Cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur YH-kurs | Distans

cybersäkerhet

Distanskurs | Cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur

Fördjupa dig inom cyber- och informationssäkerhet och bli experten som säkrar en tryggare digital framtid för alla!

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 12 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 30 poäng
Nästa start 4 november 2024
Ansökan öppnar 5 augusti
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Kompetensbehovet av cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur

Allt fler funktioner i samhället digitaliseras, samtidigt som antalet incidenter med dataattacker ökar. Den uppmärksammade IT-attacken 2021 som drabbade bland annat Coop visade hur omfattande konsekvenserna kan bli när tekniken inte fungerar.

Att handeln drabbas av IT-problem är allvarligt men konsekvenserna vid eventuella attacker mot fordon, vattenverk, sjukhus och andra direkt livsviktiga och samhällskritiska verksamheter kan leda till stora konsekvenser i samhället.

Kompetens inom cyber- och informationssäkerhet är avgörande för verksamheters IT-säkerhet, men även för människors vilja att fortsätta använda digitala tjänster. TechSverige förutspår att det behövs ytterligare 100-300 personer med spetskompetens inom informations- och IT-säkerhet de kommande åren, och för att täcka behovet behövs både kompetensutveckling och nyrekrytering.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 12 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 30 poäng
Nästa start 4 november 2024
Ansökan öppnar 5 augusti
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


person kodar cybersäkra lösningar på dator

Om YH-kursen

Kursen har en stark teoretisk förankring i arbetslivet. Du lär dig att stärka OT-system (Operational Technology) och upprätta en säker IT-infrastruktur. Du får även färdigheter i att övervaka och analysera nätverkstrafik, tillämpa NDR-verktyg (Network Detection and Response) och utföra PCAP-analyser.

Fler kunskaper

 • Kritisk infrastruktur och ICS-miljöer
 • Förekommande attacker och vektorer
 • Nätverk, NDR och IT-infrastruktur mellan IT- och OT-system
 • Säker integrering och segmentering av OT- och IT-system
 • NIS-direktiv, skyddsnivåer och säkerhetskrav
  • Yrkeserfarenhet inom IT-säkerhet, OT-säkerhet och IT-infrastruktur eller motsvarande område (1 år, heltid)

  Behörighetskraven finns till för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

 • Cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur är en YH-kurs som ingår i vår studieform ”KYH Skills”. Det innebär att du läser kursen på distans och halvfart under 12 veckor, vilket gör det möjligt för dig att kombinera dina studier med jobb.

  All undervisning sker digitalt och du genomför interaktiva lektioner i helklass över nätet. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studieperioden.

  Läs mer om studieformen KYH Skills här!

 • 4 november 2024 – 24 januari 2025
  Våren 2025

Vanliga frågor

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • När du ska skicka in en ansökan till KYH behöver du ladda upp dina betygshandlingar i pdf-format, alternativt .jpeg.

  Filformat som inte fungerar är .html .txt, och format som hör till Mac-datorer. Vi accepterar inte heller betygsdokument i formatet .docx.

 • För dig med utländska betyg krävs det att betygen är översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). När bedömningen är klar laddar du upp underlagen från UHR i din ansökan. Kom ihåg att vi behöver bevis på dina kunskaper i det svenska språket för att du ska få behörighet.

 • Din gamla gymnasieskola kan ha kvar dina betyg, annars kan du vända dig till din hemkommun. Om du tidigare har ansökt till en högskole- eller universitetsutbildning kan du ofta hitta dina betyg på antagning.se. Annars kan du vända dig till din stadsarkivet.

 • Ja, om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod (ej sen anmälan) kan du komplettera din ansökan fram till den sista ansökningsdagen.

 • Det är viktigt att din ansökan är komplett med de handlingar (dokument) som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara en skannad eller fotad version av originalet. Läs mer om ansökan.

 • Nej, vi har inte tillgång till dina gymnasiebetyg. Du behöver själv bifoga dem i din ansökan.

 • Ansökan till KYH sker via yh-antagning.se. Du ansöker genom att gå in på utbildningen du vill söka här på hemsidan och klickar på ansök-knappen. Därefter skapar du ett konto (eller loggar in om du redan har ett konto) i yh-antagning.se, väljer utbildning och laddar upp dina betygshandlingar. Se steg för steg här!

 • Efter ordinarie ansökningsperiod kan vissa utbildningar öppna för sen anmälan. Det innebär att det kan finnas ett fåtal platser kvar. Observera att utbildningar som är öppna sen anmälan stänger löpande. Vänta därför inte för länge med att skicka in en sen anmälan till utbildningen du är intresserad av att läsa.

  Ett eventuellt antagningsbesked kan ibland komma tätt inpå studiestart, om du är behörig till den sökta utbildningen. Var därför uppmärksam på mail och utskick från yh-antagning.se.

 • Ansökningsperioden till höstterminen är oftast öppen mellan februari och maj/juni. För vårterminen ligger ansökan öppen under hösten. Observera att våra YH-kurser har olika ansökningsperioder.

  Gå in på respektive utbildning eller gör en intresseanmälan för att hålla dig uppdaterad!

Kontakt

Frågor om kursen? Kontakta Hanna Månsson.
Vid frågor om ansökan, antagning och behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

 • Se också IT-utbildningar!

  Är du intresserad av cybersäkerhet men saknar yrkeserfarenhet? Då kanske våra YH-program inom IT kan vara något för dig!

  laptop

Senaste nytt på KYH