Entreprenadingenjör - KYH
Samhällsbyggnad

Entreprenadingenjör

2 år | Göteborg | Stockholm

Är du duktig på att förhandla och tycker om att ta fram kostnadskalkyler och avtalsunderlag? Då ska du söka vår utbildning Entreprenadingenjör. Som Entreprenadingenjör inom samhällsbygg förhandlar du med underleverantörer och leverantörer, sköter upphandlingar, tar fram kostnadskalkyler och avtalsunderlag. Det här är en yrkesroll med bra karriärmöjligheter för dig som vill ha detalj koll och trivs med siffror. Samtidigt som det är en social roll som innebär relationsbyggande, möten och förhandlingar

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Genom hela utbildningen kommer du att ha en nära kontakt med branschen då vi b. la. tar in experter som jobbar i branschen som utbildare i de olika kurserna.

Andra året består dels av 24 veckors LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Takten på studierna är 100%, ca. 15 timmar i veckan är det undervisning och resterande timmar är menat för den studerande att jobba med grupparbete och självstudier.


Ansök till Göteborg nu

Ansök till Stockholm nu


”Urbaniseringen gör städerna större och behovet av bra kunnande kommer att öka inom samhällsbyggnad, därför är det viktigt att utbildningen finns för att kunna leverera bra kompetens till våra företag och organisationer. Därför motsvarar denna utbildning behovet på arbetsmarknaden. Wästbygg samarbetar med KYH på flera orter och är drivande med att se till att ny och bra kompetens kommer ut i branschen." Johan Gustafsson, Wästbygg

Kurser

Nedan ser du de kurser som du kommer att läsa under första året på KYH.

Kursens syfte är att du ska få insikt i, och kunna beskriva, processer i en grupps utveckling samt få förutsättningar för att kunna reflektera över din egna roll som gruppmedlem. Kursen ska vara en introduktion till vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen. Branschföretag kommer att bli inbjudna för att komma och informera klassen om branschen och arbetsrollen.

Denna kurs tar upp regelverk och processer som måste beaktas vid planering, projektering, produktion av nyproduktion och ROT. Kursen tar upp samtliga delar
inkluderade i utbildningen; marknad, kalkyl och anbud, inköp och logistik,
planering, projektering och produktion. Även arbetsmiljö tas upp i denna kurs.

Denna kurs ger kunskaper om hur produktionen av ett byggprojekt genomförs. Du får i denna kurs färdigheter att övergripande planera ett byggprojekt och ta hänsyn till arbetsmiljökrav, samt välja en rimlig nivå på kvalitets- och miljöplan. I kursen ingår också att upprätta en produktionskalkyl och bedöma osäkerhetsfaktorerna förutom att utvärdera
ett normalt byggprojekts ekonomiska förutsättningar.

Här tar vi upp alla de lagar och regler som gäller branschen och exempel på dessa är då brandkrav, arbetsrätt, AMA, arbetsmiljölagen. Kvalitets- och miljösäkring, kollektivavtal,
kontraktsadministration mm. Kursen ger även kunskaper om olika entreprenadformer och dess tillhörande bestämmelser

Kursen går igenom om hur man utifrån förfrågningsunderlag och bygghandlingar gör kostnadsbedömningar. Hur man läser förfrågningsunderlag, avtal, bygghandlingar och tidsplaner tas upp i kursen samt hur man gör aktivitetsberäkning, mängdberäkning som ligger till grund för tid- och resursplanering och göra en kostnadsbedömning och ett anbud utifrån förfrågningsunderlaget och bygghandlingarna..

Precis som kursen heter så är det olika kalkyl-, planerings-, och projekteringsverktyg som är branschrelaterade som du får lära dig i denna kurs. Exempel på det är Excel, Word, Powerpoint, AutoCAD, Bidcon och Plancon samt BYGGsamordnaren.

I denna kurs ges kunskaper i hur tid- och resursplaner, ritningar och beskrivningar skapa inköps- och leveransplaner. I kursen ingår också att utifrån strategier för upphandling
och inköp genomföra inköp och kvalitetsuppföljningar samt att säkerställa
leverans. Här ska du även kunna tillämpa engelska muntligt och skriftligt inom inköp och logistik.

Nedan ser du de kurser som du kommer att läsa under andra året på KYH.

Lärande i arbete 1, här har du chansen att bygga vidare på alla de kunskaper som du hittills fått i skolan. Under LIA 1 får du fördjupa dina kunskaper i en praktisk situation och du ska både under handledning och till viss del självständigt hantera arbetsuppgifter på ett företag.

LIA 2 ger dig chansen att verka yrkesmässigt som medarbetare på en arbetsplats. Under denna LIA perioden ska du utveckla en relativ självständighet och kunna utöva de yrkesroller som utbildningen leder till.

Examensarbetet ska ge kompetens att självständigt slutföra
ett förelagt projekt eller avgränsat delprojekt inom yrkesområdet. Denna kurs ska du enskilt eller i grupp genomföra ett projekt med sådan inriktning att de kunskaper du fått unde studietiden examineras.Projektarbetet ska presenteras såväl skriftligt som muntligt för skolan, klasskamraterna samt representanter från branschen.

Antagning

Antagningen är öppen mellan 11 februari-17 maj. Om du ansöker efter sista datumet registreras du som sen ansökan och blir automatiskt placerad i reservlista. Urvalsprov sker mellan 20-30 maj. Läs mer om urvalsprov vid fliken bredvid.

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik 2, 100 poäng
eller
Bygg och anläggning 1, 200 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Gäller endast GÖTEBORG -
Vi erbjuder preparandkurs i matematik för dig som saknar det, det sker en vecka innan kursstart och är på heltid på plats hos oss. Deltar du på denna preparandkurs och klarar provet får du garanterad plats på utbildningen.

Kursen är på dagtid och under en hel vecka, den är CSN-berättigad.

När du ansöker till KYH kommer du få en separat inbjudan till preparandkursen inom kort. Skulle du ha några frågor är du välkommen att kontakta oss på antagningen@kyh.se, eller 0768852120.

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter.
Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.