Byggnadsingenjör - utbildning via KYH Anywhere

Vill du medverka i byggprocessens olika delar, från idé till färdigställande av byggprocessen? Då passar rollen som Byggnadsingenjör inom klimat och konstruktion dig! Den här utbildningen går via KYH Anywhere. Du kan välja mellan Anywhere-orterna: Malmö, Göteborg och Norrtälje . Att studera via Anywhere innebär en platsbunden undervisning på din valda ort med lärare på livelänk. 

Vad gör en Byggnadsingenjör?

Byggnadsingenjörer arbetar i olika programvaror och skapar BIM-modeller med fokus på klimat och konstruktion. BIM (Building Information Management) är en virtuell modell av verkligheten som samlar och organiserar all information från byggnadens livscykel. Modellen visar samtliga faser och delar i byggprojektet under projektets gång.

Som Byggingenjör har du en samordnade roll där dina arbetsuppgifter är att ansvara för att BIM-modellen hela tiden hålls uppdaterad, att regler och föreskrifter följs samt se till att projektet har en så liten miljöpåverkan som möjligt. Eftersom BIM-modellen samlar alla olika planer, skisser och ritningar som ingår i ett projekt kan man tidigt upptäcka krockar och missförstånd medan i en mer traditionell arbetsmetod upptäcks det oftast först under byggskedet.

Under utbildningen

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om hållbar produktionsmetodik, planering av byggprojekt, byggnadsteknik och konstruktion.

Du lär dig även om hållbara bygg- och installationstekniska lösningar, att analysera och tillämpa modeller och ritningar i CAD och BIM samt värdera och tillämpa konstruktionstekniska metoder och lösningar. Utbildningen passar dig som vill ansvara för framtidens hållbara och kvalitetssäkrade byggprocesser.

Ansökan stängd

Studieort Anywhere via Malmö, Göteborg & Norrtälje

Studietid Dagtid

YH-poäng 400 / 2 år

Studietakt Heltid

Startdatum HT-24

Antal LIA-veckor 22

Kostnadsfri CSN-berättigad

Lämna intresseanmälan


Framtid och kompetensbehov

Det råder stor brist på Byggnadsingenjörer. Enligt data från SCB och Arbetsförmedlingen efterfrågas i genomsnitt 1200 byggnadsingenjörer varje år de senaste 5 åren, men den effektiva nettoökningen har enbart legat på dryga 260 per år, vilket tyder mot en mycket stark efterfrågan på kompetens gentemot utbud.

Exempel på yrkestitlar förutom Byggnadsingenjör:

  • BIM-samordnare
  • Byggprojektledare 
  • Arbetsledare 
En vecka motsvarar 5 yhp

Mer information och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

  • Bygg och anläggning 2
    ELLER
  • Matematik 2

Saknar du något behörighetskrav? Då kanske du kan söka på reell kompetens eller göra ett kostnadsfritt behörighetstest.

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på.

  • Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11.
  • Vi rekommenderar ej Mac-datorer för denna utbildning.

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Under uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur.

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Läs gärna mer om det på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta Hanna Månsson, frågor om ansökan, antagning eller behörighet besvaras av Antagningsenheten.

Våra partnerföretag och föreläsare

logo bravida
skanska logo
aktea energy logo
byggmästareföreningen logo
bergman höök logo
västsvenska miljökonsult logo
hifab logo

Vanliga frågor