Vad gör en bygglovshandläggare?

Som handläggare på byggnadsnämnd är du anställd av kommun och inom offentlig verksamhet, och kan arbeta antingen som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör. I arbetet granskar du bland annat handlingar och byggen, beslutar om kontrollplaner. Yrkesrollen är kommunikativ och du har mycket kontakt med olika människor i sambandmed bygglovsansökningar, och ofta finns ett rådgivande element i regelfrågor.
Under utbildningen får du kompetens inom samhällsbyggnadsprocessen, plan- och bygglagen, Boverkets regler, energikrav, byggteknik, kommunikation och kundbemötande.

Utbildningen är stängd och går inte att söka till under 2022. Lämna gärna en intresseanmälan för start 2023.

Ansökan stängd

Studieort Anywhere (Stockholm, Malmö, Gävle, Hudiksvall, Söderhamn)

Studietid Dagtid

YH-poäng 400 / 2 år

Studietakt Heltid

Startdatum Augusti 2022

Sista ansökningsdag 17 april 2022

Antal LIA-veckor 20

Kostnadsfri CSN-berättigad

Lämna intresseanmälan!


Jag upplever att konjunkturen har vänt, det är stort behov på rådgivning och kompetens där. Då är det viktigt att det finns utbildningar som kan svara på efterfrågan när den verkligen kommer.

Helena Haglund Olovsdotter,
Plan- och Byggchef, Ljusdals kommun

Hur ser framtiden ut för en handläggare på byggnadsnämnd?

Det har varit brist på bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer under en längre period. Ett ökande antal bygglovsärenden väntas i och med en hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad. Eftersom ansökningarna handläggs av kommunerna och ska hanteras inom en fastställd tid medför det att efterfrågan på bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer ökar.

Exempel på yrkestitlar förutom handläggare på byggnadsnämnd:

  • Bygglovshandläggare
  • Byggnadsinspektör
  • Handläggare bygglov

Hur ser framtiden ut inom samhällsbyggnad?

Hållbarhet har alltid varit en grundsten för KYH inom samhällsbyggnad vilket har influerat sättet vi undervisar på samt våra samarbeten. Vi är noga med att skapa långa relationer inom våra branscher och flera av de som sitter i ledningsgrupperna hos KYH har gjort det i många år. En del av vår filosofi är att skapa specialisten som företagen i våra nätverk vill anställa. Vi är stolta över våra relationer som finns över flera regioner i hela landet.

Våra utbildningar leder oftast till någon typ av arbete inom konsulttjänster och vi, tillsammans med studenten, arbetar aktivt med förberedelserna under hela utbildningen. Så att du som KYH student ska kunna träna på att söka jobb, känna dig trygg och säker på intervju och slutligen bli anställningsbar!

Våra samarbetspartners och föreläsare

lunds kommun
falu kommun
gävle kommun
KursnamnYrkeshögskolepoäng (yhp)
Medarbetarskap och branschkunskap5
Jämlikhet i yrkeslivet5
Bygglovshandläggning50
Byggteknik50
Hållbar utveckling och miljölagstiftning20
Tillsyn30
Kommunal och statlig förvaltning10
Kommunikation och konflikthantering20
Plan- & bygglagen samt Boverkets byggregler30
Stadsplanering, markexploatering, arkitektur och gestaltning50
LIA100
Examensarbete30
Summa400
En vecka motsvarar 5 yhp. Observera att den här kursordningen är preliminär.

Vad behöver du för att bli antagen?

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

  • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

Saknar du något behörighetskrav? Då kanske du kan söka på reell kompetens.

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på.

  • Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11.
  • Vi rekommenderar ej Mac-datorer för denna utbildning.
  • För våra anywhere-utbildningar är det även krav på nätverksuppkoppling, webbkamera samt hörlurar med mikrofon.

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Under uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur.

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Läs gärna mer om det på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Vanliga frågor