×
 

Hoppa till innehållet

KYH Anywhere Studieform: KYH Anywhere

YH-utbildning nära dig

Studerande som sitter tillsammans och tar del av livesänd undervisning

Genom vår studieform ”KYH Anywhere” har vi tillgängliggjort YH-utbildningar på fler orter i landet, där efterfrågan på arbetskraft är stor. Utbildningen sker som vanligt i ett klassrum, men med mindre studiegrupper på olika orter och en lärare som undervisar via länk.

YH-utbildningar via KYH Anywhere

Våra YH-utbildningar som bedrivs genom studieformen KYH Anywhere ger dig möjlighet att i högre utsträckning studera där du bor. Du behöver därmed inte flytta från en mindre kommun för att vidareutbilda dig.

KYH har ett nära samarbete med branschen och utbildar utefter arbetsmarknadens behov. Genom att läsa en YH-utbildning via KYH Anywhere får du kunskap som det lokala arbetslivet efterfrågar.

 • Bo och plugga på din ort

 • Studera på ditt lärcentrum med uppkopplad utbildare

 • Klasskamrater över hela landet

Vad innebär KYH Anywhere?

KYH Anywhere är som vanliga platsbundna utbildningar, men med mindre studiegrupper. Klassen sitter utspridd på olika orter där man tillsammans med sin studiegrupp studerar i klassrum och tar del av livesänd undervisning. De studerande är alltså på plats medan läraren undervisar digitalt.

KYH Anywhere är inte samma sak som en distansutbildning, utan det innebär platsbundna studier. Därför är det bästa att söka till den ort du lättast kan ta dig till. Du väljer själv vilken ort du vill söka till av de orter som utbildningen bedrivs på.

I de flesta fall har KYH inga egna lokaler på de orter där vi bedriver Anywhere-utbildningar, utan undervisning sker på lärcentrum där det även finns personal på plats. Vid frågor och funderingar är du självklart alltid välkommen att kontakta din utbildningsledare.

Gör karriär där du bor

 • Utbildningarna bedrivs där jobben finns.
 • Du behöver inte flytta för att utbilda dig.
 • Utbytet med dina studiekamrater är en värdefull tillgång i dina studier, både på plats och online.

Liveundervisning på lärcentrum

 • Åk till ditt närmsta lärcentrum för att ta del av liveundervisning med studiekamrater.
 • Ställ frågor direkt till läraren via länk.
 • Studera tillsammans med en mindre grupp på din ort och den samlade klassen över hela landet – online.

18 olika orter

 • Få kontakt med både klasskamrater och företag över hela Sverige.
 • Arbeta i projekt med alla kurskamrater där ni kommunicerar digitalt genom Omniway och Microsoft Teams.

Se alla studieorter!

Anywhere-karta 2024 gif

Utbildningsupplägg på KYH Anywhere

 • Studieupplägg: Lärarledd undervisning 6-7 timmar per vecka
 • Utbildare: Undervisar via länk (sänds via lärcentrum)
 • Lektionsupplägg: Interaktiva platsbundna workshops i små grupper (cirka 2 halvdagar i veckan)
 • Fysiska träffar i helklass: Enbart träffar i studiegrupp på egen ort
 • Övrigt: Kostnadsfritt och CSN-berättigat
 • Det är bekvämt med KYH Anywhere. Jag bor i Malmö och jag får plugga med de från Östersund, det hade ju aldrig hänt annars.

  – Ann, student, KYH Anywhere

Pedagogisk metod i våra Anywhere-utbildningar

I våra utbildningar på KYH använder vi undervisningsmetoden ”Blended learning” och mer specifikt modellen ”Flipped classroom”. Vi utformar undervisningen utifrån dessa pedagogiska metoder i syfte att våra studerande bättre och mer effektivt ska kunna ta till sig innehåll och uppnå mål som utbildningen syftar till. Här går vi igenom dessa lite mer i detalj.

 • Blended learning innebär en kombination av traditionell och digital undervisning för att skapa en flexibel och engagerande studiemiljö. Här kan du dra nytta av både klassrumsbaserad undervisning och digitala hjälpmedel. Vårt utbildningsmaterial är tillgängligt via vår lärplattform Omniway.

 • Flipped classroom (omvänt klassrum) innebär att man vänder på hur den traditionella undervisningen vanligtvis är utformad. Istället för att bli introducerad till nytt material under föreläsningar i klassrummet, får du tillgång till förinspelat material att studera och förbereda dig på hemma. Detta möjliggör att tiden i klassrummet, tillsammans med utbildare och klasskamrater, kan fokusera på att utforska ämnen mer djupgående genom praktiska övningar, workshops, diskussioner och projektarbeten.

Vanliga frågor om KYH Anywhere

 • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

 • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

  Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

 • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

  På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

 • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

 • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

  Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

Anywhere-utbildningar hos KYH Yrkeshögskola

Här hittar du alla våra YH-utbildningar som du läser enligt studieformen KYH Anywhere:

Automationstekniker

Utbildningstyp Program

Bransch Teknik

Studieort Avesta, Gävle, Hudiksvall & Östersund

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen anmälan

Platschef hållbar produktion

Utbildningstyp Program

Bransch Samhällsbyggnad

Studieort Gällivare, Norrtälje, Piteå, Skellefteå & Örnsköldsvik

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 1 år

Start VT-25

Status Stängd för ansökan

Fastighetstekniker hållbar drift

Utbildningstyp Program

Bransch Samhällsbyggnad

Studieort Avesta, Norrtälje, Piteå, Ronneby & Växjö

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen anmälan

Handläggare på byggnadsnämnd

Utbildningstyp Program

Bransch Samhällsbyggnad

Studieort Gävle, Hudiksvall, Malmö & Stockholm

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Stängd för ansökan

Projektledare solenergi

Utbildningstyp Program

Bransch Samhällsbyggnad

Studieort Göteborg, Eskilstuna, Malmö & Norrtälje

Studieform KYH Hybrid, KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen ansökan

Processtekniker smart industri

Utbildningstyp Program

Bransch Teknik

Studieort Gällivare, Hudiksvall, Katrineholm & Norrtälje

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 1,5 år

Start Januari 2025

Status Stängd för ansökan

Systemutvecklare DevSecOps

Utbildningstyp Program

Bransch IT

Studieort Göteborg, Härnösand & Stockholm

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen anmälan

IT-säkerhetsanalytiker SOC

Utbildningstyp Program

Bransch IT

Studieort Göteborg & Malmö

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen anmälan

Vindkrafttekniker On- & Offshore

Utbildningstyp Program

Bransch Teknik

Studieort Gävle, Malmö, Norrtälje, Visby & Östersund

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 1,5 år

Start Januari 2025

Status Stängd för ansökan

Byggnadsingenjör klimat och konstruktion

Utbildningstyp Program

Bransch Samhällsbyggnad

Studieort Göteborg, Malmö & Norrtälje

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen anmälan

Installationsingenjör solel, lagring och laddning

Utbildningstyp Program

Bransch Samhällsbyggnad

Studieort Hudiksvall, Norrtälje, Ronneby & Visby

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 1,5 år

Start HT-24

Status Öppen för sen anmälan

Anläggningsingenjör infrastruktur, miljö och klimat

Utbildningstyp Program

Bransch Samhällsbyggnad

Studieort Göteborg, Malmö, Piteå & Stockholm

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen anmälan

Arbetsledare anläggning

Utbildningstyp Program

Bransch Samhällsbyggnad

Studieort Eskilstuna, Malmö, Norrtälje & Stockholm

Studieform KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen anmälan

Frontend Developer

Utbildningstyp Program

Bransch IT

Studieort Stockholm, Eskilstuna, Gävle, Katrineholm & Norrtälje

Studieform KYH Hybrid, KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen ansökan

Miljösamordnare hållbara byggnader

Utbildningstyp Program

Bransch Samhällsbyggnad

Studieort Göteborg, Malmö, Norrtälje, Piteå & Stockholm

Studieform KYH Hybrid, KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen ansökan

Byggproduktionsledare ROT

Utbildningstyp Program

Bransch Samhällsbyggnad

Studieort Malmö, Eskilstuna, Hudiksvall, Norrtälje, Ronneby & Östersund

Studieform KYH Hybrid, KYH Anywhere

Omfattning 2 år

Start HT-24

Status Öppen för sen ansökan

Samarbeta kring KYH Anywhere

Genom att vara en samarbetspartner till oss på KYH är du med och bidrar till er kommuns kompetensförsörjning. En av fördelarna med ett Anywhere-samarbete är att lokal kompetens ger kommunens näringsliv möjligheter att utvecklas och expandera. Fler fördelar:

 • Lokala företag får lära känna studerande på orten för en snabb och trygg rekrytering.
 • Möjlighet att knyta samman flera orter i en region och skapa nätverk för samarbete och utveckling.
 • Unik möjlighet att nätverka med andra lärcentrum i Sverige.

Kontakta oss för mer information om samarbetet!

Anna Lemon
Affärsutvecklare med partneransvar
076-885 21 02
anna.lemon@kyh.se

Intresseanmälan till KYH Anywhere

Om du är intresserad av att läsa en YH-utbildning via KYH Anywhere, tveka inte att skicka in en intresseanmälan! Det innebär att du blir först med den senaste informationen gällande kommande utbildningsstarter.

Byggsandra upptäcker KYH Anywhere

Häng med Byggsandra till Piteå, Malmö och Norrtälje – och få inblick i hur KYH Anywhere fungerar i praktiken.

Upptäck mer från KYH

 • Student på KYH

  Så är det att studera på KYH! Vi har samlat viktig information både inför, under och efter studietiden.

  Två personer arbetar med systemutveckling på laptop
 • Ansökningsguide

  Här går vi igenom hur du ansöker och vad som kan vara bra att tänka på innan du skickar in din ansökan.

  händer knappar på dator
 • Våra studieformer

  Nyfiken på våra andra studieformer? Här finns information om KYH Hybrid, KYH Remote och KYH Skills.

  Personer som studerar och skrattar tillsammans