Energiingenjör YH-utbildning | Malmö

man arbetar på surfplatta kopplat till dator

Energiingenjör | Utbildning i Malmö

Idag är energieffektiva lösningar en av de viktigaste frågorna inom samhällsbyggnadssektorn! Vill du ha en specialistroll som ligger helt rätt i tiden? Samla då på dig bred kunskap i många olika fält inom energi och miljö som Energiingenjör.

Studieort Malmö
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 420 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


Vad gör en energiingenjör?

I arbetet som energiingenjör är du delaktig i byggprojektets alla skeden, från tidig planering till uppföljning. Du hjälper till att ta fram underlag, analyser, utredningar, investeringsplaner och beslutsunderlag hos uppdragsgivare.

Som energiingenjör ansvarar du dessutom för att genomföra energiutredningar, energisimuleringar och energiberäkningar i byggnader, lokaler och boendemiljöer. Det kan innebära allt ifrån mätning av inomhusförhållanden, undersökning av potentiella fukt- eller mögelskador, till att hitta sätt att sänka energianvändningen.

Du är helt enkelt experten som bedömer och värderar olika energiförsörjningslösningar utifrån ett miljö- och kostnadsperspektiv!

Exempel på yrkestitlar

 • Energiingenjör
 • Energikonsult
 • Energirådgivare
 • Energispecialist
Studieort Malmö
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 420 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


olika förslag på energilösningar ovanpå ritning

Under YH-utbildningen

Du får kunskap om förbrukningsberäkningar, kalkylering, investeringsbedömningar och lönsamhetsbedömningar. Du lär dig planera och genomföra energikartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder.

Fler kunskaper

 • Energikällor och energiförsörjningssystem
 • Automation, styr- och reglerteknik
 • Miljöcertifiering och hållbarhet
 • Projektmetodik, ekonomi och entreprenadjuridik
 • Säkerhet, riskhantering, arbetsmiljö och EBR

Framtidsutsikter

Sverige är i en intensiv utvecklingsfas där landets elnät behöver en omfattande utbyggnad. Det innebär ett ökat kompetens- och rekryteringsbehov, både på kort och lång sikt. Behovet sträcker sig även till andra branscher med liknande yrkesroller, bland annat fastighetsbranschen och industrin.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Matematik 2 och Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
   ELLER
  • Praktisk ellära och Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Energiingenjör är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Hybrid”. Det innebär att utbildningen har ett hybridupplägg där viss undervisning sker digitalt och viss undervisning sker på plats i Malmö. Utbildningen läses på heltid under 2 år.

  Den digitala delen av utbildningen innebär självstudier, där du tittar på förinspelat material, gör instuderingsfrågor eller annat för att förbereda dig inför schemalagda lektionstillfällen. Det är lektionstillfällen cirka två halvdagar i veckan där du, tillsammans med din klass och utbildare, genomför interaktiva lektioner i klassrum.

  Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Hybrid här!

Vanliga frågor

 • En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Generellt ligger våra 2-åriga utbildningar på cirka 400 YH-poäng, men längden på terminerna kan variera mellan olika utbildningar och därför finns ingen exakt siffra för en ”vanlig” termin. Prata med din utbildningsledare om dina terminstider.

 • Nej. Våra utbildningar bedrivs på svenska, men vissa utbildningar har inslag av engelska texter i kursmaterial.

 • Vi rekommenderar inte att du arbetar parallellt med dina studier, eftersom majoriteten av våra utbildningar går på heltid. Vissa jobbar extra på kvällar och helger, men vi rekommenderar att du fokuserar på studierna.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • Från början stod KYH för kompetensutveckling och yrkeshögskola. Idag är KYH bara ett namn. Läs mer om vår historia.

 • Nej, utbildningarna är helt avgiftsfria vilket innebär att vi inte tar ut några undervisningsavgifter. Däremot bekostar du eventuell kurslitteratur och annat studiematerial själv.

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. I den bifogade pdf:en hittar du information om upprop och utbildningsstart.

 • Ja, ett par utbildningar vi bedriver kan läsas på distans. Här hittar du våra aktuella distansutbildningar.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. Där hittar du mer detaljerad information i en bifogad pdf. Under din studietid har du tillgång till ditt schema i vår lärplattform Omniway.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Frågor om ansökan, antagning eller behörighet? Kontakta vår antagningsenhet.

Relaterade artiklar