×
 

Hoppa till innehållet

KYH arbetar aktivt med jämställdhet, både med ett externt och ett internt jämställdhetsarbete. Vårt kursinnehåll och våra samarbeten med företag och aktuella aktörer är en del av jämställdhetsarbetet. Här berättar vi mer om vår syn på jämställdhet!

Jämställdhetsarbetet på KYH

Jämnare könsfördelning

Som anordnare är vår ambition att våra YH-utbildningars ledningsgrupper ska ha en könsfördelning på 40% kvinnor och 60% män eller jämnare. KYH levererar flest utbildningar inom samhällsbyggnad i Sverige. Som den största YH-aktören vill vi vara högst delaktiga i att nå regeringens mål om att 25% av alla nyanställda i branschen ska vara kvinnor.

Breddad bild av branschen

Som i hela branschen finns ett behov av att öka andelen kvinnor i våra YH-utbildningar. Bilden av vad det innebär att arbeta i bygg- och anläggningssektorn är fortfarande allt för snäv, och behöver nyanseras. Vi ser att fördelningen mellan kvinnor och män har blivit jämnare, men vi behöver fortsatt jobba aktivt tillsammans med branschen för att nå vårt mål.

Jämställdhet på schemat

KYH har satt "Jämlikhet i yrkeslivet" på schemat! Kursen ingår i alla våra utbildningar och syftar till att ge de studerande kunskap om jämställdhet och jämlikhet, dess utmaningar och förutsättningar i arbetslivet. Kursen ger en inblick i hur man som individ och grupp arbetar för jämställdhet och jämlikhet i såväl klassrum som på LIA och arbetsplatsen.

KYH har även en jämställdhetsgrupp som består av representanter från olika avdelningar inom organisationen. En gång i månaden samlas de för att diskutera, utvärdera och se över det ständigt pågående jämställdhetsarbetet.

KYH x Byggsandra

KYH är med på resan för att få en mer jämställd byggbransch! Genom ett samarbete med Byggsandra, Sveriges första bygginspiratör, har vi tagit ett steg närmare jämställdhet.

Sandra Mobaraki arbetar aktivt med att inspirera fler kvinnor till byggsektorn. Hon driver den digitala plattformen Byggsandra och är grundare till branschens snabbast växande nätverk Byggbranschens kvinnor. Förutom jämställdhet, så brinner Sandra för att ge byggbranschen de bästa förutsättningarna för att lyckas.

"Vi vill förändra bilden av att personer i byggbranschen är män med hammare i handen, och att arbetet är tungt och hårt. Här finns ett brett spektrum av roller. Vi måste visa upp den andra sidan av branschen, att man är med och bygger/utvecklar de städer och områden som vi vistas och lever i. Det finns en stolthet i att ha varit med och byggt en lägenhet som familjer flyttar in och växer upp i."

Porträttbild på byggsandra

Videoserie: KYH för en jämställd byggbransch

Samarbetet med Byggsandra mynnade ut i en videoserie. Där möter vi två kvinnliga studerande på KYH som berättar om mot- och medgångar på vägen mot drömjobbet. Att kvinnor ska kunna följa sin dröm och vara en del av byggsektorn är en självklarhet. Men än idag finns barriärer som hindrar många från att söka sig till byggbranschen. Vissa kanske inte vågar på grund av mansdominansen, och det är något vi ville motverka med det här samarbetet.

Byggsandra möter KYH-studenten Iman

I den här filmen får vi följa Iman, som studerar till Mätningsingenjör på KYH. Hon delar med sig av varför hon valde byggsektorn, hur hon känner kring sitt karriärval och hur det har varit att läsa en YH-utbildning.

Byggsandra möter KYH-alumnen Malin

I den här filmen möter vi Malin, tidigare studerande på KYH. Hon berättar om första mötet med byggbranschen som fick henne att nästan ge upp sin dröm, men också glädjen hon fick under studierna och i sin nya yrkesroll.

Byggsandras resa in i byggbranschen

Här berättar Byggsandra om hennes resa in i byggbranschen och varför hon älskar byggsektorn. Vi möter även KYHs tidigare verksamhetschef som berättar om vårt initiativ till att öka jämställdheten.

Resultat av samarbetet med Byggsandra

Samarbetet bidrog till en fin ökning av kvinnliga sökande till våra byggutbildningar mellan åren 2020-2022.

  • 2020

    Andel sökande till utbildningar inom samhällsbyggnad

  • 2021

    Andel sökande till utbildningar inom samhällsbyggnad

  • 2022

    Andel sökande till utbildningar inom samhällsbyggnad