ansökan.

Det är poängen på provet som avgör vilka som blir antagna, du kan endast bli antagen om du uppfyller utbildningens behörighetskrav. De som inte skriver provet får 0 poäng. Provet består av tre delar – problemlösning, svenska och matematik. Som mest kan du få 30 poäng.

Antagningsbesked

Om du sökt i ordinarie tid får du antagningsbesked i maj. Då behöver du logga in på antagningsportalen igen och tacka ja till din plats. Du får även information skickad till dig om utbildningsstart under sommaren. Om du söker som sen ansökan får du besked i mån av plats.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss på KYH eller på antagningsenheten!

Olika sätt att bli behörig

Vad är reell kompetens?

Om du helt eller delvis saknar formella betyg och meriter för behörighet, men på annat sätt, genom yrkeslivserfarenhet, anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning, så kan du begära prövning av reell kompetens.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning och så vidare.

En bedömning av reell kompetens handlar inte om att befrias från ett eller flera behörighetskrav utan det kan vara en möjlighet för dig att bli behörig till en utbildning på annat sätt än enbart genom formella betyg och meriter.

Kan jag söka på reell kompetens?

Kolla om du har de betyg som krävs från gymnasiet - du hittar kraven på respektive utbildning. Saknar du en kurs eller gymnasieexamen? Då bör du söka in på reell kompetens.

Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om du saknar båda.

Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas. Inför bedömning av reell kompetens behöver den beskrivas och eventuellt dokumenteras. Läs mer i formuläret för kompetenskartläggning.

20 %-regeln

Det sista sättet att bli behörig på är genom en så kallad 20 %-regel. Det innebär att i specifika fall frångå satta behörighetskrav och anta sökande till utbildningen.

Det krävs att du ansöker för 20 %-regeln och har annan kompetens som påvisar att du kan tillgodogöra dig utbildningen och därefter arbeta som det yrke som utbildningen leder till högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Preparandkurser för KYHs utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfria preparandkurser i samarbete med NTI-skolan, som motsvarar respektive gymnasiekurs på en övergripande nivå. Du läser kurserna online i självstudieform under cirka 3-5 veckor och som stöd har vi en läroplattform där du hittar information och hjälpmedel. Alla preparandkurser avslutas med ett slutprov och vid godkänt resultat på kursen, ges behörighet för den specifika kursen. Du kommer inte att få något utskrivet betyg eller intyg efter avslutad preparandkurs, detta eftersom kursen endast ger dig den särskilda behörigheten för våra Yh-utbildningar på KYH. För att kunna starta en preparandkurs måste du först uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier först. En preparandkurs är inte CSN-berättigad.

Hur ansöker du till preparandkurs?

1. Gör en ansökan till en utav våra yrkeshögskoleutbildningar via vår antagningsportal - observera att du ändå behöver skicka in de gymnasiebetyg som du har och gärna ett CV.

2. Antagningen granskar din ansökan.

3. Om Antagningen gör den bedömningen att du saknar någon av de särskilda behörighetskraven, skickas ett meddelande i meddelandefunktionen i YH-antagning med en anmälningslänk till preparandkurserna.

Vad händer när du ansökt till preparandkursen?

Antagningen kommer inom tre arbetsdagar efter att din anmälan inkommit, att registrera dig på preparandkursen. En preparandkurs startar alltid en måndag eller tisdag. Därefter kan du genomföra preparandkursen. Kom ihåg att vara aktiv under kursen då den annars riskerar att stängas ned på grund av inaktivitet. Du måste ta hänsyn till uppgifternas olika inlämningsdatum.


Observera! Du behöver ändå göra urvalsprovet för våra utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor angående behörighet eller din ansökan till KYH Yrkeshögskola kontakta Antagningsenheten. Har du frågor angående en specifik utbildning kan du kontakta våra utbildningsledare.

Vanliga frågor