Energilagring inom batteri och vätgas YH-kurs | Distans

man arbetar på surfplatta

Distanskurs i energilagring inom batteri och vätgas

Har du yrkeserfarenhet inom energilagring och är redo att fördjupa din kompetens? Då är den här YH-kursen för dig! Kursen ger omfattande kunskap i energilagring, batterier, batterilager och vätgas utefter användningsområden, kapacitet och behov.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 16 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 40 poäng
Nästa start 16 september 2024
Öppen för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Branschens kompetensbehov inom smart och hållbar energilagring

Enligt Energimyndigheten är vätgas en energibärare med allt större betydelse för det hållbara energisystemet. Energilagring inom batteri och vätgas är två värdefulla tekniker för olika energibehov! Batterier ger snabb och effektiv lagring, medan vätgas har hög energitäthet och passar vid långvarig lagring.

Branschen beskriver ett stort kompetensbehov och efterfrågar specifikt fördjupade kunskaper i modullära energilagringslösningar, grön vätgas, AC/DC-kopplade kraftsystem, li-ionbatterier och lönsamma batterilager.

Kursen är framtagen tillsammans med branschen och är utformad för att svara mot det behov som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet som projektör, projektledare, installationsansvarig, installationssamordnare eller motsvarande inom energi-, fastighets- eller byggbranschen.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 16 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 40 poäng
Nästa start 16 september 2024
Öppen för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


batterlagring

Om YH-kursen

Du lär dig om lönsamhet, olika batterityper, dimensionering och energiförvaringsställ. Kursen ger även en introduktion till grön vätgas. Du får fördjupade färdigheter i arbetsmiljö, säkerhet och riskbedömning.

Efter kursen kan du utföra lönsamhetskalkylering på olika batterilager för olika kundgrupper och aktörer för hemmalagring och kommersiella applikationer.

Fler kunskaper

 • Batterier, batteriklassificering (EVC-koder)
 • Växelströms- (AC) och likströmskopplade (DC) batterisystem
 • Grön produktsortiment av batterier, generation 6 batterier och återvinning
  • 1 år heltid yrkeserfarenhet som projektörer, projektledare, installationsansvariga, installationssamordnare eller motsvarande yrkesroller inom energi-, fastighets- eller byggbranschen.
 • Energilagring inom batteri och vätgas är en YH-kurs som ingår i vår studieform ”KYH Skills”. Det innebär att du läser kursen på distans och halvfart under 16 veckor, vilket gör det möjligt för dig att kombinera dina studier med jobb.

  All undervisning sker digitalt och du genomför interaktiva lektioner i helklass över nätet. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studieperioden.

  Läs mer om studieformen KYH Skills här!

 • 16 september 2024 – 27 december 2024

Vanliga frågor

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • När du ska skicka in en ansökan till KYH behöver du ladda upp dina betygshandlingar i pdf-format, alternativt .jpeg.

  Filformat som inte fungerar är .html .txt, och format som hör till Mac-datorer. Vi accepterar inte heller betygsdokument i formatet .docx.

 • För dig med utländska betyg krävs det att betygen är översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). När bedömningen är klar laddar du upp underlagen från UHR i din ansökan. Kom ihåg att vi behöver bevis på dina kunskaper i det svenska språket för att du ska få behörighet.

 • Din gamla gymnasieskola kan ha kvar dina betyg, annars kan du vända dig till din hemkommun. Om du tidigare har ansökt till en högskole- eller universitetsutbildning kan du ofta hitta dina betyg på antagning.se. Annars kan du vända dig till din stadsarkivet.

 • Ja, om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod (ej sen anmälan) kan du komplettera din ansökan fram till den sista ansökningsdagen.

 • Det är viktigt att din ansökan är komplett med de handlingar (dokument) som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara en skannad eller fotad version av originalet. Läs mer om ansökan.

 • Nej, vi har inte tillgång till dina gymnasiebetyg. Du behöver själv bifoga dem i din ansökan.

 • Ansökan till KYH sker via yh-antagning.se. Du ansöker genom att gå in på utbildningen du vill söka här på hemsidan och klickar på ansök-knappen. Därefter skapar du ett konto (eller loggar in om du redan har ett konto) i yh-antagning.se, väljer utbildning och laddar upp dina betygshandlingar. Se steg för steg här!

 • Efter ordinarie ansökningsperiod kan vissa utbildningar öppna för sen anmälan. Det innebär att det kan finnas ett fåtal platser kvar. Observera att utbildningar som är öppna sen anmälan stänger löpande. Vänta därför inte för länge med att skicka in en sen anmälan till utbildningen du är intresserad av att läsa.

  Ett eventuellt antagningsbesked kan ibland komma tätt inpå studiestart, om du är behörig till den sökta utbildningen. Var därför uppmärksam på mail och utskick från yh-antagning.se.

 • Ansökningsperioden till höstterminen är oftast öppen mellan februari och maj/juni. För vårterminen ligger ansökan öppen under hösten. Observera att våra YH-kurser har olika ansökningsperioder.

  Gå in på respektive utbildning eller gör en intresseanmälan för att hålla dig uppdaterad!

Kontakt

Frågor om kursen? Kontakta Hanna Månsson.
Vid frågor om ansökan, antagning och behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Senaste nytt på KYH