Installationssamordnare YH-utbildning | Distans

två personer sitter mittemot varandra och kollar på ritning

Installationssamordnare | Distansutbildning

Lär dig leda och säkerställa effektiva högkvalitativa installationer! Installationssamordnare är en yrkesroll med lovande framtidsutsikter i en växande bransch.

Studieort Distans
Studieform KYH Remote
Längd 1 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 220 poäng
LIA-praktik 8 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Vad gör en installationssamordnare?

Som installationssamordnare är du ansvarig för att planera, koordinera och övervaka olika aspekter av installationsprojekt. Du är leder installationsarbetet och säkerställer att installationsprojekt genomförs effektivt, håller hög kvalitet och överensstämmer med tidsplan och budget.

I rollen som installationssamordnare ingår även att tolka ritningar och underlag så att de överensstämmer med lagar och regelverk. Genom tillämpning av BIM och andra digitala verktyg minimerar du störningar eller kollisioner och levererar framgångsrika installationer!

Exempel på yrkestitlar

 • Installationssamordnare
 • Projektledare inom installation

YH-utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom bygg- eller installationsbranschen.

Studieort Distans
Studieform KYH Remote
Längd 1 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 220 poäng
LIA-praktik 8 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


två personer skrattar tillsammans medan de går igenom ritningar

Under YH-utbildningen

Du får kunskap att leda och samordna installationstekniska projekt. Du lär dig att bedöma och styra resurs- och materialval enligt ekonomiska och miljömässiga projektmål samt beräkna livscykelanalyser och återbetalningstider.

 • Utföra kalkyler och redovisa kostnader ekonomiskt, klimat- och energibesparande
 • Tillämpa digitala verktyg för visualisering och ritningsläsning
 • LCA och installationstekniska klimatberäkningar
 • Projektekonomi, ekonomisk planering och resurseffektivitet

Framtidsutsikter

Din roll som installationssamordnare är aktuell inom flera olika branschen och det finns en efterfrågan på rollen inom teknik, energi, el, VVS och VA. Avancerad installationsteknik har inneburit ett ökat behov av systemintegration av installationer och efterfrågan har ökat på fler installationssamordnare. Därmed finns det stora möjligheter till arbete inom installation, drift och underhåll på fem års sikt.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Yrkeserfarenhet från bygg- eller installationsbranschen (minst 2 år, heltid)

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Installationssamordnare är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Remote”. Det innebär att du studerar på distans och heltid under 1 år. Undervisningen sker digitalt, där du inför schemalagda lektionstillfällen ägnar tid åt självstudier och förberedelser. Sedan är det interaktiva digitala lektioner i helklass, tillsammans med utbildaren.

  Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Remote här!

Vanliga frågor

 • Det är svårt att säga. Med tanke på att det är en distansutbildning reser klassen förmodligen från olika platser och har olika preferenser på hur man vill resa och bo. Alla studerande står för sina egna kostnader vad gäller resa, mat och logi under de fysiska träffarna. KYH bjuder på fika och lunch under dagen.

 • Under ”Utbildningsupplägg” på respektive utbildningssida har vi specificerat vilka orter som gäller för fysiska träffar i distansutbildningarna. Datum för träffarna får du i samband med uppstarten.

 • Nej, men vi rekommenderar att du försöker medverka på de träffar som ingår i distansutbildningen. De fysiska träffarna är nämligen väldigt givande där klassen kommer att få ”extra-kunskaper” i form av nätverkande, studiebesök på företag och gästföreläsningar från branschen. Det är dock inte obligatoriskt eller betygsgrundande.

 • Nej, i våra 1-åriga distansutbildningar ingår inga fysiska träffar. Däremot ingår fysiska träffar i våra 2-åriga distansutbildningar.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta Hanna Månsson. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Möt våra studerande