Att studera på KYH - KYH

Att studera på KYH

Att studera på KYH kan vara lite annorlunda jämfört med eventuella tidigare studier. Rätt ämneskunskaper är förstås väldigt viktigt. Men ska man börja om som vuxen i en ny bransch räcker det inte alltid! För att hitta rätt och välja aktivt måste man också veta hur man ska använda kunskaperna. Och inte minst lära känna sin nya bransch och sina egna drivkrafter och veta vilka valmöjligheter och utmaningar som finns. Plus kanske ta chansen att stärka utbildningen ännu mer med en spetskurs.

Under utbildningen har du undervisning ungefär i 15 timmar i veckan, därtill kommer grupp- och självstudier. På våra utbildningar har vi många projektgrupper och casearbeten. De som undervisar hos oss är yrkesverksamma från branschen. De har spetskompetens inom det område som du studerar, och det finns en chans att det kan vara din framtida arbetsgivare. Det gäller alltså att engagera sig och visa framfötterna under lektionstid.

Vad är YH-utbildning?

Yrkeshögskolan är det snabbaste och effektivaste sättet som finns för dig som vill byta karriär. Vad du har för bakgrund, hur gammal du är eller vad du vill jobba med spelar ingen roll. På mindre än två år hjälper vi dig att starta en ny yrkeskarriär inom Samhällsbyggnad, Fastighet, Ekonomi eller IT.

På sätt och vis liknar Yrkeshögskolan högskolestudier. Men på de flesta sätt är det helt annorlunda. Det som är likt är att utbildningarna är kostnadsfria och ger rätt att söka studiestöd och att våra studenter är vuxna. Det som är olikt är att alla utbildningar med stor säkerhet leder till en ny karriär med bra utvecklingsmöjligheter, att de är framtagna på uppdrag av företag som vill anställa våra studenter, att du möter branschföretag under hela utbildningen, att du har minst 20 veckors LIA (praktik), att alla utbildningar är högst två år långa och att ingen utbildning innehåller en sekund onödig kunskap.

Och eftersom alla utbildningar leder rakt in i en ny karriär behöver du inte fundera över vilken utbildning som ger bäst möjligheter till ett nytt jobb – det är bara att välja den som känns mest spännande!

Våra studenter har det gemensamt att de vill skaffa sig ett mer meningsfullt, bättre betalt eller helt enkelt ett nytt jobb. De flesta är mellan 22 och 37 men många är yngre eller äldre. Mer än en tredjedel har gått en eller flera terminer på högskolan men bestämt sig för att välja en utbildning som passar dem bättre. Några kombinerar studierna med jobb eller barn. Men gemensamt för dem alla är att de vill göra något nytt.

Vad du behöver för dina studier

Här hittar du mer detaljer som är bra i förberedelse för dina studier. Hör av dig till antagningen om du vill ha mer detaljerad information. Hos KYH arbetar vi digitalt, vi erbjuder därför inte våra studenter möjligheter att använda skrivare för privat bruk. Vi har en digital lärplattform där våra studerande och undervisande konsulter kommunicerar med varandra.

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 4-8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Du kan inte använda dig av Mac-datorer eller Chromebooks.

Under utbildningen behöver du köpa egen kurslitteratur och onlinematerial. Räkna med 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som miniräknare (telefon får inte användas på tentor), pennor, anteckningsblock och liknande.

Vi hjälper dig såklart om du har särskilda behov och behöver stöd. Förbered dokumentation och intyg inför utbildningsstarten så att du får rätt stöd från början.