Lönekonsult - KYH
Utbildningar / Ekonomi /

Lönekonsult

Ett framtidsyrke och en nyckelroll inom företag där du arbetar konsultativt och processinriktat med löner.

 • Spetskompetens inom löner
 • Effektiv utbildning
 • Bred utbildning med många möjligheter
 • Som lönekonsult arbetar du med lönefrågor och har specialistkunskap om den moderna löneprocessen.

 • Du kommer snabbt ut i arbetslivet då utbildningen bara är 1,5 år. Sista halvåret spenderar du ute på praktik som färdig lönekonsult.

 • Efter examen kan du arbeta internt på större företag och kommuner, eller arbeta externt på byrå eller i eget företag med uppdrag hos flera kunder samtidigt.

Om utbildningen

Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer högre krav på löneyrket – vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Som lönekonsult är det viktigt att du är duktig på att hålla deadlines och trivs med att stora delar av arbetet har fasta rutiner.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper i att hantera bokföring inom löneområdet, utveckla löneprocessen på ett proaktivt sätt och arbeta konsultativt. Du arbetar både mot kund och självständigt vilket gör att det krävs både kommunikation och noggrannhet i din yrkesroll. Oavsett anställningsform är det viktigt att lönekonsulten är lyhörd för kundernas eller arbetsgivarens behov. Den framtida lönekonsulten arbetar processinriktat och tar en nyckelroll i företagen då lönesystemen innehåller viktig information om företagens största resurs, nämligen de anställda.

 • Malmö
 • 1,5 år
 • 14 veckor LIA/praktik
 • CSN-berättigad
 • Preparadkurs tillgänglig
 • 100% - 15h undervisning i veckan
Det som är positivt med preparandkursen är att man får en bra grundkunskap för det man ska läsa på utbildningen. Man har kunskapen fräscht i minnet jämfört kanske med de som läst kursen för 10 år sen. Det är en stor fördel. Sen fick jag redan på preparandkursen lära känna några av mina blivande klasskamrater, så det var kul!
Viktor Akoral, student Lönekonsult om hur han blev antagen genom preparandkursen i företagsekonomi
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Lönehantering

  Under utbildningen lär du dig de teoretiska och praktiska grunderna för löneberäkning som krävs i arbetet som lönekonsult. Du får kunskap om rutinerna under ett klanenderår och lär dig att upprätta skattedeklarationer, bokföringsunderlag och kontrolluppgifter.

 • Personalekonomi

  Du lär dig att hantera mänskliga resurser för att skapa lönsamma och effektiva organisationer där personalen ges förutsättningar för goda prestationer, samtidigt som ekonomiska mål kan uppnås.

 • Redovisning

  Som lönekonsult lär du dig redovisningens utformning, bokslutsplanering och analys av personalkostnadernas påverkan på företagets resultat och ställning. Du lär dig också att tolka de lagar som reglerar företagets redovisning, rapportering och beskattning.

En dag på jobbet

En dag på jobbet

Delar av arbetet för en lönekonsult går i cykler då lönekörningen sker vid samma tidpunkt varje månad. En vanlig arbetsdag kan innebära att man går igenom tidrapporter, lägger in löner i löneprogram och skickar filer för granskning. Det händer ofta att lönefilerna kommer tillbaka för korrigering, då det kan handla om att VAB, sjuk- eller semesterdagar har rapporterats in felaktigt. Det är viktigt att förstå hur systemen fungerar men arbetsuppgifterna sträcker sig längre än siffor och administration. Som lönekonsult är man sakkunnig och har därför även en rådgivande roll vad gäller rådande lagstiftning, avdrag och kollektivavtal.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Kursens syfte är att du ska få insikt och kunna beskriva processer i en grupps utveckling samt förutsättningar för att kunna reflektera över din egen roll som gruppmedlem. Kursen syftar till att ge den dig en branschinblick och ge en övergripande förståelse för processen och regelverk. Kursen ska vara en introduktion för vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen.

I den här kursen lär du dig om lagar och förordningar kring lönehantering, du får kunskap om rutinerna för lönearbetet under ett kalenderår och du lär dig upprätta skattedeklarationer, bokföringsunderlag samt kontrolluppgifter.

Du lär dig om hantering av standardprogram för
kalkylering och mer kunskap om användandet av kalkylprogram för
ekonomiska funktioner och lönehantering. Exempelvis lär du dig att skapa automatberäkningar, macron och pivottabeller.

Här får du kunskap i redovisningsprocessen. Du får mer kunskap om redovisningsrutiner så som kontering av affärshändelser, kund
och
leverantörsreskontra, momshantering och ekonomiska begrepp.
Du får även förståelse för redovisningens utformning,
bokslutsplanering liksom analys av personalkostnadernas påverkan på
företagets resultat och ställning.

Här får du lära dig att tillämpa aktuell lagstiftning i din yrkesroll. Du får kunskap om lagstiftning inom arbetsrätt samt inom olika kollektivavtal. Du får kunskap om hur du självständigt kan lösa juridiska problem inom löneområdet med hjälp av lagtext och juridiska handböcker.

Här lär du dig om mänskliga resurser och hur du skapar
lönsamma och effektiva organisationer där personalen ges förutsättningar för goda prestationer, samtidigt som ekonomiska mål kan uppnås. Här fördjupar du dina tidigare grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom personalekonomiområdet. Här ingår en helhetssyn på rekrytering, arbetsmiljö,
friskvård, rehabilitering, kompetensutveckling, ledarskap och liknande aktiviteter
i ett modernt personalarbete. Du gör även personalekonomiska kalkyler baserade på exempel och ett eget
projektarbete.

Här får du en helhetssyn på den totala lönerutinen och fördjupade kunskaper
i alla moment som förekommer inom löneadministration under ett kalenderår. Du lär dig även att självständigt beräkna och rapportera rätt lön i rätt tid.

Du lär dig att utöva ett konsultativt arbetssätt och du får förståelse för
konsultrollen och affärsmannaskapet i rollen som lönekonsult. Du får även lära dig mer om stress och personlig planering, beteendestilar,
sekretess och yrkesetik, utbildningsplanering och förändringsarbete. Du lär dig om affärsnätverk och om att
bygga relationer med såväl nya som befintliga kunder.

Du lär dig om de vanligaste vanligaste ekonomiska termerna, med inriktning
på löneområdet. Du lär dig använda engelska vid
internationella kontakter och du får ett rikare ordförråd anpassat till olika
affärssituationer.

Här lär du dig om branschspecifika kunskaper och färdigheter inom
projektorganisation och ledarskap. Du får kunskap om projektplanering och projektstyrning, skriftlig och muntlig kommunikation, projektprocessen, grupprocesser, teamarbete, samt olika projektmodeller.

Under LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar på ett företag som hanterar löner, det kan vara allt från ett stort löneföretag till mindre företag som har en ekonomiavdelning. Vid avslutad kurs får den största majoriteten av våra studerande anställning på det företag de haft sin LIA hos.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du en gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:
Matematik 2
Företagsekonomi 2
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Engelska 6

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Företagsekonomi, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar företagsekonomi 2/B som betyg. Du anmäler ditt intresse till preparandkursen när du gör din ansökan och urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen för bedömning av reell kompetens.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  Du behöver en bärbar dator för dina studier. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera Windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Du kan inte använda en chromebook på den här utbildningen.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
  Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?