Solenergiprojektör - KYH
Samhällsbyggnad

Solenergiprojektör

2 år | Katrineholm | Malmö | Norrtälje | Östersund

Som solenergiprojektör har du chansen att arbeta i en av världens mest snabbväxande branscher. Intresset för hållbara energilösningar växer både hos både privatpersoner och i planeringen av stora byggprojekt, bara under 2017 växte solenergimarknaden med hela 50%. Du blir en nyckelperson i företaget då den här typen av utbildning har saknats på många håll i landet och ny kompetens är nödvändig för att branschen ska fortsätta växa i takt med efterfrågan. Regionala skillnader eller till med byggnadens läge bidrar till olika förutsättningar för hur pass effektiv en solenergianläggning blir, både ur ekonomisk- och hållbarhetsperspektiv. Din roll ser till att utarbeta en energilösning som fungerar på lång sikt och se till att arbetet utförs på rätt sätt. Som solenergiprojektör får du vara spindeln i nätet, du kommer både ha hand om kundrelationer och ha helhetssyn på installationsprocessen. Är du redo att bana väg för en framtidsbransch? Garanterad start 2020

Så här ser utbildningen ut

Den här utbildningen går på flera utbildningsorter samtidigt via videokonferens. Du kan alltså både studera och hitta jobb utan att du behöver flytta. Välj mellan Östersund, Norrtälje, Katrineholm och Malmö!
Utbildningslokalerna ligger i kommunens VUX- eller YH-centrum. Du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med dina studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens. Oftast är läraren alltså på annan ort och under lektionerna kommunicerar du via högtalare och mikrofon. Annars fungerar allt som vanligt. Det är alltså ingen distansutbildning

Det är ca. 15 timmar i veckan som det är undervisning och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

Under de två åren du studerar så är det hela 20 veckor LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Kurser

Nedan ser du de kurser som du kommer att läsa under ditt första år på KYH!

Kursens syfte är att du ska få insikt och kunna beskriva processer i en grupps utveckling samt förutsättningar för att kunna reflektera över din egen roll som gruppmedlem. Kursen syftar till att ge den dig en branschinblick och ge en övergripande förståelse för processen och regelverk. Kursen ska vara en introduktion för vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen.

Den här kursen ger dig en helhetssyn på företagande och ger dig rätt verktyg för att utveckla en affärsidé och utforma en affärsplan. Kursen behandlar affärsplanens olika delar så som omvärldsanalys, nya marknader, affärsmöjligheter, hot och risker.
Efter denna kurs har du förutsättningar att arbeta konsultativt med rådgivning, utföra behovsanalyser och leda säljprocesser, utforma avtal, kunna anbudsförfarande, skriva affärsplan, genomföra uppföljning.

Den här kursen ger dig verktyg att bedöma en fastighets förutsättningar inför installation av solenergisystem. Kursen ger kunskaper inom byggnadstekniska lösningar och konstruktionssystem. Kursen hjälper dig att göra kvalitativa val för material och produkter för solenergianläggningar samt vilka nationella regelverk och standarder som du bör ta hänsyn till vid installationer.

Den här kursen ger grundläggande kunskaper kring hur elarbete går till vid installation av solenergiystem. Du kommer inte utföra elarbeten men bör kunna beställa rätt produkter och tjänster i rätt tid.

Med hjälp av den här kursen får du kunskap om lagar och regler inom byggsektorn och hur det samverkar i samband med solenergiprojektering. Du får inblick i hur man bör skriva avtal samt utforma offerter och kalkyleringsunderlag. Du får även förståelse för kvalitets-miljö och arbetsmiljöplan, ESA (Elsäkerhetsanvisningarna) och konsumentjuridik.

Som solenergiprojektör bör du kunna beräkna lönsamheten för interna inköp, investeringar och produktion men även förstå lönsamheten för kund och leverantör. Den här kursen ger dig kunskap inom företagsekonomi, samhällsekonomi, ekonomistyrning, privatekonomi, LCC och investeringsbedömningar med miljöaspekt.

Den här kursen ger dig kunskap inom energisystem med fokus på sol, teknik och ekonomi. Kursen ger dig fördjupad kunskap för att för att göra rätt systemval i en solenergianläggning kopplat till prestanda, dimension, behov, funktion, ekonomi och miljöklassificering

Den här kursen ger dig rätt verktyg för att ha god kundkontakt samt fördjupad kunskap i säljprocessen. Säljprocessen behandlas från kundkontakt och behovsanalys till uppföljning av affär och färdigheter i rådgivande samtal.

I den här kursen lär du dig om projektledning och projekteringsfasen samt installation inom teknikområdet i enighet till nationella lagar och regler. Bland annat behandlas bygglovsregler, KMA samt riskanalyser och du lär dig hur man skriver avtal och anbudsförfarande. Du får fördjupade kunskaper om byggnadstekniska lösningar och kvalitativa val av material och produkter.

Nedan ser du de kurser som du kommer att läsa under ditt andra år på KYH!

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du i 20 veckor är ute hos ett företag och arbetar som junior solenergiprojektör för att utvecklas mer i din nya yrkesroll.

Den här kursen ger dig överblick av energisystemområdet och du får förståelse för distribution och lagring av solenergi och hur det påverkar det svenska elnätet. Du får även fördjupade kunskaper om dimensionering, effektiv placering, lagringskapacitet, verkningsgrader, beräkningsmodeller och systemsortiment relaterat till solenergiteknik. Allt detta ger dig rätt förutsättningar för att bidra till förnyelsebara energisystem baserade på solenergi.

LIA 2-kursen bygger på LIA 1-kursen och på kunskaper från samtliga kurser och ger dig djupare kunskaper om de tekniska installationer som de möter ur ett användar-/brukarperspektiv samt kunskap om funktion och helhet. Här får du praktiskt verka i rollen som junior Solenergiprojektör

En av de sista kurserna du gör på utbildningen. Här får du chansen att fördjupa och utveckla dig i alla de kunskaper och färdigheter som erhållits från tidigare kurser på utbildningen och applicera detta i en produktion inom ramen för solenergiprojektering. Detta arbete gör du med fördel tillsammans med ett företag som då ska ta fram en konkret uppgift relaterad till ett verkligt behov.

Antagning

Öppnar 2020

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100 poäng
Matematik 2, 100 poäng

ELLER

Bygg och anläggning 2, 200 poäng

ELLER

Praktisk ellära, 100 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Denna utbildning erbjuder inga preparandkurser

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC och hörlurar med mic. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildning inom samhällsbygg har en PC med Windows då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande. Datorkraven är: RAM 8 GB, CPU 32-processor, Windows 7, 8 eller 10.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.