IT-säkerhetsanalytiker SOC YH-utbildning | Flera studieorter

Man och kvinna arbetar på dator i kontorsmiljö

IT-säkerhetsanalytiker SOC | Utbildning via KYH Anywhere

Är du en noggrann problemlösare som vill arbeta med framtidens säkra IT-lösningar? Då passar rollen som IT-säkerhetsanalytiker!

Studieort Göteborg & Malmö
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 410 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


Vad gör en IT-säkerhetsanalytiker?

Som IT-säkerhetsanalytiker SOC (Security Operations Center) ansvarar du för datasäkerheten inom företag, organisationer eller myndigheter. Ofta arbetar du på konsultbolag inom IT-säkerhet, men du kan även arbeta i både privat och offentlig sektor mot SOC-plattformar av olika storlekar. I ditt arbete utformar du säkerhetslösningar för datasystem, kartlägger potentiella hot och ser till att säkerheten alltid fungerar.

I rollen som IT-säkerhetsanalytiker ingår även att analysera och övervaka loggar, incidenter och eskalering till åtgärd. Du utför rapporter, strukturerad loggning och incidenthantering. Du övervakar även scriptspråk samt utför säker kodgranskning.

Exempel på yrkestitlar

 • IT-säkerhetsanalytiker
 • IT-säkerhetstekniker
 • SOC-analytiker
 • SOC-operatör
Studieort Göteborg & Malmö
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 410 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


glad kvinna arbetar framför laptop

Under YH-utbildningen

Du får kunskap om skadlig programvara, förebyggande säkerhetsåtgärder och hur olika angrepp kan se ut. Du lär dig om logghantering, playbooks och forensisk bevisinsamling samt övervakning och riskhantering av nätverksattacker. Dessutom får du stenkoll på tillgänglighetsklassningar, säkerhetsprinciper och incidenthantering.

Fler kunskaper

 • Python och skriptprogrammering i Powershell och Bash
 • Baselines, Remote Access, brandväggar, virusskydd och lösenordspolicys
 • Felsöka och monitorera nätverk och mjukvara
 • Förekommande cyberattacker

Framtidsutsikter

I samband med att allt fler företag driftsätter sin verksamhet på digitala plattformar och i molnbaserade miljöer har hotbilden mot IT växt. Alla verksamheter som skapar, utvecklar och levererar någon form av digitalt innehåll har behov av säkra lösningar, efterfrågan på IT-säkerhetsanalytiker har därmed ökat i raketfart!

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Programmering 1
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • IT-säkerhetsanalytiker SOC är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Anywhere”. Det innebär att klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar tillsammans på olika orter, och utbildaren undervisar via länk. Detta är en heltidsutbildning på 2 år som du kan välja att läsa på plats i Göteborg eller Malmö.

  Hur är studierna upplagda med KYH Anywhere?

  KYH Anywhere innebär att en och samma utbildning går på flera orter samtidigt. Klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar på plats hos olika lärcentrum, och utbildaren håller i lektioner via länk – direkt uppkopplat till respektive klassrum. På så vis får du även klasskamrater som sitter utspridda runt om i landet.

  Du har schemalagda lektionstillfällen på plats cirka två halvdagar i veckan. Dessa tillfällen ägnas åt interaktiva lektioner tillsammans med din studiegrupp (som deltar på plats) och utbildaren (som deltar via länk).

  Inför varje lektionstillfälle behöver du studera och förbereda dig genom att titta på förinspelat material, göra instuderingsfrågor eller liknande. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Anywhere här!

 • För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt rekommenderar vi en dator med följande specifikationer:

  Operativsystem: Windows Pro
  Processor: Modern 64-bitars processor, typiskt på 8 kärnor och 2.5GHz eller mer.
  RAM-minne: Minst 16GB
  Disk: Minst 512 GB SSD (OBS! Det måste vara en Solid State Drive)

  Din dator behöver stödja hårdvaruvirtualisering (VT-x, AMD-V, hardware virtualization). Det finns inte någon enkel beskrivning över vilka datorer som stödjer hårdvaruvirtualisering, men förenklat: Många datorer har support för detta och det kallas VT-x om det är en processor från Intel eller AMD-V om det är en processor från AMD. Ta inte för givet att din dator har stödet, utan undersök det. Du kan exempelvis läsa mer här: https://prometheus.org.ua/cs50/virtualization.html

Vanliga frågor

 • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

  Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

 • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

  På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

 • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

 • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

  Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

 • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Frågor om ansökan, antagning och behörighet? Kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH

 • Se också Systemutvecklare DevSecOps!

  Missa inte utbildningen till Systemutvecklare! Här integrerar du säkerhetsprinciper i varje steg av utvecklingsprocessen, snarare än att övervaka och analysera säkerhetsincidenter i realtid.

  man arbetar på skärm