Lönekonsult - KYH
Ekonomi

Lönekonsult

1,5 år | Malmö

Är du ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad? Löneadministratören har utvecklats från mycket administrationsarbete med inslag av rådgivning till ett alltmer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Den framtida lönekonsulten arbetar processinriktat och tar en nyckelroll i företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags största resurs; de anställda. Preliminär start 2020

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Utbildningen är endast under 1,5 år vilket ger dig alla kunskaper du behöver för att bli fullfjädrad lönekonsult.

Under första året läser du teori med allt från Excel för lönekonsulter, personalekonomi och arbetsrätt. När årskurs två pågår har du de kunskaper som krävs och går därmed ut på din LIA med alla teoretiska kunskaper. När du avslutar din LIA kommer du därför både ha de teoretiska och praktiska erfarenheterna att kliva rakt in i en anställning. Omgången som tog examen januari 2018 hade 98% av de studerande anställning vid examensdagen.

Takten på studierna är 100%, ca. 15 timmar i veckan är det undervisning och resterande timmar är menat för den studerande att jobba med grupparbete och självstudier.

Ansök nu

En dag på jobbet

Lönekonsulten jobbar med lönefrågor och har specialistkunskap om löneprocessen. Man kan antingen jobba internt på ett företag eller externt som konsult och ha uppdrag hos flera kunder samtidigt. Oavsett anställningsform är det viktigt att lönekonsulten är noggrann och lyhörd för kunders eller arbetsgivarens behov.

Delar av arbetet går i cykler då lönekörningen sker vid samma tidpunkt varje månad. En vanlig dag för lönekonsulten kan till exempel innebära att man går igenom tidrapporter, lägger in lönerna i löneprogram och skickar filer för granskning. Det händer ofta att lönefilerna kommer tillbaka till lönekonsulten för korrigering, det kan till exempel handla om att VAB, sjuk- eller semesterdagar har rapporterats in felaktigt. Som lönekonsult är det viktigt att kunna hålla deadlines trivas med att stora delar av arbetet har fasta rutiner.

A och O för yrkesrollen är att förstå hur systemen fungerar men arbetsuppgifterna sträcker sig längre än siffor och administration. Som lönekonsult är man sakkunnig och har därför även en rådgivande roll vad gäller rådande lagstiftning, avdrag och kollektivavtal.

Kurser

Under årskurs ett läser du de här kurserna hos oss

Här lär du dig om grundläggande processer i en grupps utveckling, och du får även förutsättningar för att reflektera över fin egen yrkesroll som gruppmedlem.

I den här kursen lär du dig om lagar och förordningar kring lönehantering, du får kunskap om rutinerna för lönearbetet under ett kalenderår och du lär dig upprätta skattedeklarationer, bokföringsunderlag samt kontrolluppgifter.

Du lär dig om hantering av standardprogram för
kalkylering och mer kunskap om användandet av kalkylprogram för
ekonomiska funktioner och lönehantering. Exempelvis lär du dig att skapa automatberäkningar, macron och pivottabeller.

Här får du kunskap i redovisningsprocessen. Du får mer kunskap om redovisningsrutiner så som kontering av affärshändelser, kund
och
leverantörsreskontra, momshantering och ekonomiska begrepp.
Du får även förståelse för redovisningens utformning,
bokslutsplanering liksom analys av personalkostnadernas påverkan på
företagets resultat och ställning.

Här får du lära dig att tillämpa aktuell lagstiftning i din yrkesroll. Du får kunskap om lagstiftning inom arbetsrätt samt inom olika kollektivavtal. Du får kunskap om hur du självständigt kan lösa juridiska problem inom löneområdet med hjälp av lagtext och juridiska handböcker.

Här lär du dig om mänskliga resurser och hur du skapar
lönsamma och effektiva organisationer där personalen ges förutsättningar för goda prestationer, samtidigt som ekonomiska mål kan uppnås. Här fördjupar du dina tidigare grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom personalekonomiområdet. Här ingår en helhetssyn på rekrytering, arbetsmiljö,
friskvård, rehabilitering, kompetensutveckling, ledarskap och liknande aktiviteter
i ett modernt personalarbete. Du gör även personalekonomiska kalkyler baserade på exempel och ett eget
projektarbete.

Här får du en helhetssyn på den totala lönerutinen och fördjupade kunskaper
i alla moment som förekommer inom löneadministration under ett kalenderår. Du lär dig även att självständigt beräkna och rapportera rätt lön i rätt tid.

Du lär dig att utöva ett konsultativt arbetssätt och du får förståelse för
konsultrollen och affärsmannaskapet i rollen som lönekonsult. Du får även lära dig mer om stress och personlig planering, beteendestilar,
sekretess och yrkesetik, utbildningsplanering och förändringsarbete. Du lär dig om affärsnätverk och om att
bygga relationer med såväl nya som befintliga kunder.

Du lär dig om de vanligaste vanligaste ekonomiska termerna, med inriktning
på löneområdet. Du lär dig använda engelska vid
internationella kontakter och du får ett rikare ordförråd anpassat till olika
affärssituationer.

Under årskurs två får du läsa dessa kurser hos oss

Här lär du dig om branschspecifika kunskaper och färdigheter inom
projektorganisation och ledarskap. Du får kunskap om projektplanering och projektstyrning, skriftlig och muntlig kommunikation, projektprocessen, grupprocesser, teamarbete, samt olika projektmodeller.

Under LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar på ett företag som hanterar löner, det kan vara allt från ett stort löneföretag till mindre företag som har en ekonomiavdelning. Vid avslutad kurs får den största majoriteten av våra studerande anställning på det företag de haft sin LIA hos.

Antagning

Preliminär start 2020

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:
Matematik 2
Företagsekonomi 2
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Engelska 6

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Planeras i företagsekonomi

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildningen inom samhällsbygg har en PC då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.