Lönekonsult YH-utbildning | Malmö

glad kvinna framför dator i kontorsmiljö

Lönekonsult | Utbildning i Malmö

Gillar du siffror, kommunikation och vill jobba med lön och nya digitala verktyg? Studera till Lönekonsult!

Studieort Malmö
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 415 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


Vad gör en lönekonsult?

Som lönekonsult arbetar du med löneadministration genom hela löneprocessen. Du bereder lön i enlighet med bestämmelser för pension, försäkringar, förmåner och resereglemente samt utför lönekörningar.

För ett mer effektivt och säkert lönearbete hanterar, implementerar och förvaltar du digitala och smarta verktyg, löneprogram och lönesystem. Dessutom utför du årsavstämningar, semesterkartläggningar och rapportering till myndigheter i samband med dessa. Utöver detta agerar du även rådgivare i HR- och personalstrategiska beslut.

Exempel på yrkestitlar

 • Löneadministratör
 • Lönekonsult
 • Lönespecialist
Studieort Malmö
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 415 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


glad kvinna framför dator i kontorsmiljö pratar i telefon

Under YH-utbildningen

Du får kunskap om beståndsdelar för lön, årshjulets löneprocess och HR-arbetets koppling till löneprocessen. Du lär dig om digitala verktyg, förlönesystem och huvudlönesystem för ett effektivt och säkert flöde.

 • Beskattning, försäkringar, pensioner och resereglementen
 • Kollektivavtal, arbets- och personalrätt
 • Rutiner för den digitala löneprocessen inom löneadministration
 • Bokslut, kalkylering och budgetering

Framtidsutsikter

Det finns ett stort rekryteringsbehov av kvalificerade lönekonsulter på både kort och lång sikt. Enligt Srf Konsulterna beror det stora behovet på ett successivt generationsskifte och digitaliseringen.

Som lönekonsult blir det allt viktigare att ha digital och strategisk kompetens, samt koll på både HR och rådgivning utöver själva löneadministrationen. Lönekonsulter behövs i alla branscher. Arbetstillfällen finns bland annat på konsultbyråer inom lön och redovisning, kommuner och större företag.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Engelska 6
  • Företagsekonomi 2
  • Matematik 2b
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

 • Lönekonsult är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Hybrid”. Det innebär att utbildningen har ett hybridupplägg där viss undervisning sker digitalt och viss undervisning sker på plats i Malmö. Utbildningen läses på heltid under 2 år.

  Den digitala delen av utbildningen innebär självstudier, där du tittar på förinspelat material, gör instuderingsfrågor eller annat för att förbereda dig inför schemalagda lektionstillfällen. Det är lektionstillfällen cirka två halvdagar i veckan där du, tillsammans med din klass och utbildare, genomför interaktiva lektioner i klassrum.

  Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Hybrid här!

Vanliga frågor

 • En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Generellt ligger våra 2-åriga utbildningar på cirka 400 YH-poäng, men längden på terminerna kan variera mellan olika utbildningar och därför finns ingen exakt siffra för en ”vanlig” termin. Prata med din utbildningsledare om dina terminstider.

 • Nej. Våra utbildningar bedrivs på svenska, men vissa utbildningar har inslag av engelska texter i kursmaterial.

 • Vi rekommenderar inte att du arbetar parallellt med dina studier, eftersom majoriteten av våra utbildningar går på heltid. Vissa jobbar extra på kvällar och helger, men vi rekommenderar att du fokuserar på studierna.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • Från början stod KYH för kompetensutveckling och yrkeshögskola. Idag är KYH bara ett namn. Läs mer om vår historia.

 • Nej, utbildningarna är helt avgiftsfria vilket innebär att vi inte tar ut några undervisningsavgifter. Däremot bekostar du eventuell kurslitteratur och annat studiematerial själv.

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. I den bifogade pdf:en hittar du information om upprop och utbildningsstart.

 • Ja, ett par utbildningar vi bedriver kan läsas på distans. Här hittar du våra aktuella distansutbildningar.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. Där hittar du mer detaljerad information i en bifogad pdf. Under din studietid har du tillgång till ditt schema i vår lärplattform Omniway.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta Ylva Böckman. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH