×
 

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser till en utbildning genomförs ett urval, i form av ett digitalt urvalsprov. Urvalsprovet ligger till grund för antagningen, det vill säga i vilken ordning du kommer att bli erbjuden en plats till den utbildning du har sökt. Här kan du läsa mer om hur urvalet och antagningen går till efter att din inlämnade ansökan blivit granskad.

Urvals- och antagningsprocessen på KYH Yrkeshögskola

penna ikon

1. Urvalsprov

Urvalsprovet består av tre delar – problemlösning, svenska och matematik. Du kan som mest få 30 poäng och de som inte skriver provet får automatiskt 0 poäng. Inbjudan till provet sker via yh-antagning.se. Efter genomfört prov räknas resultatet samman med din ansökan. Ju bättre resultat, desto högre urvalspoäng får du, vilket ger större chans att bli antagen till utbildningen.

Du kan endast skriva provet en gång. Observera att du inte blir kallad till urvalsprov om du har gjort en sen anmälan.

antagningsbesked ikon

2. Antagningsbesked

Om du har ansökt i ordinarie tid till höstterminen får du normalt antagningsbeskedet i juni efter att ordinarie ansökan har stängt. När antagningsbeskedet skickas ut får du ett mejl om att det är dags att logga in på yh-antagning.se för att se och svara på beskedet.

Om du har ansökt via sen anmälan får du besked i mån av plats.

3. Tacka ja

När du har fått ditt antagningsbesked och blivit erbjuden en plats behöver du logga in på yh-antagning.se och tacka ja till din plats inom fem dagar efter att antagningsbeskedet har publicerats. Annars riskerar du att förlora din plats.

Om du redan tackat ja till en utbildning och får ett antagningsbesked till en annan utbildning du hellre vill läsa, behöver du tacka nej till den första utbildningen innan du kan tacka ja till den nya. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos KYH.