×
 

En av de stora fördelarna med yrkeshögskolan är att det finns flera sätt att bli fullt behörig på, även om du saknar formell behörighet. Du kan bli behörig genom exempelvis tidigare arbetslivserfarenheter, via behörighetstest eller preparandkurs när du söker till en utbildning. Här berättar vi mer om olika sätt att bli behörig på och hur du går tillväga i din ansökan.

Behörighet yrkeshögskola

För att bli antagen till en YH-utbildning hos KYH yrkeshögskola behöver du ha grundläggande behörighet. Utöver grundläggande behörighet behöver du ibland även ha särskilda förkunskaper i form av specifika kurser eller tidigare yrkeserfarenhet, detta kallas för särskild behörighet. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs på respektive YH-utbildning. Nedan berättar vi mer om olika typer av behörighet, hur du kan gå tillväga för att bli behörig om du saknar något behörighetskrav samt hur du anger detta i din ansökan till oss.

För att kunna söka till våra utbildningar och bli antagen behöver du uppfylla följande kriterier för grundläggande behörighet till yrkeshögskolan:

 • En gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • En svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

  Vissa utbildningar kräver även särskild behörighet i form av förkunskaper i ett specifikt ämne eller kurs för att säkerställa att du kan tillgodogöra dig utbildningen. Förkunskapskraven består vanligtvis av relevant arbetslivserfanhet eller kurser från ett gymnasieprogram och kan exempelvis vara bygg och anläggning, praktisk ellära eller programmering beroende på vald YH-utbildning.

  Du kan ansöka till oss om du anser att du har liknande kunskaper som motsvarar den särskilda behörigheten, läs mer om detta nedan.

  Bli behörig utan formell behörighet:

  Du kan komplettera din grundläggande behörighet, eller din särskilda behörighet genom att läsa de kurser eller ämnen som du saknar via Komvux.

  Såhär går du tillväga i din ansökan: 

  1. Ansök till en YH-utbildning hos KYH.
  2. Sätt status för din ansökan till ”kompletterar senare” och skriv i meddelande att du kommer att komplettera längre fram genom att läsa på Komvux.
  3. Anmäl dig till Komvux och välj den kurs du avser att läsa.
  4. När du blivit godkänd kompletterar du din ansökan till KYH genom att ladda upp ditt betyg.

  Tänk på att det finns ett sista kompletteringsdatum, det hittar du i samband med att du lämnar in din ansökan.

  Reell kompetens kan du bara ansöka om du saknar grundläggande och/eller särskilda behörighetskrav för utbildningen. Reell kompetens är den kompetens du tillgodogjort dig på annat sätt än genom det formella utbildningssystemet, exempelvis de kunskaper som du fått genom arbetslivserfarenhet. Andra kunskaper och erfarenheter som faller in under reell kompetens är från kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse eller annan utbildning.

  Det innebär att om du anser att du har de kunskaper som krävs för att klara den sökta utbildningen kan du begära prövning av reell kompetens i din ansökan.

  En bedömning av reell kompetens handlar inte om att befrias från ett eller flera behörighetskrav utan det kan vara en möjlighet för dig att bli behörig till en utbildning på annat sätt än enbart genom formella betyg och meriter.

  Såhär går du tillväga i din ansökan: 

  1. Ansök till en YH-utbildning hos KYH.
  2. Ladda upp betyg, intyg eller andra dokument. Därefter beskriver du din reella kompetens under rubriken ”övrigt”.
  3. Antagningsenheten granskar din ansökan och kontaktar dig för en bedömning.

  Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

  Om du saknar betyg i något av antagningskraven men anser att du besitter den kunskap i ämnet som krävs för att direkt klara ett test, kan du få möjlighet att göra ett behörighetstest. KYH erbjuder behörighetstester i följande ämnen:

  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Programmering 1

  Testet är kostnadsfritt och sker digitalt på distans. Du har 50 minuter på dig att genomföra testet och du får endast göra testet en (1) gång. Ditt resultat överförs veckan efter du har genomfört testet och om du uppfyller godkänt resultat blir du behörig i det aktuella ämnet. Inget intyg skrivs ut och testresultatet är endast giltigt för din ansökan till KYH. Om du får underkänt på testet kan du bli erbjuden att läsa preparandkurs, då får du ett meddelande om detta och en anmälningslänk.

  Såhär går du tillväga i din ansökan: 

  1. Ansök till en YH-utbildning hos KYH.
  2. Antagningsenheten granskar din ansökan och skickar en anmälningslänk till dig via yh-antagning.se.
  3. Anmäl dig via länken och genomför sedan testet under den avsatta tiden.

  OBS! Detta är endast ett test och ska ej förväxlas med preparandkurs.

  Har du ytterligare frågor om behörighetstesten eller preparandkurser?

  Kontakta: anmalan.preparand@academedia.se

  KYH erbjuder kostnadsfria preparandkurser på distans via webben, såvida du uppfyller grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. En preparandkursen motsvarar respektive gymnasiekurs på övergripande nivå. Du läser kurserna online i självstudieform under cirka 5 veckor och som stöd finns en digital läroplattform där du hittar information och hjälpmedel.

  Alla preparandkurser avslutas med ett slutprov och vid godkänt resultat ges behörighet för den specifika kursen. Du kommer inte att få något utskrivet betyg eller intyg efter avslutad preparandkurs eftersom kursen endast är giltig för våra YH-utbildningar på KYH. Preparandkurserna är inte CSN-berättigade och du behöver ingen kurslitteratur. En preparandkurs ger dig möjlighet att bli behörig till utbildning som du har sökt, däremot ingen garanterad plats.

  Om du saknar behörighet i Engelska 6, Matematik 2, eller Programmering 1 kommer du först få göra ett behörighetstest i dessa ämnen. Om du inte klarar testet, eller är obehörig i andra ämnen kan du bli erbjuden att läsa en preparandkurs.

  Såhär går du tillväga i din ansökan: 

  1. Ansök till en YH-utbildning hos KYH.
  2. Antagningsenheten granskar din ansökan. Om de bedömer att du kan läsa en preparandkurs för att bli behörig skickar de en länk till dig via yh-antagning.se.
  3. Anmäl dig via länken och påbörja preparandkursen.

  Har du ytterligare frågor om preparandkurser?

  Kontakta: anmalan.preparand@academedia.se

  20%-regeln innebär att 20 procent av en utbildnings antal platser per år får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Det betyder att KYH i dessa specifika fall kan frångå de satta behörighetskraven. Det som krävs för att ansöka via 20%-regeln är att du med hjälp av andra underlag kan styrka erfarenhet eller kompetens som påvisar att du kan tillgodogöra dig utbildningen.

  Såhär går du tillväga i din ansökan: 

  1. Ansök till en YH-utbildning hos KYH.
  2. I din ansökan sätter du status som ”kompletterar senare” och skriver att du önskar bli granskad enligt 20%-regeln.
  3. Under rubriken ”övrigt” bifogar du underlag på din kompetens, exempelvis intyg från arbetsgivare, dokument eller andra betygshandlingar.
  4. Antagningsenheten kontaktar dig för bedömning.

  Kontakta oss

  Har du frågor om din ansökan till KYH yrkeshögskola är du välkommen att kontakta Antagningsenheten.

  Telefon

  019-100 080

  Mejl

  yhansokan@kyh.se

  Vanliga frågor

  Här hittar du svaren på vanliga frågor.