Front-end developer - KYH
IT

Front-end developer

2 år | Stockholm

Är du nytänkande, problemlösare och gillar att arbeta i projekt? Gillar du programmering och vill kunna skapa användarvänliga och visuellt tilltalande webbsidor och appar? Som Front end developer jobbar du med webbutveckling i team med kunder och övriga utvecklare och en front end developer samarbetar även tätt med andra yrkesroller. Du kan välja att arbeta på ett mindre Start-up till ett större företag. Garanterad start 2020! Preparandkurs i programmering bedrivs senare under vårterminen.

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Du kommer att få jobba med att skapa gränssnitten för applikationer och de spänner från UX, till kod och användarvänlighet. Kurserna i årskurs ett genomförs parallellt då du bara efter några veckor jobbar med verklighetstrogna projekt där du får kännedom hur verktygen fungerar tillsammans.

Andra året består dels av 20 veckor LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 8 veckor examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Utbildningen går i helfart och ca 15 timmar i veckan är de lektionstid.

Kurser

Alla kurser som du går under årskurs 1 läser du parallellt med varandra.

Kursen ger dig kunskap i en modern lättrörlig projektmetodik där du får lära dig relevanta verktyg och arbetsmetoder för en utvecklare. Kursen innehåller också teambuildingaktiviteter för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete i de grupprojekt som pågår under första året.

Denna kurs ger kunskaper för att utföra sådana arbetsuppgifter inom back-end-programmering som relaterar till front-end-utveckling. Kursen innefattar programmering i PHP samt hur man använder JavaScript i back-end syfte med Node.js. Du får även kunskap i CMS-verktyget Wordpress.

Här får du kunskaper och färdigheter i hur man utvecklar webblösningar i HTML5 och CSS3, både fristående och i publiceringsverktyg. Tillsammans med Javascript kursen får du ett helhetsgrepp i hur HTML5 och CSS3 samverkar för att skapa front-end kod för webbsidor.

Denna kurs innehåller programmering i JavaScript, däribland objektorienterade implementationer i JavaScript. Kursen tar även upp hur man använder ramverk i JavaScript samt hur man tar hjälp av verktyg som är relevanta för JavaScript fokuserad utveckling. I kursen ingår även engelsk terminologi och begrepp.

Du startar årskurs 2 med att gå två teoretiska kurser innan du i mitten på november går ut på LIA.

I denna kurs lär du dig att kunna anpassa grafik till webbsidor utifrån en webbskiss. Du kommer även lära dig att kunna använda de verktyg man använder för att skapa grafiska element. Kursen ger också kunskap om molnbaserade verktyg, som är anpassade för delning av grafikfiler mellan utvecklare och gränssnittsdesigners i projekt. Du får även en förståelse för det arbete som utförs av av andra yrkesroller i ett utvecklingsprojekt.

Kursen ger kunskap och erfarenhet av användarperspektivet vid design och utveckling av gränssnitt, liksom hur man kan mäta och följa upp användarerfarenheter. Du får även en förståelse för hur mjukvaran kan bli mer lättanvänd. Även kunskaper inom beteendevetenskap, kommunikationsteori och kognitiva begrepp tas upp i denna kurs.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du i 20 veckor är ute hos ett företag och arbetar som junior frontendutvecklare för att utvecklas mer i din nya yrkesroll.

En av de sista kurserna du gör på utbildningen. Här får du chansen att fördjupa och utveckla dig i alla de kunskaper och färdigheter som erhållits från tidigare kurser på utbildningen och applicera detta i en produktion inom ramen för fontend-utveckling. Detta arbete gör du med fördel tillsammans med ett företag som då ska ta fram en konkret uppgift relaterad till ett verkligt behov.

Antagning

Antagningen är stängd, öppnar igen i februari.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:
Matematik B / Matematik 2
Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
Engelska B / Engelska 6
Programmering A / Programmering 1
Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Sker under vårterminen 2020.

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC eller Mac. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildningen inom samhällsbygg har en PC då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.