Produktionsledare – Anläggning - KYH
Utbildningar / - Samhällsbyggnad / KYH Anywhere /

Produktionsledare – Anläggning

Led framtidens anläggningsprojekt i en utvecklande och högt efterfrågad yrkesroll.

 • Ökad efterfrågan på anläggningskompetens
 • Praktisk yrkesroll
 • Hållbar produktionsledning och logistik
 • Anläggningsinvesteringarna ökar, framförallt inom vägar och spårtrafik, vilket gör att kompetensen är väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Produktionsledare är en praktisk yrkesroll, där du befinner dig ute på anläggningsprojekt och säkerställer att arbetet fungerar enligt plan.

 • Utbildningen innehåller kurser i hållbar produktionsledning, logistik och anläggningsmetodik, som är en stor del av arbetsuppgifterna i yrket.

Om utbildningen

Anläggning är ett vitt begrepp som innefattar allt från husgrunder och parker till vägar, broar och järnväg. Som produktionsledare har du en ansvarfull och omväxlande roll i det dagliga driftarbetet. Du biträder platschefen på anläggningsprojekt och ansvarar för att sysselsätta projektet, planera, instruera och följa upp arbetet ute i produktionen.

Under utbildningen får du lära dig om produktionsledarens roll, dess funktion i organisationen och på byggplatsen och hur samarbetet med övriga aktörer, entreprenörer och arbetslag fungerar. Du rustas med gedigna kunskaper inom byggkonstruktion, teknik, anläggning och lär dig om byggprocessens olika delar. Utbildningen och yrket passar dig som vill ha en instegsroll i branschen och söker en operativ och arbetsledande position. Som produktionsledare befinner du dig ute på anläggningsprojekten och är den som säkerställer att arbetet fungerar enligt plan.

Det är en stor brist på produktionsledare inom anläggning och behovet fortsätter att växa då det planlagts för många stora infrastrukturella satsningar runt om i Sverige de kommande åren. Utbildning är skapad tillsammans med Sveriges Byggindustrier och de största aktörerna inom svensk anläggning, bland andra JM Entreprenad, AFRY, Frentab, NCC och Hifab.

Formen för utbildningen kallar vi satellit. Undervisningen sker som vanligt i ett klassrum med kurskamrater — skillnaden är att den samlade klassen sitter på olika platser i landet och att föreläsarna undervisar via livesändning istället för på plats. Läs mer om Anywhere-konceptet här.

 • Gävle
 • Malmö
 • Norrtälje
 • Stockholm
 • 2 år
 • KYH Anywhere
 • 24 veckor LIA/praktik
 • CSN-berättigad
 • 100% - 15h undervisning i veckan
 • 34 platser
Vad innebär LIA hos KYH?
Läs om vad vår utbildningsledare Michel har att säga om din kommande praktikperiod
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Hållbar produktionsledning och logistik

  Under utbildningen lär du dig om hållbar produktionsledning och hur man genom kommunikation, medarbetarskap och arbetsledning skapar engagemang och driv i sitt arbetslag. Du får även fördjupade kunskaper i logistiksamordning och lär dig om organisationstyper och yrkesroller inom anläggningsentreprenad.

 • Bygg- och anläggningstekniker

  Du lär dig om olika bygg- och anläggningstekniker. En stor del av utbildningen innefattar även kalkylering och du lär dig att tyda ritningar och projekteringar samt föreskrifter och regelverk.

 • Byggprocessen

  Du får studera bygg- och anläggningsprocessens olika skeden såsom förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Efter utbildningen ska du kunna redogöra för organisation, lagstiftning och övriga regelverk vid anläggningsprojekt och hur projekteringen går till, samt vilka dokument som innefattas i en anläggningshandling.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Kursens syfte är att du ska få insikt och kunna beskriva processer i en grupps utveckling samt förutsättningar för att kunna reflektera över din egen roll som gruppmedlem. Kursen syftar till att ge den dig en branschinblick och ge en övergripande förståelse för processen och regelverk. Kursen ska vara en introduktion för vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen.

Du blir insatt i bygg- och anläggningsprocessens skeden av förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Du lär dig om organisation, lagstiftning och regelverk vid anläggningsprojekt.

Du lär dig tolka och läsa ritningar och tekniska beskrivningar för bygg- och anläggningsprojekt. Du lär dig projekteringsmetodik, kalkyler med klimatmodul som Bidcon. Du lär dig ta fram ritningar med förekommande projekteringsverktyg i BIM-miljö och CAD samt CIM.

Du får kunskaper om anläggning- och byggprocessen och arbetsledarens roll i organisation och byggplats. Du lär dig hur arbetsledaren samverkar med andra aktörer så som entreprenörer och arbetslag i planering, kalkylering, projektadministration och så vidare.

Du lär dig om anläggningsprojekts tekniska system så som vägar, broar, tunnlar och större anläggningskonstruktioner som kraftverk och flugplatser och hur deras konstruktion påverkar energiförbrukningen. Du får kunskaper i byggnadsfysikaliska förlopp som gäller transport av värme och fukt.

Du lär dig använda kunskaper om stadsplanering och markexploatering. Du får kunskaper om upphandling (ex LOU) och AMA, ABK09, AB04 och ABT06 utifrån yrkesrollen.

Du lär dig om tillverkning och utformning av betong samt dess användning och funktion inom bygg och anläggning. Du lär dig om dess egenskaper, cementsorter, gjutning och armering samt miljöpåverkan och skadeförebyggande hantering.

Du lär dig använda kunskaper om hållbar produktionsledning och logistiksamordning inom olika typiska ansvarsområden hos anläggningsbranschens dagliga verksamhet. I kursen lär du dig yrkesroller inom anläggningsentreprenad, modeller för produktionsplanering och produktionsstyrning. Efter kursen har du förståelse för jämställdhet- och mångfaldsmål i en modern anläggningsbransch och kunna använda ett inkluderande arbetssätt.

Du får kunskaper vid sprängteknik i detaljplanelagt område, för att kunna vara delaktiga i sprängarbeten inom anläggning. Du får även lära dig leda arbetsteam kring sprängning.

Du lär dig hållbara kunskaper om geotekniska egenskaper hos jord och berg, grundläggningsteknik, beklädnad av asfaltsarbeten. Du lär dig även om VA-teknik - vatten och avloppsteknik i
samhället, Läggningsteknik, spill och dragvatten.

Du lär dig om arbetsmiljölagstiftning, arbetarskyddsföreskrifter och regler inom anläggning och byggproduktion. Du får kunskaper om arbetsmiljöplan, arbetsolyckor, riskanalys och skyddsrond.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du är ute hos ett företag och arbetar som junior produktionsledare för att utvecklas mer i din nya yrkesroll.

En av de sista kurserna du gör på utbildningen. Här får du chansen att fördjupa och utveckla dig i alla de kunskaper och färdigheter som erhållits från tidigare kurser på utbildningen och applicera detta i en produktion inom ramen för produktionsledning - anläggning.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska samt gymnasieexamen från Sverige eller
annat land med minst godkänt betyg i:
Matematik B / Matematik 2, 100 poäng
ELLER
Bygg och anläggning 2, 100 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar. Du behöver ha tillgång till egen dator som du kan ladda ner program på samt wifi för att skriva provet.

Matematik, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar matematik 2 som betyg. Urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet. Mer information kommer inom kort, om du saknar kravet och har ansökt kommer vi skicka information till dig via vårt antagningssystem.

Utbildningen är en del av vårt Anywhere-koncept och går på flera utbildningsorter samtidigt via videokonferens. Du kan alltså både studera och hitta jobb utan att behöva flytta. Utbildningslokalerna kan vara hos KYH eller i kommunens VUX- eller YH-centrum. Du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med dina studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens. Oftast är läraren på annan ort och under lektionerna kommunicerar du via högtalare och mikrofon. Det är alltså ingen distansutbildning. Ungefär 15 timmar i veckan är det klassrumsundervisning och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen för bedömning av reell kompetens.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning. Det är även krav på nätverksuppkoppling och webbkamera.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial.
  Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt
  material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din
  dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?