×
 

Varje termin gör våra studerande praktik ute på LIA - Lärande I Arbete. LIA är kanske utbildningens viktigaste och värdefullaste kurs, för det är här studenten får chans att öva på sina teoretiska kunskaper ute i verkligheten.

LIA - Lärande I Arbete

LIA är en kurs där studenterna har en möjlighet att fördjupa sig i ett eller flera områden inom sin kommande yrkesroll. Samtidigt får man möjlighet att visa på sin ambition och driv. Detta är ett ypperligt tillfälle att skapa sig ett kontaktnät och bättre förutsättningar att på bästa sätt komma in i en ny bransch. Studenterna hos KYH har en medelålder på cirka 30 år – och klasserna är mixade mellan cirka 20 år till 60 år. Flera har blandad erfarenhet både från arbetsliv och studier.

YH-utbildning består av minst 25% praktik som görs på ett företag där studenten kommer att jobba med arbetsuppgifter, både självständigt och med hjälp av en handledare på företaget. Det är den studerande som själv söker sin LIA plats, men de får hjälp och stöttning från KYH i sitt sökande.

Ta emot en LIA-praktikant

Förväntningarna på LIA-praktiken är att det ska vara en unik möjlighet att få en fot in i branschen och att pröva på yrket som studenten utbildar sig till. Förutom erfarenhet av sin nya yrkesroll så får studenten också värdefulla kontakter, som för många studerande leder till första jobbet efter examen. Praktiken ger företaget möjlighet att snabbt få in resurser och till och med ha en lång rekryteringsperiod. Om du vill anställa en student från KYH är praktiken ett bra sätt att testa om ni matchar.

Skapa nya kontakter

Som arbetsgivare har du möjlighet att testa och få kontakt med framtida medarbetare under en period. Du kan se det som en lång rekryteringsprocess med utbyten av intressanta idéer och ny kunskap.

En trygg praktik

Under praktikperioden är KYH fortsatt ansvariga för studentens utbildning. Därför är vi måna om att hålla kontakten med er på arbetsplatsen och lösa eventuella problem och missförstånd som kan uppstå.

Alltid försäkrade

Våra studerande är alltid försäkrade med ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Våra studerande är förberedda inför sin praktikperiod

michel skriver på whiteboardtavla

Kvalitetsansvariga Michel Mleczkovicz berättar om preparandkursen inför praktiken:

– LIA-preparanden sker i början av utbildningen för att ge rätt verktyg och förutsättningar för att kunna hitta en kommande LIA-plats. Den fokuserar på den studerandes egna sökandeprocess och hur de går tillväga. Vi fokuserar även på förmågan att utvecklas under processens gång. LIA-preparanden ligger tidigt i utbildningen för att sökandeprocessen sker under en längre tid.

– Preparandkursen är tre delar. Första delen innehåller ramarna för kursen, dess syfte och mål samt tillvägagångssättet vid sökandeprocessen. Del två handlar om kommunikation och eget varumärke. I del tre gör den studerande en inventering och research om branschen de är på väg in i.

– Vi har medvetet inte öronmärkta platser för praktiken. Branschen vill ha självgående, motiverade och drivande individer som själva kan visa på förmåga att ta kontakt, föra dialog och komma på intervju. Därför söker alla våra studerande praktiken själv, med stöttning från sin utbildningsledare.