×
 

välj utbildning

Välj utbildning

Börja med att kolla på våra utbildningar och välj den du är intresserad av. Glöm inte att skicka in allt du behöver i din ansökan senast 17 april.

Kvinna på dator som söker till KYH

Sen ansökan är öppen

Gå till vår externa ansökningssida och registrera ett konto. Ordinarie antagningsperiod är öppen mellan 1 februari och 17 april. Därefter öppnar några av utbildningarna som sen ansökan och då kan du söka i mån av plats.

Bifoga dokument och skicka in din ansökan. Bifoga ditt slutbetyg från gymnasiet (PDF eller JPG).

Vad behövs för ansökan till KYH?

För att söka till våra utbildningar behöver du ha

 • kunskaper i svenska och
 • en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom komvux eller
 • en motsvarande utbildning från de nordiska länderna eller
 • en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar

När du ska skicka in en ansökan till oss behöver du själv bifoga

 1. Gymnasiebetyg med examen
 2. I ditt gymnasiebetyg behöver finnas minst godkänt betyg i de särskilda behörighetskrav som anges per utbildning

Har du skyddad identitet? Kontakta vår kontaktperson liselotte.issakainen@academedia.se med ett skyddat telefonnummer eller mail så hjälper Liselotte dig vidare. Du ska inte ange ditt personnummer i din ansökan.

Saknar du något behörighetskrav finns det tre sätt att bli behörig:

Urvalsprov på KYH

När du lämnat in din ansökan blir du kallad till urvalsprov – oavsett om du är behörig eller inte.

Tänk på att du inte blir kallad till urvalsprov om du gör en sen ansökan.

Det är poängen på provet som avgör vilka som blir antagna, du kan endast bli antagen om du uppfyller utbildningens behörighetskrav. De som inte skriver provet får 0 poäng. Provet består av tre delar – problemlösning, svenska och matematik. Som mest kan du få 30 poäng.

Antagningsbesked

Om du sökt i ordinarie tid får du antagningsbesked i maj. Då behöver du logga in på antagningsportalen igen och tacka ja till din plats. Du får även information skickad till dig om utbildningsstart under sommaren. Om du söker som sen ansökan får du besked i mån av plats.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss på KYH eller på antagningsenheten!

Olika sätt att bli behörig

Vad är reell kompetens?

Om du helt eller delvis saknar formella betyg och meriter för behörighet, men på annat sätt, genom yrkeslivserfarenhet, anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning, så kan du begära prövning av reell kompetens.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning och så vidare.

En bedömning av reell kompetens handlar inte om att befrias från ett eller flera behörighetskrav utan det kan vara en möjlighet för dig att bli behörig till en utbildning på annat sätt än enbart genom formella betyg och meriter.

Kan jag söka på reell kompetens?

Kolla om du har de betyg som krävs från gymnasiet - du hittar kraven på respektive utbildning. Saknar du en kurs eller gymnasieexamen? Då bör du söka in på reell kompetens.

Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om du saknar båda.

Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Inför bedömning av reell kompetens behöver den beskrivas och eventuellt dokumenteras. Läs mer i formuläret för kompetenskartläggning.

20 %-regeln

Det sista sättet att bli behörig på är genom en så kallad 20 %-regel. Det innebär att i specifika fall frångå satta behörighetskrav och anta sökande till utbildningen.

Det krävs att du ansöker för 20 %-regeln och har annan kompetens som påvisar att du

 1. kan tillgodogöra dig utbildningen
 2. och därefter arbeta som det yrke som utbildningen leder till

Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Preparandkurser för KYHs utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfria preparandkurser i samarbete Hermods och NTI-skolan, som motsvarar respektive gymnasiekurs på en övergripande nivå. Du läser kurserna online i självstudieform under cirka 3-5 veckor och som stöd har vi en läroplattform där du hittar information, hjälpmedel och e-litteratur. Alla preparandkurser avslutas med ett behörighetsprov och vid godkänt resultat ges din behörighet för den specifika kursen.

Hur ansöker du till preparandkurs?

 • Börja med att söka utbildningen via vår antagningsportal - observera att du ändå behöver skicka in de gymnasiebetyg som du har och gärna ett CV.
 • Sätt status ”kompletterar senare” i din ansökan.
 • Du får information om preparandkurs när du sökt en utbildning och saknar ett behörighetskrav.

Vilka preparandkurser erbjuder vi?

 • Engelska 6
 • Programmering 1
 • Matematik 2

Vad händer när du ansökt till preparandkursen?

Antagningen kommer bekräfta din anmäla via mejl och starta dig på kursen. Därefter kan du genomföra preparandkursen. Kom ihåg att vara aktiv under kursen då den annars riskerar att stängas ned på grund av inaktivitet.

Observera! Du behöver ändå göra urvalsprovet för våra utbildningar.

Vad händer när du genomfört preparandkursen?

När du har blivit godkänd på din preparandkurs behöver du inte komplettera din ansökan, utan vi fixar det åt dig. Du kommer även få ett mejl skickat till dig som bekräftar att du klarat preparandkursen. Inget intyg utfärdas.

Kontakta oss

Vanliga frågor