Fastighetsingenjör – Tekniska System - KYH
Utbildningar / - Samhällsbyggnad / KYH Anywhere /

Fastighetsingenjör
– Tekniska System

Specialistroll inom bygg- och fastighetsbranschen med ansvar för hållbarhet och fastighetsteknik.

 • Ansvar inom tekniska system
 • Bred kompetens
 • Varierade uppdrag
 • Som fastighetsingenjör besitter du viktig kompetens och ansvarar för drift och underhåll av fastigheters tekniska system.

 • I yrket möter du både bygg- och fastighetsbranschen och arbetar med områden som hållbarhet och miljö, teknik, entreprenadjuridik och effektivisering inom energi.

 • Som fastighetsingenjör är ingen dag är den andra lik. Du har möjlighet att arbeta både i grupp och mer självständigt, och kan på samma sätt arbeta mer praktiskt eller mer teoretiskt.

Om utbildningen

Som fastighetsingenjör har du fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik och är den som säkerställer krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering i olika fastigheter. Dessutom ser du till att hyresgästernas önskemål om inneklimat och stabil drift efterlevs.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om miljö och hållbarhet i fastigheter, energieffektivisering och förbereds inför ett utvecklande arbetsliv. Fastighetsingenjör är en yrkesroll med goda karriärmöjligheter och passar dig som är intresserad av hållbarhet och digital teknik.

Yrket är väldigt socialt och innebär mycket kontakt med hyresgäster och andra intressenter, vilket gör att det är viktigt du har ett gott bemötande och trivs med kundrelationer. Efter utbildningen kommer du, utöver fastighetsingenjör, kunna söka tjänster som fastighetstekniker eller teknisk förvaltare.


Läs mer om konceptet "Anywhere" längre ner.

 • Eskilstuna
 • Gävle
 • Katrineholm
 • Norrtälje
 • Växjö
 • 2 år
 • KYH Anywhere
 • 20 veckor LIA/praktik
 • CSN-berättigad
 • 100 % – 15h undervisning i veckan
 • 34 platser
Det bästa med yrkesrollen är att den är bred och att dagarna i största sannolikhet inte kommer se likadana ut. Jag är problemlösare i grund och botten, det här är en yrkesroll där jag får hitta lösningar och det driver mig jättemycket.
Rebecca, student fastighetsingenjörsutbildningen
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Energieffektivisering

  Under utbildningen lär du dig om olika energieffektiviseringstekniker och hur man kan hitta lösningar som bygger på kombinationer av både ny och gammal teknik för befintliga byggnader.

 • Ekonomisk projektledning

  Du lär dig att tolka ekonomiska underlag för att fatta beslut och utvecklar din medvetenhet kring lönsamhetstänkande. Du får även studera hur man för ett gott och effektivt ledarskap.

 • Byggnadsteknik

  Du får fördjupade kunskaper inom bygg- och fastighetsteknik där du utforskar områden som material, konstruktion och problemlösning, och lär dig om ritningsläsning och reparation.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Kursens syfte är att du ska få insikt och kunna beskriva processer i en grupps utveckling samt förutsättningar för att kunna reflektera över din egen roll som gruppmedlem.

Denna kurs är väldigt innehållsrik och ska ge dig möjlighet att utveckla färdighet i att tolka
ekonomiska underlag för att fatta beslut, vilket ger utvecklad medvetenhet kring lönsamhetstänkande. Ni kommer b .la. gå igenom månads-, och årsbokslut, ledarskap, kommunikation, budgetuppföljning och olika modeller för problemlösning.

I denna kurs lär du dig hur du ska handleda och vägleda entreprenörer och externa hantverkare, agera professionellt i mötet med kollegor och kunder, värdera och analysera både skriftlig och muntlig information inför grupp eller individer vid vardagssituationer. Retorik är ett centralt moment i kursen. Kursen behandlar även arbetsrelaterade frågor och omvärldsanalys.

Kursen ger kunskap om olika energieffektiviseringsområden, olika energieffektiviseringstekniker och lösningar som bygger på kombinationer av både ny och gammal teknik för befintliga byggnader och vid ROT. Huset med dess system som en helhet är fokus.

Efter denna kurs ska du kunna medverka vid upprättande av förfrågningsunderlag, anbud, prövning av anbud och hur avtal sluts. Vidare ger kursen kunskaper om vilka tidsramar och vilka ansvars- och garantiåtaganden som gäller vid olika upphandlingar samt hur
skadeståndsansvar regleras.

Denna kurs ger kunskaper om och kompetenser i hur olika byggnaders konstruktion påverkar energiförbrukningen och vad det finns för moderna byggmetoder, som minimerar energiförluster. Du får även fördjupade kunskaper i byggnadsfysikaliska förlopp som gäller transport av värme och fukt, samt kunna identifiera och analysera enklare byggnadsfysikaliska problem.

Efter denna kurs kommer du ha kompetens att självständigt ansvara för fastighetens styrning och drift av kyl- och värmetekniska installationer, inklusive kunskap om metodik för driftoptimering och felsökning. Även att självständigt kunna ansvara och kunna vidta åtgärder för att säkerställa säkra vatteninstallationer.

Denna kurs ger kunskap om de inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa och upplevda komfort. Du lär dig att kunna mäta relevanta faktorer och utvärdera resultaten utifrån funktionskrav och myndighetskrav.

Kursen verksamhetsdokumentation ger kunskaper om såväl bakgrund/historik som systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i praktiken och hur detta arbete organiseras och ansvars-fördelas.

Efter denna kurs kommer du ha kompetens att värdera egenkontrollsskyldigheter och att planera, genomföra, följa upp och förbättra en fastighets status.

En fördjupningskurs som ska ge dig fördjupad kunskap inom styr och reglerteknik, avseende de olika installationstekniska system som kan förekomma i en fastighet. Du får b .la. lära dig att ansvara för underhåll, justering/intrimning av olika fastigheters styr och reglerutrustning samt hur du analyserar ex. elfel, vilka funktioner det finns i olika ventilationssystem och mycket mer.

Efter denna kurs kommer du att ha fördjupade kunskaper för drift och underhåll av olika tekniska installationer i fastigheter samt kompetens i felsökning, identifiering och åtgärdande av störningar i olika driftsystem.

Lärande i arbete / Praktik, här har du chansen att på ett företag fördjupa ditt kunnande och dina färdigheter inom de områden som du lär dig under de tidigare kurserna. Du ska i denna kurs kunna omsätta de teoretiska kunskaperna och genom handledning utföra praktiska arbetsuppgifter.

LIA 2 bygger vidare på LIA 1 men nu ska du jobba mer självständigt . Efter den här kursen kommer du kunna utöva utbildningens alla färdighetsmål och kunna arbeta som en fastighetstekniker.
LlA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet.

Sista arbetet innan examen och i denna kurs är det dags att göra ett projekt där du får vissa upp alla de kunskaper och färdigheter som du fått under studietiden hos oss. l ett aktivt samarbete med branschen genomförs projektet ensamt eller i team. Projekten redovisas för ledningsgruppen och branschrepresentanter och målet med projektet är att leverera ett uppdrag, enligt avtal.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska samt gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100 poäng
Matematik 2, 100 poäng

ELLER

Bygg och anläggning 2

ELLER

Praktiskt ellära
och
Energiteknik 1

Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar. Du behöver ha tillgång till egen dator som du kan ladda ner program på samt wifi för att skriva provet.

Matematik, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar matematik 2 som betyg. Urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet. Mer information kommer inom kort, om du saknar kravet och har ansökt kommer vi skicka information till dig via vårt antagningssystem.

Utbildningen är en del av vårt Anywhere-koncept och går på flera utbildningsorter samtidigt via streamad undervisning. Utbildningslokalerna ligger i kommunens VUX- eller YH-centrum och du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens på annan ort och under lektionerna kommunicerar ni via högtalare och mikrofon. Det är alltså ingen distansutbildning, utan du har ungefär 15 timmar klassrumsundervisning i veckan och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC och hörlurar med mic. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildning inom samhällsbygg har en PC med Windows då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande. Datorkraven är: RAM 8 GB, CPU 32-processor, Windows 7, 8 eller 10. Det är även krav på nätverksuppkoppling och webbkamera.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
  Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?