×
 

Hoppa till innehållet

Undervisa hos KYH

kvinna håller föredrag

KYH har ett stort nätverk av undervisande konsulter med spetskompetens inom en mängd olika områden. Vill du dela med dig av din kunskap till morgondagens medarbetare inom IT, teknik eller samhällsbyggnad? Bli en del av vårt konsultnätverk!

Vad innebär konsultuppdrag som utbildare på KYH?

Som undervisande konsult hos KYH kan du ta dig an både mindre och större konsultuppdrag. Du kan ansvara för flera kurser under en hel utbildning, enstaka kurser eller gästföreläsningar.

Som utbildare administrerar och organiserar du kursen på sätt som motiverar de studerande i deras lärande. Det är viktigt att upplägget stimulerar och utmanar den studerande att kommunicera och samarbeta.

Undervisning och pedagogik

Varje kurs har en kursplan som är framtagen tillsammans med, och godkänd av, utbildningens ledningsgrupp. Kursplanen är kursens styrdokument och den innehåller särskilda kursmål som ska examineras.

 • Vi använder undervisningsmetoden ”Blended learning” och modellen ”Flipped classroom” i syfte att våra studerande bättre ska kunna ta till sig kursens innehåll och uppnå målen.

  Blended learning innebär en kombination av traditionell och digital undervisning. Flipped classroom innebär att man vänder på hur den traditionella undervisningen vanligtvis är utformad. Istället för att bli introducerad till nytt material på lektionstillfällen, får studerande tillgång till förinspelat material att förbereda sig på hemma. På så sätt kan tiden i klassrummet nyttjas på ett mer interaktivt och effektivt sätt.

 • Alla inom, och som söker sig till, KYH ska behandlas lika och bemötas med respekt. Vår utbildningsmiljö ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Därför utformar och genomför vi våra utbildningar i linje med dessa värderingar.

  Likabehandlingsarbete utgör en del av yrkeshögskolans strategiska kvalitets- och värdegrundsarbete. Det handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva verksamheten med en trygg studie- och arbetsmiljö för samtliga.

 • Inför ditt konsultuppdrag får du en introduktion, bland annat genom en digital internutbildning och pedagogisk handbok. Där finns fördjupad information, checklistor och stödmaterial som hjälper dig i din roll som utbildare.

 • "Proffsigt upplägg, motiverade studerande och väl fungerande digitala plattformar."

 • "Jag får alltid bra svar och hjälp med mina frågor och funderingar. Alla jag varit i kontakt med är också otroligt trevliga, vilket såklart är ett stort plus!"

 • "Snabba på att återkoppla, kommer med konstruktiva lösningar och en trygghet att arbeta med."

– Utdrag från utbildarenkät HT-2023

 • "Jag kan tänka mig att samarbeta med KYH igen"

  95%

  Resultat från utbildarenkät HT-2023

Vill du utbilda hos KYH?

Välkommen att kontakta rekryterande chef för mer information.

 • Hantering av personuppgifter

  Ett viktigt krav i GDPR-lagstiftningen är att den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att man följer bestämmelserna i lagen, oavsett om man behandlar personuppgifterna själv eller om man överlåter behandlingen till en annan part. KYH är en del av AcadeMedia, som i enlighet med lagstiftningen tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som på något sätt behandlar personuppgifter åt koncernens verksamheter.

  laptop