Handläggare på byggnadsnämnd YH-utbildning | Flera studieorter

glad kvinna pratar i telefon framför dator

Välj studieort

Handläggare på byggnadsnämnd | Utbildning på KYH

Utvecklas inom bygglov och kommunikation i rollen som handläggare på byggnadsnämnd!

Studieort Gävle, Hudiksvall, Malmö & Stockholm
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Vad gör en bygglovshandläggare?

Som handläggare på byggnadsnämnd är du anställd av kommun och inom offentlig verksamhet. Du arbetar bland annat med att granska handlingar och byggen samt beslutar om kontrollplaner. I arbetet ingår även att tillämpa beräkningar efter översikts- och detaljplaner. Du har koll på konstruktion, ritningslära, byggteknik, lagstiftning och Boverkets byggregler. I dina beslut har du stort fokus på ett miljövänligt och hållbart byggande.

Rollen som bygglovshandläggare är kommunikativ. Du har mycket kontakt med olika människor i samband med bygglovsansökningar, och ofta finns ett rådgivande element i regelfrågor. Du arbetar främst på kontoret, men gör ibland besök på byggarbetsplatsen.

Exempel på yrkestitlar

 • Handläggare på byggnadsnämnd
 • Bygglovshandläggare
 • Byggnadsinspektör
Studieort Gävle, Hudiksvall, Malmö & Stockholm
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


glad man arbetar vid skrivbord

Under YH-utbildningen

Du får kunskap om samhällsbyggnadsprocessen, bygglagen, Boverkets regler, energikrav och byggteknik. Du lär dig arbeta i en politiskt styrd organisation och hur du handlägger tillsynsärenden med hänsyn till berörda parter. Du får även färdigheter i kommunikation och kundbemötande.

Fler kunskaper

 • Offentlig myndighetsutövning, förvaltningslag och kommunallag
 • Lagstiftning inom PBL och PBF
 • Arkitektur, gestaltning, bebyggelsehistoria och byggnadsvård
 • Kvalitetsverktyg och kvalitetsprocesser

Framtidsutsikter

Efterfrågan på bygglovshandläggare fortsätter öka efter att det har varit brist under en längre period. Samtidigt ökar kompetenskraven, vilket främst beror på ökade regelkrav, såsom anpassning till EU-direktiv, PBL och energieffektivisering. Utbildningen är framtagen i samråd med branschen så att din kunskap matchar efterfrågan på arbetsmarknaden.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Handläggare på byggnadsnämnd är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Anywhere”. Det innebär att klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar tillsammans på olika orter, och utbildaren undervisar via länk. Detta är en heltidsutbildning på 2 år som du kan välja att läsa på plats i Gävle, Hudiksvall, Malmö eller Stockholm.

  Hur är studierna upplagda med KYH Anywhere?

  KYH Anywhere innebär att en och samma utbildning går på flera orter samtidigt. Klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar på plats hos olika lärcentrum, och utbildaren håller i lektioner via länk – direkt uppkopplat till respektive klassrum. På så vis får du även klasskamrater som sitter utspridda runt om i landet.

  Du har schemalagda lektionstillfällen på plats cirka två halvdagar i veckan. Dessa tillfällen ägnas åt interaktiva lektioner tillsammans med din studiegrupp (som deltar på plats) och utbildaren (som deltar via länk).

  Inför varje lektionstillfälle behöver du studera och förbereda dig genom att titta på förinspelat material, göra instuderingsfrågor eller liknande. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Anywhere här!

Vanliga frågor

 • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

 • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

  Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

 • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

  På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

 • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

 • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

  Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Möt våra studerande