Entreprenadingenjör - KYH
Utbildningar / - Samhällsbyggnad /

Entreprenadingenjör

Gör avtryck i samhällsbyggnadsutvecklingen och bli en av nyckelpersonerna inom bygg- och anläggningsprojekt.

 • Bred yrkesroll med många möjligheter
 • Ansvar genom hela byggnationsprocessen
 • Social arbetsmiljö
 • Arbeta inom anbud och inköp om du är duktig på förhandling och sociala kontakter, eller kalkyl och logistik om du är intresserad av ekonomi och planering.

 • Som entreprenadingenjör arbetar du som ett stöd till platschefen och upprättar planeringsunderlag och anbuds- och produktionskalkyler.

 • Yrkesrollen är väldigt social och stort fokus ligger på relationsbyggande, möten och förhandlingar.

Om utbildningen

En entreprenadingenjör deltar i alla skeenden av ett bygg- eller anläggningsprojekt, från planeringsstadiet till det att projektet är tekniskt avslutat. Som entreprenadingenjör inom samhällsbyggnad förhandlar du med underleverantörer och leverantörer, sköter upphandlingar, tar fram kostnadskalkyler och ansvarar för avtalsunderlag.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om planering, inköp och ekonomi och förbereds inför ett utvecklande arbetsliv. Det här är en yrkesroll med bra karriärmöjligheter för dig som gillar detaljkoll och trivs med siffror. Det är samtidigt en social roll som innebär mycket kontakt med leverantörer och såväl interna som externa kunder.

Som entreprenadingenjör har du en bred roll och är en av de viktigaste kompetenserna i bygg- och anläggningsprojekt. Du arbetar ofta som stöd till platschefen och upprättar planeringsunderlag och anbuds- och produktionskalkyler. Våra alumner arbetar bland annat på Wästbygg, Skanska och Veidekke.

 • Göteborg
 • Malmö
 • Stockholm
 • 2 år
 • CSN-berättigad
 • 24 veckor LIA/praktik
 • Preparandkurs tillgänglig
 • 100 % – 14-15h undervisning i veckan
När jag är klar vill jag jobba med kundkontakt. Jag brinner för att jobba med inköp och den kontakten som man får med kunden. Det är verkligen en positiv aspekt av byggsektorn, man kan skapa relationer och lära sig mycket på vägen.
Saba Mamizad Moghtader, student Entreprenadingenjör
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Inköp och logistik

  Under utbildningen lär du dig om tid- och resursplaner, ritningar och beskrivningar samt hur du skapar inköps- och leveransplaner. I utbildningen ingår även en kurs i strategier för upphandling och inköp.

 • Kalkyl och anbud

  Du lär dig upprätta kvalitetssäkrade kalkyler, budgetförslag och utforma anbud. Du lär dig också att tyda förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

 • Medarbetarskap

  I yrkesrollen kommer du att arbeta mycket i grupp och även nära kunder. Under utbildningen får du därför studera processer i grupputveckling och samarbete samt hur man skapar förutsättningar för effektivitet i gruppsammanhang.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Kursens syfte är att du ska få insikt i, och kunna beskriva, processer i en grupps utveckling samt få förutsättningar för att kunna reflektera över din egna roll som gruppmedlem. Kursen ska vara en introduktion till vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen. Branschföretag kommer att bli inbjudna för att komma och informera klassen om branschen och arbetsrollen.

Denna kurs tar upp regelverk och processer som måste beaktas vid planering, projektering, produktion av nyproduktion och ROT. Kursen tar upp samtliga delar
inkluderade i utbildningen; marknad, kalkyl och anbud, inköp och logistik,
planering, projektering och produktion. Även arbetsmiljö tas upp i denna kurs.

Här tar vi upp alla de lagar och regler som gäller branschen och exempel på dessa är då brandkrav, arbetsrätt, AMA, arbetsmiljölagen. Kvalitets- och miljösäkring, kollektivavtal,
kontraktsadministration mm. Kursen ger även kunskaper om olika entreprenadformer och dess tillhörande bestämmelser

Precis som kursen heter så är det olika kalkyl-, planerings-, och projekteringsverktyg som är branschrelaterade som du får lära dig i denna kurs. Exempel på det är Excel, Word, Powerpoint, AutoCAD, Bidcon och Plancon samt BYGGsamordnaren.

Kursen går igenom om hur man utifrån förfrågningsunderlag och bygghandlingar gör kostnadsbedömningar. Hur man läser förfrågningsunderlag, avtal, bygghandlingar och tidsplaner tas upp i kursen samt hur man gör aktivitetsberäkning, mängdberäkning som ligger till grund för tid- och resursplanering och göra en kostnadsbedömning och ett anbud utifrån förfrågningsunderlaget och bygghandlingarna..

Lärande i arbete 1, här har du chansen att bygga vidare på alla de kunskaper som du hittills fått i skolan. Under LIA 1 får du fördjupa dina kunskaper i en praktisk situation och du ska både under handledning och till viss del självständigt hantera arbetsuppgifter på ett företag.

I denna kurs ges kunskaper i hur tid- och resursplaner, ritningar och beskrivningar skapa inköps- och leveransplaner. I kursen ingår också att utifrån strategier för upphandling
och inköp genomföra inköp och kvalitetsuppföljningar samt att säkerställa leverans. Här ska du även kunna tillämpa engelska muntligt och skriftligt inom inköp och logistik.

LIA 2 ger dig chansen att verka yrkesmässigt som medarbetare på en arbetsplats. Under denna LIA perioden ska du utveckla en relativ självständighet och kunna utöva de yrkesroller som utbildningen leder till.

Denna kurs ger kunskaper om hur produktionen av ett byggprojekt genomförs. Du får i denna kurs färdigheter att övergripande planera ett byggprojekt och ta hänsyn till arbetsmiljökrav, samt välja en rimlig nivå på kvalitets- och miljöplan. I kursen ingår också att upprätta en produktionskalkyl och bedöma osäkerhetsfaktorerna förutom att utvärdera ett normalt byggprojekts ekonomiska förutsättningar.

Examensarbetet ska ge kompetens att självständigt slutföra
ett förelagt projekt eller avgränsat delprojekt inom yrkesområdet. Denna kurs ska du enskilt eller i grupp genomföra ett projekt med sådan inriktning att de kunskaper du fått unde studietiden examineras.Projektarbetet ska presenteras såväl skriftligt som muntligt för skolan, klasskamraterna samt representanter från branschen.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du kunskaper i svenska samt gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik 2, 100 poäng
eller
Bygg och anläggning 1, 200 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar. Du behöver ha tillgång till egen dator som du kan ladda ner program på samt wifi för att skriva provet.

Matematik, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar matematik 2 som betyg. Urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet. Du kan bara bli antagen till kursen om du saknar kursen matematik 2. Sista dag att ansöka till den är 1 april. Göteborg & Malmö kommer upp inom kort.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
  Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?