×
 

Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

förstoringsglas på laptop

Hitta svar på din fråga

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor.
Om du inte hittar vad du söker efter är du självklart välkommen att kontakta oss.

  • Behörighetskraven finns till för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt, och i sin tur klara av att arbeta i den kommande yrkesrollen. Våra YH-utbildningar kräver viss förkunskap för att du ska kunna ta till dig innehållet och klara dina studier.

  • Grundläggande behörighet innefattar en gymnasieexamen eller motsvarande. Det betyder att du behöver ha fullständiga betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Men, inom yrkeshögskolan har du även möjlighet att uppfylla grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande:

   1. Du ska ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ”gymnasieexamen eller motsvarande”.
    ELLER
   2. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
    ELLER
   3. Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen genom praktisk erfarenhet, svensk eller utländsk utbildning alternativt på grund av någon annan omständighet.
  • Om du saknar betyg i någon kurs som ingår i utbildningens behörighetskrav men anser att du har den förkunskap som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen kan du söka med ”reell kompetens”. Uppge det i din ansökan via yh-antagning.se och bifoga handlingar (dokument eller intyg) som visar att du har de kunskaper som krävs trots att du inte kan uppvisa betyg i kurser som ingår i behörighetskraven. Det kan till exempel vara ett tjänstgöringsintyg som påvisar arbetslivserfarenhet eller annan sysselsättning som motsvarar behörighetskraven.

  • Det skiljer sig åt beroende på vilken termin du har ansökt till. Ofta släpps antagningsbeskedet några veckor efter att den ordinarie ansökan har stängt. Då får du ett mail med uppmaningen att logga in på yh-antagning.se för att se och svara på beskedet. För dig som har ansökt till höstterminen 2024 så kommer antagningsbeskedet den 18 juni.

  • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. I den bifogade pdf:en hittar du information om upprop och utbildningsstart.

  • Om du saknar betyg i Engelska 6, Matematik 2, Programmering 1 eller Svenska 2 och någon av dessa kurser ingår i utbildningens behörighetskrav finns möjlighet att göra ett behörighetstest. Testet är utformat så att du kan påvisa din kunskapsnivå i dessa kurser. Utifrån ditt resultat på behörighetstestet kan vi göra en bedömning om dina kunskaper motsvarar det särskilda behörighetskravet. Läs mer om hur behörighetstestet funkar.

  • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. Där hittar du mer detaljerad information i en bifogad pdf. Under din studietid har du tillgång till ditt schema i vår lärplattform Omniway.

  • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. Där hittar du mer detaljerad information i en bifogad pdf.

  • Nej. Om du tackar ja till en utbildning och står som reserv på en annan behåller du ändå din reservplats.

   Observera att du bara kan läsa en utbildning i taget hos KYH. Om du har tackat ja till en utbildning hos oss, men sedan får ett antagningsbesked till en utbildning du hellre vill läsa så behöver du tacka nej till den första utbildningen innan du kan tacka ja till ditt ”nya” antagningsbesked.

  • Ja, det kan du. Kom bara ihåg att om du får en plats som du vill ha på den andra skolan, så måste du gå in och tacka nej till platsen hos oss så att nästa person i kö kan få ett erbjudande om plats.

  • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

  • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

   Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

  • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

  • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

  • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

  • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

  • Nej. Våra utbildningar bedrivs på svenska, men vissa utbildningar har inslag av engelska texter i kursmaterial.

  • En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Generellt ligger våra 2-åriga utbildningar på cirka 400 YH-poäng, men längden på terminerna kan variera mellan olika utbildningar och därför finns ingen exakt siffra för en ”vanlig” termin. Prata med din utbildningsledare om dina terminstider.

  • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

  • Vi rekommenderar inte att du arbetar parallellt med dina studier, eftersom majoriteten av våra utbildningar går på heltid. Vissa jobbar extra på kvällar och helger, men vi rekommenderar att du fokuserar på studierna.

  • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

   På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

  • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

  • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

   Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

  • När du ska skicka in en ansökan till KYH behöver du ladda upp dina betygshandlingar i pdf-format, alternativt .jpeg.

   Filformat som inte fungerar är .html .txt, och format som hör till Mac-datorer. Vi accepterar inte heller betygsdokument i formatet .docx.

  • Ja! Urvalsprovet är webbaserat, vilket innebär att du skriver provet digitalt hemifrån.

  • Ja. Provresultatet är endast giltigt året som det skrevs.

  • Nej, du kan endast skriva provet en gång oavsett hur många utbildningar du har sökt hos KYH.

  • Nej, men vi rekommenderar att du gör det eftersom urvalsprovet ligger till grund för antagningen. Alla som ansöker till KYH under ordinarie ansökningsperiod (ej sen anmälan) får en inbjudan till att skriva urvalsprovet. Efter genomfört prov räknas resultatet samman med din ansökan. Ju bättre resultat, desto högre urvalspoäng får du, vilket ger större chans att bli antagen till utbildningen.

  • För dig med utländska betyg krävs det att betygen är översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). När bedömningen är klar laddar du upp underlagen från UHR i din ansökan. Kom ihåg att vi behöver bevis på dina kunskaper i det svenska språket för att du ska få behörighet.

  • Din gamla gymnasieskola kan ha kvar dina betyg, annars kan du vända dig till din hemkommun. Om du tidigare har ansökt till en högskole- eller universitetsutbildning kan du ofta hitta dina betyg på antagning.se. Annars kan du vända dig till din stadsarkivet.

  • Du kan söka en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet. Men, vi behöver på något sätt kunna bedöma om du har vad som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen även om du saknar betyg i vissa kurser. Inom yrkeshögskolan erbjuder vi därför möjlighet att bli behörighetsprövad genom validering eller behörighetstest. Läs mer om behörighet.

  • Ja, om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod (ej sen anmälan) kan du komplettera din ansökan fram till den sista ansökningsdagen.

  • Det är viktigt att din ansökan är komplett med de handlingar (dokument) som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara en skannad eller fotad version av originalet. Läs mer om ansökan.

  • Nej, vi har inte tillgång till dina gymnasiebetyg. Du behöver själv bifoga dem i din ansökan.

  • Antagningsbeskedet publiceras på yh-antagning.se några veckor efter sista ansökningsdag. När du får ditt antagningsbesked får du ett mail med uppmaningen att logga in på yh-antagning.se för att se och svara på beskedet.

  • Ansökan till KYH sker via yh-antagning.se. Du ansöker genom att gå in på utbildningen du vill söka här på hemsidan och klickar på ansök-knappen. Därefter skapar du ett konto (eller loggar in om du redan har ett konto) i yh-antagning.se, väljer utbildning och laddar upp dina betygshandlingar. Se steg för steg här!

  • Efter ordinarie ansökningsperiod kan vissa utbildningar öppna för sen anmälan. Det innebär att det kan finnas ett fåtal platser kvar. Observera att utbildningar som är öppna sen anmälan stänger löpande. Vänta därför inte för länge med att skicka in en sen anmälan till utbildningen du är intresserad av att läsa.

   Ett eventuellt antagningsbesked kan ibland komma tätt inpå studiestart, om du är behörig till den sökta utbildningen. Var därför uppmärksam på mail och utskick från yh-antagning.se.

  • Ansökningsperioden till höstterminen är oftast öppen mellan februari och maj/juni. För vårterminen ligger ansökan öppen under hösten. Observera att våra YH-kurser har olika ansökningsperioder.

   Gå in på respektive utbildning eller gör en intresseanmälan för att hålla dig uppdaterad!

  • Nej, utbildningarna är helt avgiftsfria vilket innebär att vi inte tar ut några undervisningsavgifter. Däremot bekostar du eventuell kurslitteratur och annat studiematerial själv.

  • Ja, ett par utbildningar vi bedriver kan läsas på distans. Här hittar du våra aktuella distansutbildningar.

  • Från början stod KYH för kompetensutveckling och yrkeshögskola. Idag är KYH bara ett namn. Läs mer om vår historia.