Mätningsingenjör - Bygg och anläggning - KYH
Samhällsbyggnad

Mätningsingenjör – Bygg och anläggning

2 år | Malmö | Stockholm

Är du noggrann, skärpt, gillar ansvar och vill ha ett jobb med varierande arbetsuppgifter där du både får jobba på kontor men även tillbringa mycket tid ute på fält med olika sorters uppdrag? Som mätningsingenjör är du den avgörande nyckelspelaren som har en specialistkompetens som behövs i hela bygg- och anläggningsprocessen. Mätningsingenjörer sköter mätningarna för hela bygget, granskar ritningar och matar in tekniska uppgifter i dataprogram. Några exempel är byggproduktionsmätningar, 3D-scanning, geodata, maskinstyrning och vägkonstruktion. Du arbetar ofta tätt med andra kollegor från andra avdelningar. Dina arbetsdagar kan variera mellan fält och kontorsjobb. För att arbeta som mätningsingenjör gillar du att arbeta under eget ansvar, och är matematiskt lagd. Garanterad start 2020!

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Du kommer att få lära dig ett spännande jobb och få alla kunskaper som behövs för att vara med och bygga framtidens Sverige! Några exempel på vad utbildningen kommer ge är byggproduktionsmätningar, 3D-scanning, geodata, maskinstyrning och vägkonstruktion.

Under andra året kommer du att få vara ute på 27-28 veckors LIA där du praktiserar på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Takten på studierna är 100%, ca. 15 timmar i veckan är det undervisning och resterande timmar är menat för den studerande att jobba med grupparbete och självstudier.

En dag på jobbet

Mätningsingenjören har en nyckelfunktion i byggprocessen och ansvarar för mätningarna i ett byggprojekt. Arbetsuppgifterna är omväxlande liksom uppdragsgivarna – ena dagen kan man arbeta på ett stort bostadsbyggprojekt eller i ett kommunalt infrastrukturprojekt medan nästa dag kan innebära uppdrag hos en privatperson. Arbetsmöjligheterna är breda och tillåter mätningsingenjören att själv välja nisch och specialisering genom yrkeslivet.

En typisk arbetsdag inleds med ett morgonmöte där hela arbetsgruppen går igenom dagens projekt och jobb. Under morgonmötet ges man även möjlighet att utbyta erfarenheter och lyfta frågor inför kommande uppgifter. Efter morgonmötet packar alla sina bilar och beger sig ut till respektive uppdrag för att på eftermiddagen återvända till kontoret, lämna in utrustning och redovisa resultatet för uppdragsgivaren. Mätningsingenjören behöver vara noggrann men en kanske ännu viktigare egenskap att ha är att kunna vara flexibel inför arbetet som man tänkt sig på förhand då förutsättningarna snabbt kan förändras. Väl ute på plats behöver mätaren snabbt kunna lägga om arbetet för att kunna anpassa sig efter hur till exempel naturen eller produktionen ser ut.

Man kommer långt i yrket genom att vara kommunikativ och prata med alla på plats för att på så sätt kunna förstå hela byggprocessen. En stor fördel med att yrket är att man får vara med genom hela byggprocessen från projekteringsdelen där man mäter en yta där bostäder ska byggas om fem år, till att få se slutskedet när bygget är helt klart. Som mätningsingenjör behövs man alltid och genom alla faser.

Kurser

Så här ser kurserna ut under årskurs 1

Kursens syfte är att du ska få insikt i, och kunna beskriva, processer i en grupps utveckling samt få förutsättningar för att kunna reflektera över din egna roll som gruppmedlem. Kursen ska vara en introduktion till vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen. Branschföretag kommer att bli inbjudna för att komma och informera klassen om branschen och arbetsrollen.

Denna kurs går igenom säkerhet- och skyddsföreskrifter för arbete inom samhällsbyggsektorn. Utbildningar såsom HLR, Arbete på väg, säkerhet på väg och fallskydd ingår i kursen

I denna kurs ges övergripande kunskap dels om konsultavtal inom byggsektorn samt olika bestämmelser. I kursen ingår också orientering om tillämplig miljölagstiftning. Kursen fokuserar på de delar av juridik och avtal som är av betydelse för yrkesrollen som mätningstekniker

Kursen ger kunskaper om geodesins funktion och användningsområdet. Den ger även kunskaper om de olika koordinat och höjdsystem som används. Denna kurs är väldigt praktisk och man lär sig kunna utföra olika beräkningar, efterbearbetning och sammanställning av mätdata i lämplig databearbetsningsprogram. Man vistas ofta utomhus i denna kurs och lär sig använda de mätinstrument som används i yrket som mätningstekniker.

I denna kurs går vi igenom hela husbyggnadsprocessen och ger färdigheter i att kunna läsa, tolka och bearbeta olika digitala ritningar inom olika typer av husbyggen. Du får färdigheter i att göra mätningstekniska värderingar och bedömningar kopplade till olika husbyggnadsprocesser. Kursen är både praktiskt och teoretisk.

Makarbets- och anläggningsprocessens olika faser gås igenom och kursen går igenom om hur man ska kunna läsa, tolka och bearbeta olika digitala ritningar. I denna kurs får du utföra praktiska övningar för att få färdigheter i tekniska mätmetoder för anläggningsprojekt.

I denna kurs går vi igenom olika typer av ritningar och ritningssystem bl. a. inom områdena hus, mark och väg. Träning i hur CAD-ritningar görs och hur de ska produceras och användas av en mätningstekniker. Du får även lära dig om hur du ska bedöma vilken typ av mätning som är lämplig utifrån ett ritningsunderlag och kunna skapa egna ritningar utifrån tidigare inhämtad mätdata.

Så här ser kurserna ut under årskurs 2

Kursen går igenom olika dataprogram som används och de vanligaste förekommande databearbetningsmetoder som används av mätningstekniker. Den ger även grundläggande kunskaper i IT-applikationer och felsökning, teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter
i avancerad maskinstyrning och för branschen aktuella system.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och under den första LIAn är du i 12 veckor ute hos ett företag och arbetar tillsammans med en handledare som mätningstekniker. Till viss del ska du kunna hantera arbetsuppgifter, frågeställningar och utmaningar självständigt i det dagliga arbetet.

LIA 2 är i hela 16 veckor och till skillnad från LIA 1 ska du här kunna tillämpa alla kunskaper och färdigheter och verka yrkesmässigt som mätningstekniker inom bygg och anläggning. Efter LIA 2 har du utvecklat en relativ självständighet och kunna utöva de yrkesroller utbildningen leder till.

Denna kurs är en av de sista och nu ska du skapa ett projekt som är en sammanfattning av hela utbildningen. En chans att använda sig av alla de uppnådda kunskaper och färdigheter som getts under utbildningens gång. Projektet redovisas för ledningsgruppen samt representanter från branschen.

Antagning

Antagningen öppnar i februari 2020.

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100 poäng
Matematik 2, 100 poäng

ELLER

Bygg och anläggning 1, 200 poäng
och
Bygg och anläggning 2, 200 poäng

Eller

Praktisk ellära, 100 poäng

Eller

Systemuppbyggnad, 100 poäng
och
Värmelära, 100 poäng

Eller

Energiteknik 1, 100 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Planeras i matematik

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter.
Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.