×
 

Hoppa till innehållet

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan är framtagna, och drivs, tillsammans med arbetslivet. Som företag kan du vara med och utveckla nya, eller befintliga, YH-utbildningar med KYH.

Utveckla en ny YH-utbildning

Arbetar du i en bransch där det finns behov av ny kompetens? Då kan du, tillsammans med KYH, ansöka om att bedriva en utbildning inom området.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är de som beslutar ifall vi får bedriva yrkeshögskoleutbildningar. I juni varje år ansöker vi om att få fortsätta bedriva våra befintliga utbildningar och om att få starta nya utbildningar utifrån arbetslivets kompetensbehov. Beskedet från MYH får vi i början av nästkommande år. Så här kan du vara med och bidra till en ansökan som vi skickar in till MYH:

Avsiktsförklaringar

För att skapa och fortsätta driva våra utbildningar tar vi in så kallade avsiktsförklaringar, vilket MYH har som krav. Det är ett formulär som vi tillsammans med näringslivet fyller i för att säkerställa att utbildningen motsvarar kompetensen och att det finns ett behov i branschen. Det visar på ett flerårigt perspektiv på framtida rekryteringsmöjligheter för våra studenter.

  • Tillsammans med näringslivet har KYH vuxit med 300% sedan 2017 – något vi är väldigt stolta över!

Ange ditt kompetens- och rekryteringsbehov

I formuläret som används för att ansöka om en utbildning anger representanter från näringslivet en uppskattning om vilket behov av kompetens de har inom de närmsta åren.

Ange dina samarbetsmöjligheter

Formuläret anger hur branschen kan samarbeta med oss på KYH vilket exempelvis är genom att undervisa, sitta med i ledningsgrupp, ta emot praktikanter och erbjuda studiebesök. Formuläret innehåller också anställningsbehov närmsta åren, vilka rekryteringsvägar man använder sig av och hur många LIA-platser de kan erbjuda.

Gå med i ledningsgrupp

Varje YH-utbildning drivs av en ledningsgrupp som består av ledamöter från branschen och skolväsendet, inklusive en utbildningsledare från KYH och en studeranderepresentant per utbildning. Som medlem i ledningsgruppen är du rösten från branschen. Du är med och utvecklar utbildningen, antar studerande och utfärdar examensbevis.

Ledningsgruppsmöten

Ledningsgruppen sammanträder ungefär fyra gånger per år med olika fokusområden. De som representerar branschen har både direkt erfarenhet från rollen men kan även vara beslutsfattande chef eller HR-ansvarig. Många företag tar emot LIA-studenter och får ofta en fördel med att nätverka tidigare än andra och kan därmed göra ett snabbt urval.

"Det är en viktig roll. Här har jag möjlighet att påvisa vad som behöver förändras, justeras eller utvecklas. Jag uppskattar verkligen att jag är medlem!"

Joakim Wassberg, Arthead AB

Vill du utveckla en YH-utbildning med KYH?

Fyll i dina kontaktuppgifter här så tar vi kontakt med dig.

Samarbetsform

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

*Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
*Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
*Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter. Läs hela policyn!

Frågor? Kontakta oss!

KYHs affärsutvecklingsenhet arbetar året runt med omvärldsanalyser kring kompetensbehov i olika branscher. För mer information om avsiktsförklaringar eller hur du går till väga för att utveckla YH-utbildningar tillsammans med KYH, kontakta vår affärsutvecklingschef.