Redovisningskonsult - KYH
Utbildningar / - Ekonomi / KYH Anywhere /

Redovisningskonsult

Hjälp företag att blomstra genom ekonomisk rådgivning, redovisning och affärsutveckling.

 • Spetskompetens inom redovisning
 • Utveckla din konsultmässighet
 • Få utlopp för din noggrannhet
 • Det finns just nu ett stort behov av redovisningskonsulter i branschen och efterfrågan på drivna och kompetenta kandidater är hög.

 • Utbildningen fokuserar på din framtida yrkesroll och ger dig möjlighet att vässa dina konsultmässiga egenskaper.

 • Yrkesrollen kräver stor noggrannhet, självständighet och passar dig som trivs med att jobba analytiskt.

Om utbildningen

Som redovisningskonsult arbetar du i en konsultativ roll som innebär mycket rådgivning och vägledning. Du arbetar med olika redovisningstjänster och har kompetens om löpande bokföring, inom IT som redovisnings- och affärsstöd och kunskaper i ekonomistyrning och analysarbete.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om bokföring, redovisning, bokslut, deklarationer, årsredovisning, hur man hanterar skatteinbetalningar och hur man upprätthåller kontakter med olika myndigheter.

Efterfrågan på redovisningskonsulter är just nu väldigt stor. När du är utexaminerad har du möjlighet att arbeta på specialiserade redovisningsbyråer som jobbar på uppdrag för utomstående kunder, inom kommuner eller på andra större företag med interna ekonomiavdelningar.

Läs mer om konceptet "Anywhere" längre ner.

 • Eskilstuna
 • Katrineholm
 • Norrtälje
 • Växjö
 • 2 år
 • KYH Anywhere
 • 20 veckor LIA/praktik
 • CSN-berättigad
 • 35 platser
Jag gillar att oavsett om man vill jobba med bokföring eller inte så har man väldigt stor nytta av utbildningen om man exempelvis skulle vilja starta ett eget företag. Det finns väldigt många fördelar med den här utbildningen eftersom den är väldigt bred, du kan ju till och med starta en hantverkarfirma efter det här och veta hur du ska driva den.
Tim Andersson, student Redovisningskonsult
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Ekonomistyrning

  Under utbildningen lär du dig om resultat- och likviditetsbudgetering, nyckeltal och kalkylering. Du utvecklar även färdighet i att analysera, ta fram och kontrollera beslutsunderlag samt bedöma ekonomiska effekter och utfall från olika scenario och beslut.

 • Bokslut och redovisning

  Du lär dig att upprätta bokslut och självständigt driva en bokslutsprocess, upprätta en årsredovisning och metoder för lager- och företagsvärdering.

 • Konsultrollen

  Du lär dig om personlig planering, beteendestilar, sekretess och yrkesetik, utbildningsplanering och förändringsarbete. Du tar även med dig kunskaper i hur du skapar ett affärsnätverk och bygger relationer med såväl nya som befintliga kunder.

Kurser

Du får insikt och lär dig beskriva processer i en grupps utveckling. Du får förutsättningar för att reflektera över din egen roll som gruppmedlem.

Kursen ger kunskap om metoder och verktyg som praktiskt används för att styra företag och planera dess verksamhet. Kursen behandlar områden som resultat - och likviditetsbudgetering, nyckeltal och kalkylering och den studerande ha färdighet i att analysera, ta fram och kontrollera beslutsunderlag samt bedöma ekonomiska effekter och utfall från olika scenario och beslut.

Denna kurs går igenom sambanden mellan företagets målformulering, budgetering, uppföljning och styrning. Kursen innehåller övningar i att utföra finansiella analyser, värdera ett företag med hjälp av nyckeltal, beräkna olika investeringars lönsamhet och värdera olika finansieringsalternativ samt att bygga kalkylmodeller för tillämpning inom ekonomistyrning. Du får även lära dig använda kalkylprogram.

Kursen ger kunskaper om gällande rättsregler på ett antal centrala rättsområden. Kursen ger även grundläggande färdigheter i arbete med lagtexter och annat juridiskt material. Kursen inriktas på marknadsrätt, avtalsrätt, kontraktsrätt, konkurrensrätt, utsökningsrätt samt associationsrätt.

Då du ska bli redovisningskonsult är det viktigt att ha kunskaper i att utöva ett konsultativt arbetssätt och få förståelse för konsultrollen och agera affärsmannamässigt i rollen som
redovisningsekonom/redovisningskonsult. Kursen behandlar områden som stress och personlig planering, beteendestilar, sekretess och yrkesetik, utbildningsplanering och förändringsarbete. Du kommer även få kunskaper i hur du skapar ett affärsnätverk och bygger relationer med såväl nya som befintliga kunder.

Företagets redovisning och hur redovisningssystemet är uppbyggd tas upp i denna kurs. Du lär dig hur du ska kunna utföra löpande redovisning i olika bolagsformer, arbeta med reskontra och lagerbokföring, kunna grunderna i baskontoplanen samt upprätta momsdeklarationen.

I denna kurs ska du ha förtrogenhet i att upprätta ett bokslut och självständigt kunna driva en bokslutsprocess, upprätta en årsredovisning samt känna till metoder för lager- och företagsvärdering. Flera olika system gås igenom i denna kurs och du får kunskap i vad som förväntas av ett företag inför revision.

Lärande i arbete / Praktik ger dig en chans att ute på ett företag bygga vidare på de kunskaper som du fått från de teoretiska kurserna du hittills kommer ha gått. Du ska fördjupa dina kunskaper i en praktisk situation och du ska under LIA både under handledning men även till viss självständighet hantera arbetsuppgifter, frågeställningar och utmaningar i det dagliga arbetet.

Efter denna kurs kommer du ha tillägnat dig grundläggande kunskaper om de vanligaste ekonomiska termerna, både skriftligt och muntligt med inriktning på redovisningsområdet.
Kursen ska utveckla din förmågan att använda språket vid internationella kontakter och ge
ett rikare ordförråd anpassat till olika affärssituationer.

Denna kurs ger kunskap om beskattningsregler för inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet, både för fysiska och juridiska personer. Du får lära dig att förstå sambandet mellan redovisning och beskattning samt kunna lösa skatterättsliga problem.

Även LIA 2 görs ute hos ett företag där du får tillämpa dina nya kunskaper och verka yrkesmässig som medarbetare på en arbetsplats. Efter LIA 2 ska du ha utvecklat en relativ självständighet och kunna utöva de yrkesroller utbildningen leder till.

Nu är det dags att fördjupa dig i de kunskaper och färdigheter som du samlat på dig under utbildningens gång. Du får välja ett valfritt, för utbildningen ett relevant ämne att fördjupa dig i. Du ska formulera en frågeställning och kunna dra egna slutsatser med hjälp av litteratur och erfarenheter.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval". Utbildningen blir snabbt fullsatt, och vi brukar inte öppna den för sen ansökan. Om du är intresserad av utbildningen behöver du söka i ordinarie tid och skriva ett bra resultat på urvalsprovet.

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2
Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar. Du behöver ha tillgång till egen dator som du kan ladda ner program på samt wifi för att skriva provet.

Utbildningen är en del av vårt Anywhere-koncept och går på flera utbildningsorter samtidigt via videokonferens. Du kan alltså både studera och hitta jobb utan att behöva flytta. Utbildningslokalerna ligger i kommunens VUX- eller YH-centrum. Du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med dina studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens. Oftast är läraren på annan ort och under lektionerna kommunicerar du via högtalare och mikrofon. Annars fungerar allt som vanligt. Det är alltså ingen distansutbildning.Ungefär 15 timmar i veckan är det klassrumsundervisning och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen för bedömning av reell kompetens.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  Du behöver en bärbar dator för dina studier. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera Windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Det är även krav på nätverksuppkoppling och webbkamera.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
  Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?