Kyl- och värmepumpsteknik YH-kurs | Distans

person mäter värden i fastighet

Distanskurs | Kyl- och värmepumpsteknik

Kompetens att kunna installera och underhålla systemen i samhällsviktiga verksamheter är avgörande. Det handlar både om kyl- och värmepumpar på bland annat sjukhus, serverhallar och livsmedelshantering. Den här kursen ger dig hett eftertraktad kunskap!

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 12 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 30 poäng
Nästa start 30 september 2024
Öppen för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Branschens kompetensbehov av kyl- och värmepumpsteknik

Höga och osäkra energipriser i kombination med behovet av att ställa om energisystemet inom EU medför en fortsatt ökad efterfrågan på värmepumpar. En korrekt installerad värmepump har möjligheten att producera billigare energi, vara energibesparande och mer energieffektiv än andra värme- och kylsystem.

Dessutom finns ett behov av kyla i hela samhället. Klimatförändringar med värmeböljor som följd ökar trycket på företagen att ha tillräckligt med personal för att kunna installera och underhålla systemen i samhällsviktiga verksamheter såsom sjukhus, vårdinrättningar, serverhallar och livsmedelshantering, men även för industriella processer, livsmedel och fritidsanläggningar som kräver kyla.

Kursen riktar sig till dig som har minst ett års yrkeserfarenhet som fastighetstekniker, fastighetsingenjör, energiingenjör, styrprojektör, elprojektör, VVS-ingenjör, VVS-projektör eller motsvarande yrkesroll.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 12 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 30 poäng
Nästa start 30 september 2024
Öppen för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


air-conditioning

Om YH-kursen

Kursen ger dig kompetens att optimera kyl- och värmepumpar i både befintliga byggnader och nybyggnation för effektiv användning och energieffektivitet. Du får kompetens i att välja korrekt kyl- och värmepump efter en byggnads geotekniska förutsättningar och anpassad efter en byggnads uppvärmning och kylbehov.

Fler kunskaper

 • Olika typer av kyl- och värmepumpar, köldmedier, frikyla, dess användningsområden och verkningsgrader
 • Konvertering från andra energikällor till kyl- och värmepump i befintliga byggnader
 • Installation av kyl- och värmepump i nybyggnation
 • Lönsamhetsbedömning, fördelar och fallgropar med kyl- och värmepump
 • Kyl- och värmepumpar i kombination med hållbara energikällor
  • Yrkeserfarenhet inom fastighet, energi, installation eller byggnadsteknik (1 år, heltid)

  Behörighetskraven finns till för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

 • Kyl- och värmepumpsteknik är en YH-kurs som ingår i vår studieform ”KYH Skills”. Det innebär att du läser kursen på distans och halvfart under 12 veckor, vilket gör det möjligt för dig att kombinera dina studier med jobb.

  All undervisning sker digitalt och du genomför interaktiva lektioner i helklass över nätet. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studieperioden.

  Läs mer om studieformen KYH Skills här!

 • 30 september 2024 – 20 december 2024

Vanliga frågor

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • När du ska skicka in en ansökan till KYH behöver du ladda upp dina betygshandlingar i pdf-format, alternativt .jpeg.

  Filformat som inte fungerar är .html .txt, och format som hör till Mac-datorer. Vi accepterar inte heller betygsdokument i formatet .docx.

 • För dig med utländska betyg krävs det att betygen är översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). När bedömningen är klar laddar du upp underlagen från UHR i din ansökan. Kom ihåg att vi behöver bevis på dina kunskaper i det svenska språket för att du ska få behörighet.

 • Din gamla gymnasieskola kan ha kvar dina betyg, annars kan du vända dig till din hemkommun. Om du tidigare har ansökt till en högskole- eller universitetsutbildning kan du ofta hitta dina betyg på antagning.se. Annars kan du vända dig till din stadsarkivet.

 • Ja, om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod (ej sen anmälan) kan du komplettera din ansökan fram till den sista ansökningsdagen.

 • Det är viktigt att din ansökan är komplett med de handlingar (dokument) som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara en skannad eller fotad version av originalet. Läs mer om ansökan.

 • Nej, vi har inte tillgång till dina gymnasiebetyg. Du behöver själv bifoga dem i din ansökan.

 • Ansökan till KYH sker via yh-antagning.se. Du ansöker genom att gå in på utbildningen du vill söka här på hemsidan och klickar på ansök-knappen. Därefter skapar du ett konto (eller loggar in om du redan har ett konto) i yh-antagning.se, väljer utbildning och laddar upp dina betygshandlingar. Se steg för steg här!

 • Efter ordinarie ansökningsperiod kan vissa utbildningar öppna för sen anmälan. Det innebär att det kan finnas ett fåtal platser kvar. Observera att utbildningar som är öppna sen anmälan stänger löpande. Vänta därför inte för länge med att skicka in en sen anmälan till utbildningen du är intresserad av att läsa.

  Ett eventuellt antagningsbesked kan ibland komma tätt inpå studiestart, om du är behörig till den sökta utbildningen. Var därför uppmärksam på mail och utskick från yh-antagning.se.

 • Ansökningsperioden till höstterminen är oftast öppen mellan februari och maj/juni. För vårterminen ligger ansökan öppen under hösten. Observera att våra YH-kurser har olika ansökningsperioder.

  Gå in på respektive utbildning eller gör en intresseanmälan för att hålla dig uppdaterad!

Kontakt

Frågor om kursen? Kontakta Hanna Månsson.
Vid frågor om ansökan, antagning och behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

 • Se också Fastighetstekniker!

  Är du intresserad av kyl- och värmepumpsteknik, men saknar yrkeserfarenhet inom fastighet, energi, installation eller byggnadsteknik? Då kanske YH-programmet till Fastighetstekniker hållbar drift kan vara något för dig!

  två personer arbetar i fastighet

Upptäck mer från KYH