Byggnadsingenjör glas och fasad YH-utbildning | Distans

två personer arbetar med digitala ritningar

Byggnadsingenjör – glas och fasad | Distansutbildning

Är du en kreativ person med fingertoppskänsla för både design och hållbarhet? Bli expert inom glas och fasad, och var med och förvandla byggkonstruktioner till verklighet!

Studieort Distans
Studieform KYH Remote
Längd 1,5 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 300 poäng
LIA-praktik 18 veckor
Nästa start HT-24
Sista ansökningsdag 3 juni 2024
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Vad gör en byggnadsingenjör inom glas och fasad?

Som byggnadsingenjör inom glas och fasad är du specialist på utformning och planering av byggnadens glas- och fasadsystem. Du ansvarar för att samordna och leda byggprocessen. Det är ditt jobb att välja lämpliga material, integrera energieffektiva och hållbara lösningar samt lösa eventuella problem som kan uppstå.

Dessutom analyserar och kvalitetsgranskar du som byggnadsingenjör byggteknik och ritningar för att säkerställa att projektet följer alla tekniska regleringskrav. Du tar även fram kalkyler för prissättning och utför efterkalkyler för analys. Samarbete med arkitekter, entreprenörer eller andra tillverkare är inte ovanligt, därför har du även koll på entreprenörskap och entreprenadjuridik.

Exempel på yrkestitlar

 • Arbetsledare glas- och metallkonstruktion
 • Byggnadsingenjör glas och fasad
 • Glas- och metallingenjör
 • Projektledare glas- och metallkonstruktion
Studieort Distans
Studieform KYH Remote
Längd 1,5 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 300 poäng
LIA-praktik 18 veckor
Nästa start HT-24
Sista ansökningsdag 3 juni 2024
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


två personer tittar på ritningar tillsammans ute på byggarbetsplatsen

Under YH-utbildningen

Du får kunskap i arbetsledning, projektledning och entreprenörskap. Du lär dig om olika material och produktionsmetoder. Du kommer dessutom få kompetens i CAD och andra ritningssystem.

Fler kunskaper

 • Utarbeta inköps- och leveransplaner
 • Upprätta kostnads- och produktionskalkyl
 • Byggprocessen, logistik och försörjningskedjan
 • Material, materialval, produktionsmetoder och metodval
 • Upphandlingsjuridik, entreprenadjuridik, lagar och regler

Framtidsutsikter

Byggnadsingenjör inom glas och fasad är en specialistroll med hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Med digitaliseringen som drivkraft har yrkesrollen en förhöjd kravställning för att kunna påvisa ett hållbart resursutnyttjande. Det är redan idag en svårrekryterad roll och allt fler erfarna arbetstagare förväntas gå i pension de kommande åren.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Bygg och anläggning 2
   ELLER
  • Matematik 2

   

 • Byggnadsingenjör glas och fasad är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Remote”. Det innebär att du studerar på distans och heltid under 1,5 år. Undervisningen sker digitalt, där du inför schemalagda lektionstillfällen ägnar tid åt självstudier och förberedelser. Sedan är det interaktiva digitala lektioner i helklass, tillsammans med utbildaren.

  I distansutbildningen ingår även några fysiska träffar på plats i Stockholm och Vimmerby. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Remote här!

Vanliga frågor

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Det är svårt att säga. Med tanke på att det är en distansutbildning reser klassen förmodligen från olika platser och har olika preferenser på hur man vill resa och bo. Alla studerande står för sina egna kostnader vad gäller resa, mat och logi under de fysiska träffarna. KYH bjuder på fika och lunch under dagen.

 • Under ”Utbildningsupplägg” på respektive utbildningssida har vi specificerat vilka orter som gäller för fysiska träffar i distansutbildningarna. Datum för träffarna får du i samband med uppstarten.

 • Nej, men vi rekommenderar att du försöker medverka på de träffar som ingår i distansutbildningen. De fysiska träffarna är nämligen väldigt givande där klassen kommer att få ”extra-kunskaper” i form av nätverkande, studiebesök på företag och gästföreläsningar från branschen. Det är dock inte obligatoriskt eller betygsgrundande.

 • Nej, i våra 1-åriga distansutbildningar ingår inga fysiska träffar. Däremot ingår fysiska träffar i våra 2-åriga distansutbildningar.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta Hanna Månsson. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Relaterade artiklar