Kort YH-Kurs i Energilagring inom batteri & vätgas på distans

Har du yrkeserfarenhet inom energilagring och är redo att fördjupa din kompetens? Då är den här YH-kursen rätt för dig! Kursen ger omfattande kunskap i energilagring, batterier, batterilager och vätgas utefter användningsområden, kapacitet och behov. Kursen erbjuds dig med yrkeserfarenhet som projektörer, projektledare, installationsansvariga, installationssamordnare eller motsvarande inom energilagring och batteri.

Om Energilagring

Denna YH-kursen ger fördjupade kunskaper i energilagring inom batterilager och vätgas. Du lär dig om lönsamhet, olika batterityper, dimensionering, energiförvaringsställ och vilka regler som gäller. Kursen ger även en introduktion till grön vätgas, tillämpning och utveckling av energilager och balanskraft. Du får fördjupade färdigheter arbetsmiljö, säkerhet och riskbedömning.


Efter kursen har du omfattande kompetens i smart och hållbar energilagring under planeringsfas, tillämpning, utveckling och underhåll så att du kan rekommendera dimensionering av batterilager mot kund. Du kan utföra lönsamhetskalkylering på olika batterilager för olika kundgrupper och aktörer för hemmalagring och kommersiella applikationer. Samt genomföra dimensioneringar för batterilagringssystem för on- och off-grid.

Under kursen

Under kursen får du kunskap om om batterier, batteriklassificering (EVC-koder) och batterilager samt dess möjlighet för ökad lönsamhet. Du lär dig om växelströms- (AC) och likströmskopplade (DC) batterisystem, samt om kopplade kraftsystem och frekvensstabilitet. Kursen tillgodoser även kunskap om grön produktsortiment av batterier, generation 6 batterier och återvinning.

Utbildningen sker på distans och upplägget är utformat med hänsyn till att du som studerande ska kunna kombinera ditt arbete parallellt med dina studier. Kursen är på halvfart och du kommer att ha undervisning 1-2 dagar i veckan. Via vår läroplattform finns tillgång till kursmaterial, studiehandledning, inspelat material, chattforum och diskussionsgrupper.

KYHs distansupplägg är baserat på blended-learning, vilket innebär en kombination av inspelade föreläsningar, arbete individuellt eller i grupp samt fördjupning och diskussion i live-forum. Att du som studerande har snabb access till läraren ser vi som mycket viktigt för kunskapsprocessen och det slutgiltiga studieresultat.

Ansökan stängd

Studieort Distans

Studietid Flexibel

YH-poäng 16 veckor / 40 yhp

Studietakt Halvtid

Startdatum 6 november 2023

Sista ansökningsdag 29 september 2023

Kostnadsfri CSN-berättigad

Lämna intresseanmälan


Framtid och kompetensbehov

Enligt Energimyndigheten är vätgas en energibärare med allt större betydelse för det hållbara energisystemet. Branschen beskriver ett stort kompetensbehov och efterfrågar specifikt fördjupade kunskaper i modullära energilagringslösningar, grön vätgas, AC/DC-kopplade kraftsystem, liionbatterier och lönsamma batterilager. Kursen är framtagen i samråd med branschen och är utformad för att svara mot det behov som efterfrågas av arbetsmarknaden.

KursnamnYrkeshögskolepoäng (yhp)
Smart och hållbar energilagring inom batteri och vätgas40
Summa40

Mer information och behörighet

Behörighetskrav: 1 år heltid yrkeserfarenhet som projektörer, projektledare, installationsansvariga, installationssamordnare eller motsvarande yrkesroller inom energi-, fastighets- eller byggbranschen.

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på.

  • Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11.
  • Vi rekommenderar ej Mac-datorer för denna utbildning.

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Under uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur.

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Läs gärna mer om det på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Kontakt

Frågor gällande ansökan, antagning eller behörighet besvaras av Antagningsenheten.

Vanliga frågor