Automation för fastigheter YH-kurs | Distans

Man pratar i telefon utanför byggnad

Distanskurs i fastighetsautomation

Är du yrkesverksam inom bygg- och fastighetsbranschen och vill utvecklas inom fastighetsautomation? Då är den här YH-kursen rätt för dig! Få fördjupad kunskap i att överse och reglera automatiserade fastighetssystem.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 12 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 30 poäng
Nästa start 4 november 2024
Ansökan öppnar 5 augusti
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Branschens kompetensbehov inom fastighetsautomation

Det finns ett stort kompetensbehov inom fastighetsautomation. Faktum är att automation inom fastighet är enligt Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd en av de viktigaste kompetenserna som befintliga medarbetare i fastighetsbranschen främst behöver utveckla.

De digitala verktyg som finns idag gör det lättare för fastighetsbranschen att planera framåt, identifiera framtida problem och testa idéer för att minska klimat- och miljöpåverkan. Att redan yrkesverksamma inom fastighetsbranschen har kompetens inom fastighetsautomation är därför en viktig förutsättning för ett mer hållbart och kostnadseffektivt arbete.

Kursen är framtagen i samråd med branschen och är utformad för att svara mot det behov som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Kursen riktar sig till fastighetstekniker, drifttekniker, fastighetsförvaltare och motsvarande yrkesroller med yrkeserfarenhet.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 12 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 30 poäng
Nästa start 4 november 2024
Ansökan öppnar 5 augusti
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


byggnad

Om YH-kursen

Du får omfattande kunskaper i fastighets- och IT-system som är relevanta för fastighetsautomation. Du lär dig styr-och reglerteknik för att kunna hanetara fastighetens tekniska system, felsöka och förebygga störningar samt optimera fastighetstekniska system. Efter kursen har du fördjupad kompetens i att ansvara för automatiserad fastighetsdrift och självständigt hantera relevanta fastighetstekniska system.

Fler kunskaper

 • Informations- och dokumenthanteringssystem
 • Överse och reglera automatiserade fastighetssystem
 • Styr- och reglerteknik, fjärrstyrning, sensorer, röststyrda apparater
 • Teoretiska kunskaper om AI och IoT
 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha yrkeserfarenhet enligt nedan:

  • Yrkeserfarenhet som fastighetstekniker, drifttekniker, fastighetsförvaltare eller motsvarande yrkesroll inom fastighetsbranschen. Alternativt tidigare arbete inom ROT-projekt eller nybyggnation med fastighetsautomation (1 år, heltid)

  Behörighetskraven finns till för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

 • Automation för fastigheter är en YH-kurs som ingår i vår studieform ”KYH Skills”. Det innebär att du läser kursen på distans och halvfart under 12 veckor, vilket gör det möjligt för dig att kombinera dina studier med jobb.

  All undervisning sker digitalt och du genomför interaktiva workshops i helklass över nätet. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studieperioden.

  Läs mer om studieformen KYH Skills här!

 • 4 november 2024 – 24 januari 2025
  Våren 2025

Vanliga frågor

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • När du ska skicka in en ansökan till KYH behöver du ladda upp dina betygshandlingar i pdf-format, alternativt .jpeg.

  Filformat som inte fungerar är .html .txt, och format som hör till Mac-datorer. Vi accepterar inte heller betygsdokument i formatet .docx.

 • Det är viktigt att din ansökan är komplett med de handlingar (dokument) som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara en skannad eller fotad version av originalet. Läs mer om ansökan.

Kontakt

Frågor om kursen? Kontakta Hanna Månsson.
Vid frågor om ansökan, antagning och behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Senaste nytt på KYH

 • Se också Fastighetsingenjör

  Är du intresserad av fastighetsautomation, men saknar yrkeserfarenhet? Då kanske YH-programmet till Fastighetsingenjör kan vara något för dig!

  Man och kvinna på inspektionsrunda i byggnad