Byggproduktions­ledare - ROT - KYH
Utbildningar / - Samhällsbyggnad / KYH Anywhere /

Byggproduktions­ledare – ROT

Led och utveckla framtidens hållbara byggnadsprojekt inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

 • Spetskompetens inom ROT
 • Utveckla ditt ledarskap
 • Både kontor och ute på byggarbetsplats
 • Under utbildningen rustas du med specialkunskaper inom ROT, då du i yrkeslivet arbetar med byggtekniker och tekniska lösningar från olika tidsperioder.

 • Utbildningen innehåller flera kurser där du utvecklar dina ledaregenskaper och rustas med användbara verktyg inför din framtida yrkesroll.

 • Som byggproduktionsledare spenderar du både tid på kontor och ute på byggarbetsplatser där du kontrollerar kvalitetsmål, upprättar och åtgärdar planer.

Om utbildningen

Som byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) leder du arbetet i byggprojekt, är den som ansvar för hela byggprocessen och ser till att arbetslaget jobbar mot samma mål.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om renoveringsprojekt, teknisk utveckling och energieffektivisering. Du lär dig specifika kunskaper inom ROT såsom byggnadstekniska lösningar från olika tidsperioder, stambyten, om kulturmiljölagen, energieffektivisering av äldre byggnader och olika renoveringstekniker. Utbildningen och yrket passar dig som drömmer om en ledande roll inom samhällsbyggnad.

Det är stor brist på kompetenta byggproduktionsledare inom ROT. Vår utbildning är skapad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag, bland andra PEAB, Skanska, Veidekke och NCC. Som byggproduktionsledare arbetar du på tjänstemannanivån inom byggsektorn, där du är ett stöd till platschefen och planerar och leder det dagliga arbetet.

Formen för utbildningen kallar vi satellit. Undervisningen sker som vanligt i ett klassrum med kurskamrater — skillnaden är att den samlade klassen sitter på olika platser i landet och att föreläsarna undervisar via livesändning istället för på plats. Läs mer om Anywhere-konceptet här.

 • Eskilstuna
 • Gävle
 • Hudiksvall
 • Katrineholm
 • Norrtälje
 • Östersund
 • Ronneby
 • 2 år
 • KYH Anywhere
 • CSN-berättigad
 • 24 veckor LIA/praktik
 • Preparandkurs tillgänglig
 • 100 % – 14h undervisning i veckan
 • 35 platser
"Chansen att få komma ut på LIA och använda utbildningen i praktiken på rätt sätt – det är nog det bästa med utbildningen."
Nura Midzic, student Byggproduktionsledare renovering, ombyggnad och tillbyggnad
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Arkitekturhistoria och ROT-metoder

  Du lär dig om relevanta lagstiftningar och regelverk inom ROT-projekt. Du lär dig också metodik för genomförande av vanliga ROT-projekt, såsom stambyten och fasadrenovering.

 • Hållbarhet och energieffektivisering

  Under utbildningen får du studera om hållbarhet inom byggnadsprocessen, som exempelvis miljöklassificering, tekniska lösningar och vilka material som är bäst för att skapa energieffektiva byggnader.

 • Ledarskap

  Som byggproduktionsledare får du lära dig om organisationstyper och yrkesroller inom byggnadsentreprenad, modeller för produktionsplanering och produktionsstyrning. Du lär dig även om projekt- och arbetsledning, konflikthantering, svåra samtal och feedback.

En dag på jobbet

Byggproduktionsledaren har en samordnande roll, vilket innebär att man har kunskap och håller sig uppdaterad om byggproduktionens alla delar. Inom ROT utgår man hela tiden från befintliga byggnader och gör en plan utifrån de förutsättningar som finns. Yrket ställer krav på att du som byggproduktionsledare har god kännedom om fastigheten och att du inför byggstarten gör en noggrann inventering för att undvika att stöta på stora problem. Du jobbar hela tiden nära de som bor i fastigheten samt fastighetsägare, vilket ställer krav på god kommunikation och planering.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Kursens syfte är att du ska få insikt i, och kunna beskriva, processer i en grupps utveckling samt få förutsättningar för att kunna reflektera över din egna roll som gruppmedlem. Kursen ska vara en introduktion till vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen. Branschföretag kommer att bli inbjudna för att komma och informera klassen om branschen och arbetsrollen.

I denna kurs går vi igenom byggprocessens alla skeden så som: förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Efter kursen kommer du kunna redogöra för ett byggprojekts organisation, lagstiftning och övriga regelverk, hur projekteringen går till, och exempelvis vilka dokument som innefattas i en bygghandling.

Efter denna kurs kommer du kunna tillämpa kunskaper som krävs för att genomföra ett byggprojekt mot uppsatta mål genom effektiv ledning och produktionsstyrning. Kursen ger kunskaper och färdigheter i tids- och resursplanering, mängdning, produktionskalkylering, prognosarbete och finansiering kopplat till byggprojekt.

I denna kurs lär du dig att läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar för byggprojekt. Du blir väl insatt i projekteringsmetodik och kunna hantera och ta fram ritningar med förekommande projekteringsverktyg i både BlM-miljö och med traditionella verktyg som CAD och CIM.

Kursen tar upp vanliga organisationstyper och yrkesroller inom byggnadsentreprenad, modeller för produktionsplanering och produktionsstyrning, medarbetarskap, projekt- och arbetsledning, konflikthantering, svåra samtal och feedback. Du kommer förstå din roll i processen och kunna tillämpa tekniker och metoder för att fungera väl i ditt arbete. Även jämställdhets- och mångfaldsfrågor tas upp och du får lära dig hur du ska kunna tillämpa ett inkluderande arbetssätt. Kursen ger också kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning, beslutsfattande, kommunikation och medarbetarbetarutveckling samt kompetens för att leda en grupp.

I den här kursen lär du dig om om konsultavtal inom byggsektorn samt olika bestämmelser. I kursen ingår också orientering om tillämplig miljölagstiftning. Kursen fokuserar på de delar av juridik och avtal som är av betydelse för yrkesrollen som byggproduktionsledare.

Denna kurs är ger dig färdigheter och förebyggande kunskap för hantering av ROT-projekt. Du får lära dig relevanta lagstiftningar och regelverk, samt metodik för genomförande av vanliga ROT-projekt som stambyten och fasadrenovering, och hur du som arbetsledare styr ett sådant ROT-projekt.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du i 20 veckor är ute hos ett företag och arbetar som junior byggproduktionsledare för att utvecklas mer i din nya yrkesroll.

Här lär du dig om regelverk för rivning samt anmälningsplikt och vad det innebär. Du kommer att få kunskaper om marksanering vid rivning och farligt avfall samt hur det ska hanteras.

Denna kurs är ger dig färdigheter och förebyggande kunskap för hantering av ROT-projekt. Du får lära dig relevanta lagstiftningar och regelverk, samt metodik för genomförande av vanliga ROT-projekt som stambyten och fasadrenovering, och hur du som arbetsledare styr ett sådant ROT-projekt.

Kursen ger grundläggande kunskap kring fuktmekaniken samt förståelsen kring dess terminologi, fuktrisker vid byggnationer, fukttillstånd i material och luft, fuktmätning, fukttransport och uttorkning. Kursen ger dig även färdigheter att förstå rollen som fuktsäkerhetsansvarig i byggproduktion.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du i 20 veckor är ute hos ett företag och arbetar som junior byggproduktionsledare för att utvecklas mer i din nya yrkesroll.

Här får du kunskaper om aktuella och planerade regelverk för nyproduktion såsom energieffektiviseringsdirektivet, BBR och kommunernas energiarbete, miljöklassificering, tekniska lösningar och material för byggande av energieffektiva byggnader.

Denna kurs ger grundkunskaper inom områdena el, värme/kyla, luft, sprinkler, data/tele, styr, brandlarm och larmsystem. Du kommer lära dig att planera och styra installationsarbetet samt kunna genomföra en egen provning, injustering, samordnad provning, dokumentation och överlämning. Även kunskaper om konflikter, prioritering och förhandling tas upp.

Kursen tar upp vanliga organisationstyper och yrkesroller inom byggnadsentreprenad, modeller för produktionsplanering och produktionsstyrning, medarbetarskap, projekt- och arbetsledning, konflikthantering, svåra samtal och feedback. Du kommer förstå din roll i processen och kunna tillämpa tekniker och metoder för att fungera väl i ditt arbete. Även jämställdhets- och mångfaldsfrågor tas upp och du får lära dig hur du ska kunna tillämpa ett inkluderande arbetssätt. Kursen ger också kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning, beslutsfattande, kommunikation och medarbetarbetarutveckling samt kompetens för att leda en grupp.

Kursen ger kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, arbetsskyddsföreskrifter och regler inom husproduktion. Vi går igenom och ger kunskaper om arbetsmiljöplan, riskanalys och skyddsrond samt kunna se och förebygga risker. Du får lära dig om arbetsmiljöansvar och ansvars-och delegationsfördelning, kvalitets- och miljöarbete, kontrollansvar och APD-planer samt fysisk och psykosocial arbetsmiljö. I denna kurs kommer du även få läsa och kommunicera delar av det europeiska regelverket på engelska.

En av de sista kurserna du gör på utbildningen. Här får du chansen att fördjupa och utveckla dig i alla de kunskaper och färdigheter som erhållits från tidigare kurser på utbildningen och applicera detta i en produktion inom ramen för arbetsledning inom ROT-verksamhet.. Detta arbete gör du med fördel tillsammans med ett företag som då ska ta fram en konkret uppgift relaterad till ett verkligt behov.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska samt gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2, 100 poäng
ELLER
Bygg och anläggning 2, 100 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar. Du behöver ha en dator du kan ladda ner program på samt stabilt wifi för att skriva prvoet.

Matematik, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar matematik 2 som betyg. Du anmäler ditt intresse till preparandkursen när du gör din ansökan och urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet.

Utbildningen är en del av vårt Anywhere-koncept och går på flera utbildningsorter samtidigt via streamad undervisning. Utbildningslokalerna ligger i kommunens VUX- eller YH-centrum och du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens på annan ort och under lektionerna kommunicerar ni via högtalare och mikrofon. Det är alltså ingen distansutbildning, utan du har ungefär 15 timmar klassrumsundervisning i veckan och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  Du behöver en bärbar dator för dina studier. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera Windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning. Det är även krav på nätverksuppkoppling och webbkamera.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
  Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?