Byggproduktionsledare nybyggnation YH-utbildning | Göteborg

Kvinna arbetar på surfplatta på byggarbetsplats

Byggproduktionsledare | Utbildning i Göteborg

Drömmer du om en ledande roll inom samhällsbyggnad? Studera till Byggproduktionsledare! Bli en operativ arbetsledare och led framtidens innovativa och hållbara projekt inom nybyggnation.

Studieort Göteborg
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 430 poäng
LIA-praktik 24 veckor
Nästa start HT-24
Sista ansökningsdag 3 juni 2024
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


Vad gör en byggproduktionsledare inom nybyggnation?

Som byggproduktionsledare arbetar du på tjänstemannanivån inom byggsektorn. Du har en arbetsledande och samordnande roll, och fungerar som ett stöd till platschefen. Du har inget personalansvar, utan du planerar och leder det dagliga arbetet och styr byggets alla aktörer så att de jobbar mot samma mål.

Som byggproduktionsledare håller du dig uppdaterad om byggproduktionens alla delar. Det kan handla om hållbarhet, digitaliseringen i byggbranschen, ekonomisk uppföljning och budgetering. Du arbetar även med att hantera avvikelser, materialbeställningar, skyddsronder och träffa beställare för att diskutera hur projektet fortlöper.

Att kunna motivera sitt arbetslag och fatta väl övervägda beslut är en stor del av vad yrkesrollen innebär. Som byggproduktionsledare arbetar du även för jämlikhet och jämställdhet i byggbranschen. Även om en stor del av arbetet går ut på att planera är det viktigt att vara ödmjuk inför att saker inte alltid går enligt plan och kunna agera därefter.

Exempel på yrkestitlar

 • Byggproduktionsledare
 • Arbetsledare
 • Projektledare
 • Byggnadsingenjör
Studieort Göteborg
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 430 poäng
LIA-praktik 24 veckor
Nästa start HT-24
Sista ansökningsdag 3 juni 2024
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


Möt vår tidigare student

Under YH-utbildningen

Du får kunskap om nyproduktion, projektering och energieffektivisering. Du lär dig tids- och resursplanering, mängdning, produktionskalkylering och finansiering kopplat till projekt inom nybyggnation.

Fler kunskaper

 • Verktyg för digital produktion (CAD, ClM, BlM)
 • Ritningar och tekniska beskrivningar
 • Bedömning av en byggnads besparingspotential och energiförluster
 • Anbudskalkylering, anbudsgivning och kostnadsuppskattning

Framtidsutsikter

Byggproduktionsledare har länge varit en av de största bristyrkena inom samhällsbyggnad. Utbildningen är skapad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag för att möta branschens kompetensbehov.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Bygg och anläggning 2
   ELLER
  • Matematik 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Byggproduktionsledare nybyggnation är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Hybrid”. Det innebär att utbildningen har ett hybridupplägg där viss undervisning sker digitalt och viss undervisning sker på plats i Göteborg. Utbildningen läses på heltid under 2 år.

  Den digitala delen av utbildningen innebär självstudier, där du tittar på förinspelat material, gör instuderingsfrågor eller annat för att förbereda dig inför schemalagda lektionstillfällen. Det är lektionstillfällen cirka två halvdagar i veckan där du, tillsammans med din klass och utbildare, genomför interaktiva lektioner i klassrum.

  Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Hybrid här!

Vanliga frågor

 • En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Generellt ligger våra 2-åriga utbildningar på cirka 400 YH-poäng, men längden på terminerna kan variera mellan olika utbildningar och därför finns ingen exakt siffra för en ”vanlig” termin. Prata med din utbildningsledare om dina terminstider.

 • Nej. Våra utbildningar bedrivs på svenska, men vissa utbildningar har inslag av engelska texter i kursmaterial.

 • Vi rekommenderar inte att du arbetar parallellt med dina studier, eftersom majoriteten av våra utbildningar går på heltid. Vissa jobbar extra på kvällar och helger, men vi rekommenderar att du fokuserar på studierna.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • Från början stod KYH för kompetensutveckling och yrkeshögskola. Idag är KYH bara ett namn. Läs mer om vår historia.

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • Nej, utbildningarna är helt avgiftsfria vilket innebär att vi inte tar ut några undervisningsavgifter. Däremot bekostar du eventuell kurslitteratur och annat studiematerial själv.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. I den bifogade pdf:en hittar du information om upprop och utbildningsstart.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. Där hittar du mer detaljerad information i en bifogad pdf. Under din studietid har du tillgång till ditt schema i vår lärplattform Omniway.

 • Ja, ett par utbildningar vi bedriver kan läsas på distans. Här hittar du våra aktuella distansutbildningar.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Relaterade artiklar