Miljösamordnare – Hållbara Byggnader - KYH
Utbildningar / Samhällsbyggnad /

Miljösamordnare
– Hållbara Byggnader

Bli en del av lösningen i framtidens miljöfrågor inom samhällsbyggnadsprojekt.

 • Arbeta med framtidens miljöfrågor
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Både kontor och ute i fält
 • Sverige växer och i takt med detta ökar även klimatkraven inom byggsektorn. I rollen som miljösamordnare ansvarar du för att sätta miljöfrågorna på bordet.

 • Arbeta med både interna och externa kunder och ta ansvar för miljöronder och miljöpåverkan.

 • I yrket varvar du din tid mellan att sitta på kontor och vara ute i fält där du gör miljöronder, inventerar markförhållanden och följer upp miljöfrågor vid olika byggprojekt.

Om utbildningen

Som miljösamordnare har du en specialistroll inom byggnadsteknik, miljökunskap och miljölagstiftning och arbetar med att samordna, planera, driva och följa upp miljöfrågor hos företag och organisationer. Du identifierar miljöpåverkan vid byggprojekt och föreslår åtgärder. Andra arbetsuppgifter är byggvarubedömningar, att inventera markförhållanden och ta hänsyn till lagstiftningsfrågor. Längre fram i karriären kan du även arbeta med inventeringsplaner av fastigheter, administrera de formella delarna av miljöarbetet och skriva miljöprogram.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om byggnaders påverkan på yttre och inre miljö, energiförsörjning, projektkunskap och förbereds för ett utvecklande arbetsliv. Utbildningen passar dig som vill arbeta med miljöfrågor inom byggsektorn, som är duktig på att organisera och har en god samarbetsförmåga.

Som miljösamordnare arbetar du i de flesta typer av byggprojekt och är oftast anställd av entreprenören. Stora byggbolag jobbar ofta integrerat med miljöfrågor. Miljösamordnare kan också finnas i beställarledet där det finns stort intresse för bra miljöarbete. KYH har utbildat miljösamordnare sedan 2010 och våra alumner arbetar bland annat på Sweco, Skanska, Wästbygg och Ramböll.

 • Göteborg
 • 2 år
 • 20 veckor LIA/praktik
 • CSN-berättigad
 • Preparandkurs tillgänglig
 • 100 % – 15h undervisning i veckan
LIA-preparanden som KYH anordnande upplevde jag var bra till hjälp och jag fick bra tips som underlättade lite hur vi skulle söka LIA. Jag upplevde att det gick smidigt att söka LIA, mycket handlar om att visa sig engagerad och framför allt vilja lära sig.
Zubair Aziz, student Miljösamordnare 2016-2018
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Metoder och verktyg

  Under utbildningen lär du dig branschens metoder och arbetssätt för att ställa miljökrav och hur ett miljöarbete organiseras och genomförs i olika företag.

 • Projektkunskap

  Du lär dig att arbeta med projektmetoder och kvalitetssäkringsmodeller inom samhällsbyggnadsprojekt och får med dig både teoretiska och praktiska kunskaper om att leda miljöprojekt.

 • Byggnaders miljöpåverkan

  Du lär dig om hur byggnader påverkar yttre och inre miljö, såsom miljöfarligt avfall och inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa.

En dag på jobbet

En dag på jobbet

Miljösamordnarens arbetsdag är omväxlande på många sätt. Eftersom branschen är projektbaserad är det inte ovanligt att man arbetar med flera projekt samtidigt. Som miljösamordnare har man generell kunskap om hela byggnadsprocessen och har den samordnande rollen där man ser till att alla krav som ställs på projektet upprätthålls genom alla faser. En typisk arbetsdag börjar ofta med ett morgonmöte på kontoret där man följer upp ett pågående projekt och går igenom dagen. Sedan är det dags att hänga av sig kavajen och ta på sig varselkläderna för att åka ut på miljörond till ett byggnadsprojekt. Under en miljörond tittar man till exempel på att rätt utrustning finns på plats, att säkerhetsinformationen är uppdaterad och att alla miljöaspekter följs. Yrkesrollen kräver att man trivs med samarbete, är nyfiken och hela tiden strävar efter att utvecklas.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Kursen ger dig kunskap inom projektplanering och grupprocesser samt olika projektmodeller. Du lär dig mer om vad en konsult- och entreprenörsroll innebär och du får med dig både teoretiska och praktiska kunskaper om att leda byggprojekt.

Denna kurs ger en grundläggande inblick i miljöklassificeringssystem, klimat och kretslopp. Du lär dig mer om mekanismerna bakom miljögifter och kemikalier, och byggsektorns perspektiv kring livscykel.

I den här kursen lär du dig om byggnadsfysikaliska förlopp för transport av värme och fukt. Du lär dig dessutom mer om byggnadskonstruktioner och att analysera åtgärder vid byggprojekt.

Här lär du dig byggnadstekniker från olika tidsperioder och därmed göra bedömning utifrån underhållsbehov. Du lär dig också om kulturhistoriska byggnader.

Kursen ger dig kunskap om de byggnadsmaterial och miljöfarliga ämnen som kan finnas i byggnader. Du lär dig även om resurshantering och avfall. I den här kursen lär dig också att utföra en miljöinventering av en byggnad för att identifiera farliga material.

Du lär dig ställa upp en energibalansberäkning, för- och nackdelar med olika energikällor och vilka regelverk som styr arbetet med energiförsörjningen.

I den här kursen lär du dig om innemiljöfaktorer som påverkar hälsa och komfort. Du får kunskap om funktionskrav och lär dig identifiera problem för förbättringsåtgärder.

Kursen tar upp vilka energi- och komfortkrav som ställs på tekniska system i byggnader – såsom ventilation, tappvarmvatten och värmesystem. Du lär dig även att beskriva åtgärder för att minska energiförbrukning.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du i åtta veckor är ute hos ett företag och arbetar som miljösamordnare för att utvecklas mer i din nya yrkesroll. Du medverkar i det dagliga arbetet med yttre och inre miljö, tekniska lösningar ur ett miljöperspektiv.

Här lär du dig att ställa upp ekonomiska kalkyler och beräkna lönsamheten i miljöinvesteringar och energibesparande åtgärder.

I kursen lär du dig de avtal som gäller inom byggsektorn och vad som gäller för olika entreprenadformer. Du lär dig även mer om miljölagstiftning.

Du lär dig om metoder, verktyg och arbetsätt för att ställa miljökrav samt hur miljöarbete organiseras och genomförs i företag.

Under kursen lär du dig om byggnadsmaterial och var de kan påträffas samt hur de hanteras. Du lär dig även göra miljöinventering.

Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar. Du arbetar inom relevant byggnadsområde ur ett miljöperspektiv.

En av de sista kurserna du gör på utbildningen. Här får du chansen att fördjupa och utveckla dig i alla de kunskaper och färdigheter som erhållits från tidigare kurser på utbildningen. Detta arbete gör du med fördel tillsammans med ett företag, i examensarbetet gör du en självständig analys av en byggnads miljöprofil och föreslår förbättringar av energibehov, miljö och finansiering.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100 poäng
Matematik 2, 100 poäng

ELLER

Bygg och anläggning 1, 200 poäng

ELLER

Praktisk ellära, 100 poäng
och
Energiteknik 1, 100 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Matematik, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar matematik 2 som betyg. Du anmäler ditt intresse till preparandkursen när du gör din ansökan och urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
  Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?