Fastighetsingenjör Tekniska System - KYH
Samhällsbyggnad

Fastighetsingenjör Tekniska System

2 år | Eskilstuna | Gävle | Katrineholm | Norrtälje | Ronneby | Växjö

Fastighetsbranschen är en av Sveriges mest spännande, teknikintensiva och framgångsrika branscher! Digitalisering, energieffektivisering och smarta lösningar driver branschen framåt och gör yrket som fastighetsingenjör till en kreativ utmaning för dig som tänker framåt och gillar teknik och att lösa problem. Som fastighetsingenjör är du en teknisk specialist. Du ansvarar för optimering, drift och underhåll av fastighetens tekniska system och för att säkra krav på driftekonomi, energiprestanda och energieffektivisering. Värme, kyla, ventilation, energiförbrukning, vatten och hyresgäster är bara några av de faktorer man behöver ta hänsyn till. Därför har fastighetsingenjören den kanske allra viktigaste tekniska rollen i branschen idag. Start 2020.

Så här ser utbildningen ut

Den här utbildningen går på flera utbildningsorter samtidigt via videokonferens. Du kan alltså både studera och hitta jobb utan att du behöver flytta. Välj mellan Eskilstuna, Katrineholm, Norrtälje, Gävle, Ronneby eller Växjö!
Utbildningslokalerna ligger i kommunens VUX- eller YH-centrum. Du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med dina studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens. Oftast är läraren alltså på annan ort och under lektionerna kommunicerar du via högtalare och mikrofon. Annars fungerar allt som vanligt. Det är alltså ingen distansutbildning

Det är ca. 15 timmar i veckan som det är undervisning och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

Under de två åren du studerar så är det hela 21 veckor LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Kurser

Nedan ser du de kurser som du kommer att gå under första året på KYH.

Denna kurs är väldigt innehållsrik och ska ge dig möjlighet att utveckla färdighet i att tolka
ekonomiska underlag för att fatta beslut, vilket ger utvecklad medvetenhet kring lönsamhetstänkande. Ni kommer b .la. gå igenom månads-, och årsbokslut, ledarskap, kommunikation, budgetuppföljning och olika modeller för problemlösning.

Kursen ger kunskap om olika energieffektiviseringsområden, olika energieffektiviseringstekniker och lösningar som bygger på kombinationer av både ny och gammal teknik för befintliga byggnader och vid ROT. Huset med dess system som en helhet är fokus.

Efter denna kurs ska du kunna medverka vid upprättande av förfrågningsunderlag, anbud, prövning av anbud och hur avtal sluts. Vidare ger kursen kunskaper om vilka tidsramar och vilka ansvars- och garantiåtaganden som gäller vid olika upphandlingar samt hur
skadeståndsansvar regleras.

Efter denna kurs kommer du ha kompetens att självständigt ansvara för fastighetens styrning och drift av kyl- och värmetekniska installationer, inklusive kunskap om metodik för driftoptimering och felsökning. Även att självständigt kunna ansvara och kunna vidta åtgärder för att säkerställa säkra vatteninstallationer.

Denna kurs ger kunskap om de inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa och upplevda komfort. Du lär dig att kunna mäta relevanta faktorer och utvärdera resultaten utifrån funktionskrav och myndighetskrav.

Kursen verksamhetsdokumentation ger kunskaper om såväl bakgrund/historik som systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i praktiken och hur detta arbete organiseras och ansvars-fördelas.

Nedan ser du de kurser som du kommer att gå under Andra året på KYH.

Efter denna kurs kommer du ha kompetens att värdera egenkontrollsskyldigheter och att planera, genomföra, följa upp och förbättra en fastighets status.

En fördjupningskurs som ska ge dig fördjupad kunskap inom styr och reglerteknik, avseende de olika installationstekniska system som kan förekomma i en fastighet. Du får b .la. lära dig att ansvara för underhåll, justering/intrimning av olika fastigheters styr och reglerutrustning samt hur du analyserar ex. elfel, vilka funktioner det finns i olika ventilationssystem och mycket mer.

Efter denna kurs kommer du att ha fördjupade kunskaper för drift och underhåll av olika tekniska installationer i fastigheter samt kompetens i felsökning, identifiering och åtgärdande av störningar i olika driftsystem.

Lärande i arbete / Praktik, här har du chansen att på ett företag fördjupa ditt kunnande och dina färdigheter inom de områden som du lär dig under de tidigare kurserna. Du ska i denna kurs kunna omsätta de teoretiska kunskaperna och genom handledning utföra praktiska arbetsuppgifter.

LIA 2 bygger vidare på LIA 1 men nu ska du jobba mer självständigt . Efter den här kursen kommer du kunna utöva utbildningens alla färdighetsmål och kunna arbeta som en fastighetstekniker.
LlA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet.

Sista arbetet innan examen och i denna kurs är det dags att göra ett projekt där du får vissa upp alla de kunskaper och färdigheter som du fått under studietiden hos oss. l ett aktivt samarbete med branschen genomförs projektet ensamt eller i team. Projekten redovisas för ledningsgruppen och branschrepresentanter och målet med projektet är att leverera ett uppdrag, enligt avtal.

Antagning

Öppnar 2020

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100 poäng
Matematik 2, 100 poäng

ELLER

Bygg och anläggning 2

ELLER

Praktiskt ellära
och
Energiteknik 1

Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

När du skickat in din ansökan får du automatiskt en kallelse till antagningsprovet och du anmäler dig då till det antagningsprovet som är i den ort du befinner dig i.

Denna utbildning erbjuder inga preparandkurser

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC och hörlurar med mic. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildning inom samhällsbygg har en PC med Windows då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande. Datorkraven är: RAM 8 GB, CPU 32-processor, Windows 7, 8 eller 10.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.