Redovisningskonsult - KYH
Ekonomi

Redovisningskonsult

2 år | Eskilstuna | Katrineholm | Norrtälje | Växjö

Tycker du om att jobba självständigt och är en fena på siffror? Då ska du söka till den är utbildningen! Som redovisningskonsult kan du jobba på redovisningsbyråer, kommuner och företag. Arbetsuppgifterna varierar och du kan ha ansvar för både bokföringen, redovisningen, gör bokslut, deklarationer, årsredovisningen, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med olika myndigheter. Som redovisningskonsult biträder du med olika redovisningstjänster och även rådgivning. Efterfrågan på redovisningskonsulter är idag väldigt hög och de mindre regionerna söker ständigt kompetent personal inom områden för regionens företag och kommuner. Start 2020.

Så här ser utbildningen ut

Den här utbildningen går på flera utbildningsorter samtidigt via videokonferens. Du kan alltså både studera och hitta jobb utan att du behöver flytta. Välj mellan Eskilstuna, Katrineholm, Norrtälje, Ronneby eller Växjö!
Utbildningslokalerna ligger i kommunens VUX- eller YH-centrum. Du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med dina studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens. Oftast är läraren alltså på annan ort och under lektionerna kommunicerar du via högtalare och mikrofon. Annars fungerar allt som vanligt. Det är alltså ingen distansutbildning

Det är ca. 15 timmar i veckan som det är undervisning och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

Under de två åren du studerar så är det hela 20 veckor LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Kurser

Nedan ser du de kurser som du kommer att gå under första året på KYH.

Kursen ger kunskap om metoder och verktyg som praktiskt används för att styra företag och planera dess verksamhet. Kursen behandlar områden som resultat - och likviditetsbudgetering, nyckeltal och kalkylering och den studerande ha färdighet i att analysera, ta fram och kontrollera beslutsunderlag samt bedöma ekonomiska effekter och utfall från olika scenario och beslut.

Denna kurs går igenom sambanden mellan företagets målformulering, budgetering, uppföljning och styrning. Kursen innehåller övningar i att utföra finansiella analyser, värdera ett företag med hjälp av nyckeltal, beräkna olika investeringars lönsamhet och värdera olika finansieringsalternativ samt att bygga kalkylmodeller för tillämpning inom ekonomistyrning. Du får även lära dig använda kalkylprogram.

Kursen ger kunskaper om gällande rättsregler på ett antal centrala rättsområden. Kursen ger även grundläggande färdigheter i arbete med lagtexter och annat juridiskt material. Kursen inriktas på marknadsrätt, avtalsrätt, kontraktsrätt, konkurrensrätt, utsökningsrätt samt associationsrätt.

Då du ska bli redovisningskonsult är det viktigt att ha kunskaper i att utöva ett konsultativt arbetssätt och få förståelse för konsultrollen och agera affärsmannamässigt i rollen som
redovisningsekonom/redovisningskonsult. Kursen behandlar områden som stress och personlig planering, beteendestilar, sekretess och yrkesetik, utbildningsplanering och förändringsarbete. Du kommer även få kunskaper i hur du skapar ett affärsnätverk och bygger relationer med såväl nya som befintliga kunder.

Lärande i arbete / Praktik ger dig en chans att ute på ett företag bygga vidare på de kunskaper som du fått från de teoretiska kurserna du hittills kommer ha gått. Du ska fördjupa dina kunskaper i en praktisk situation och du ska under LIA både under handledning men även till viss självständighet hantera arbetsuppgifter, frågeställningar och utmaningar i det dagliga arbetet.

Företagets redovisning och hur redovisningssystemet är uppbyggd tas upp i denna kurs. Du lär dig hur du ska kunna utföra löpande redovisning i olika bolagsformer, arbeta med reskontra och lagerbokföring, kunna grunderna i baskontoplanen samt upprätta momsdeklarationen.

Nedan ser du de kurser som du kommer att gå under andra året på KYH.

Efter denna kurs kommer du ha tillägnat dig grundläggande kunskaper om de vanligaste ekonomiska termerna, både skriftligt och muntligt med inriktning på redovisningsområdet.
Kursen ska utveckla din förmågan att använda språket vid internationella kontakter och ge
ett rikare ordförråd anpassat till olika affärssituationer.

Denna kurs ger kunskap om beskattningsregler för inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet, både för fysiska och juridiska personer. Du får lära dig att förstå sambandet mellan redovisning och beskattning samt kunna lösa skatterättsliga problem.

I denna kurs ska du ha förtrogenhet i att upprätta ett bokslut och självständigt kunna driva en bokslutsprocess, upprätta en årsredovisning samt känna till metoder för lager- och företagsvärdering. Flera olika system gås igenom i denna kurs och du får kunskap i vad som förväntas av ett företag inför revision.

Även LIA 2 görs ute hos ett företag där du får tillämpa dina nya kunskaper och verka yrkesmässig som medarbetare på en arbetsplats. Efter LIA 2 ska du ha utvecklat en relativ självständighet och kunna utöva de yrkesroller utbildningen leder till.

Nu är det dags att fördjupa dig i de kunskaper och färdigheter som du samlat på dig under utbildningens gång. Du får välja ett valfritt, för utbildningen ett relevant ämne att fördjupa dig i. Du ska formulera en frågeställning och kunna dra egna slutsatser med hjälp av litteratur och erfarenheter.

Antagning

Preliminär start 2020

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

När du skickat in din ansökan får du automatiskt en kallelse till antagningsprovet och du anmäler dig då till det antagningsprovet som är i den ort du befinner dig i.

Denna utbildning erbjuder ingen preparandkurs.

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC och hörlurar med mic. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildning inom samhällsbygg har en PC med Windows då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande. Datorkraven är: RAM 8 GB, CPU 32-processor, Windows 7, 8 eller 10.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.