VA-projektör YH-utbildning | Malmö

kvinna arbetar med ritning

VA-projektör | Utbildning i Malmö

Vill du säkerställa en pålitlig och hållbar vattenförsörjning för Sverige? Studera till VA-projektör och få en viktig roll för både miljön och människors livskvalitet!

Studieort Malmö
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Vad gör en VA-projektör?

Som VA-projektör arbetar du med att förbättra och modernisera Sveriges infrastruktur för vatten och avlopp. Du arbetar i projektform med att upprätta planer för drift och underhåll samt ta fram modeller för nya VA-system. Med hjälp av CAD- och BIM-programvaror skapar du ritningar för olika typer av vattensystem. Dina ritningar ligger sedan till grund för att entreprenörer och andra yrkesgrupper ska kunna implementera VA-systemen korrekt.

I takt med växande klimatförändringar blir det allt viktigare med mer robusta och moderna system för vattenhantering. VA-systemen behöver kunna hantera överskottsvatten vid intensiv nederbörd för att minska risken för översvämning, men det behövs även strategier för hållbar vattenanvändning och vattenbevarande under perioder av torka. Som VA-projektör har du därmed ett viktigt uppdrag att vara med och trygga Sveriges framtida vattenförsörjning. Du kan vara med i hela byggprocessen, från projektplan och planering till genomförande och avslut.

 • VA är en vanlig förkortning för vatten och avlopp, och som VA-projektör arbetar du med olika typer av VA-system (rörledningssystem). Här går vi igenom några av dem!

  Vattenförsörjningssystem levererar rent och säkert dricksvatten till byggnader och samhällen. Spillvattensystem hanterar och avleder avloppsvatten på ett effektivt sätt. Dagvattensystem hanterar dagvatten (nederbördsvatten) och förhindrar översvämningar eller vattenansamlingar genom att leda bort överskottsdagvatten.

Exempel på yrkestitlar

 • VA-projektör
 • VA-ingenjör
 • Abonnentingenjör
Studieort Malmö
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


digital ritning ligger på pappersritning

Under YH-utbildningen

Du får kunskap om både moderna och äldre VA-system och anläggningar. Du får koll på kommunala planprocessen, lagar och regler samt hur dessa påverkar VA- och markarbeten. Dessutom lär du dig att projektera VA-arbeten i CAD-miljöer.

 • Underhållsplanering av VA-system och VA-ledningsnät
 • Miljö- och hållbarhetsaspekter inom VA-projektering
 • Dimensionering, beräkning och utformning av vatten-, spillvatten- och dagvattensystem
 • Hur VA-projektering bedrivs med hänsyn till geoteknik, mätteknik och mark- och vägteknik

Framtidsutsikter

Det finns ett växande behov av VA-kompetens för att säkra Sveriges vattenförsörjning. Redan idag får kommunala utbyggnadsplaner läggas på is för att VA-försörjningen inte räcker till. Om det inte förändras kommer Sverige inom ett par decennier inte kunna försörja befolkningen med sötvatten. Dessutom kan stora samhällskostnader tillkomma med nedgången infrastruktur och föroreningar.

VA-anläggningar är en gammal infrastruktur. Enligt Svenskt Vatten behöver omfattande investeringar göras de närmaste 20 åren för att modernisera systemen, så att vi är redo för allt ifrån kraftig nederbörd och översvämningsrisk till torka och vattenbrist. VA-projektörer efterfrågas hos både VA-huvudmän, entreprenörer, konsulter och leverantörer.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

 • VA-projektör är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Hybrid”. Det innebär att utbildningen har ett hybridupplägg där viss undervisning sker digitalt och viss undervisning sker på plats i Malmö. Utbildningen läses på heltid under 2 år.

  Den digitala delen av utbildningen innebär självstudier, där du tittar på förinspelat material, gör instuderingsfrågor eller annat för att förbereda dig inför schemalagda lektionstillfällen. Det är lektionstillfällen cirka två halvdagar i veckan där du, tillsammans med din klass och utbildare, genomför interaktiva lektioner i klassrum.

  Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Hybrid här!

Vanliga frågor

 • En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Generellt ligger våra 2-åriga utbildningar på cirka 400 YH-poäng, men längden på terminerna kan variera mellan olika utbildningar och därför finns ingen exakt siffra för en ”vanlig” termin. Prata med din utbildningsledare om dina terminstider.

 • Nej. Våra utbildningar bedrivs på svenska, men vissa utbildningar har inslag av engelska texter i kursmaterial.

 • Vi rekommenderar inte att du arbetar parallellt med dina studier, eftersom majoriteten av våra utbildningar går på heltid. Vissa jobbar extra på kvällar och helger, men vi rekommenderar att du fokuserar på studierna.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • Från början stod KYH för kompetensutveckling och yrkeshögskola. Idag är KYH bara ett namn. Läs mer om vår historia.

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • Nej, utbildningarna är helt avgiftsfria vilket innebär att vi inte tar ut några undervisningsavgifter. Däremot bekostar du eventuell kurslitteratur och annat studiematerial själv.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. I den bifogade pdf:en hittar du information om upprop och utbildningsstart.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. Där hittar du mer detaljerad information i en bifogad pdf. Under din studietid har du tillgång till ditt schema i vår lärplattform Omniway.

 • Ja, ett par utbildningar vi bedriver kan läsas på distans. Här hittar du våra aktuella distansutbildningar.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta Ylva Böckman. Frågor om ansökan, antagning eller behörighet? Kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH