Fastighetsingenjör - Tekniska system och drift - KYH
Utbildningar / Samhällsbyggnad /

Fastighetsingenjör
– Tekniska system och drift

Specialistroll inom bygg- och fastighetsbranschen med ansvar för hållbarhet och fastighetsteknik.

 • Ansvar inom tekniska system
 • Bred kompetens
 • Varierade uppdrag
 • Som fastighetsingenjör besitter du viktig kompetens och ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system.

 • I yrket möter du både bygg- och fastighetsbranschen och arbetar med områden som hållbarhet och miljö, teknik, entreprenadjuridik och effektivisering inom energi.

 • Som fastighetsingenjör är ingen dag är den andra lik. Du har möjlighet att arbeta både i grupp och mer självständigt, och kan på samma sätt arbeta mer praktiskt eller mer teoretiskt.

Om utbildningen

Som fastighetsingenjör har du fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik och är den som säkerställer krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering i olika fastigheter. Dessutom ser du till att hyresgästernas önskemål om inneklimat och stabil drift efterlevs.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om miljö och hållbarhet i fastigheter, energieffektivisering och förbereds inför ett utvecklande arbetsliv. Fastighetsingenjör är en yrkesroll med goda karriärmöjligheter och passar dig som är intresserad av hållbarhet och digital teknik.

Yrket är väldigt socialt och innebär mycket kontakt med hyresgäster och andra intressenter, vilket gör att det är viktigt du har ett gott bemötande och trivs med kundrelationer. Efter utbildningen kommer du, utöver fastighetsingenjör, kunna söka tjänster som fastighetstekniker eller teknisk förvaltare.

 • Malmö
 • 2 år
 • CSN-berättigad
 • 20 veckor LIA/praktik
 • Preparandkurs tillgänglig
 • 100 % – 15h undervisning i veckan

Det här lär du dig

 • Energieffektivisering

  Under utbildningen lär du dig om olika energieffektiviseringstekniker och hur man kan hitta lösningar som bygger på kombinationer av både ny och gammal teknik för befintliga byggnader.

 • Ekonomisk projektledning

  Du lär dig att tolka ekonomiska underlag för att fatta beslut och utvecklar din medvetenhet kring lönsamhetstänkande. Du får även studera hur man för ett gott och effektivt ledarskap.

 • Byggnadsteknik

  Du får fördjupade kunskaper inom bygg- och fastighetsteknik där du utforskar områden som material, konstruktion och problemlösning, och lär dig om ritningsläsning och reparation.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Kursens syfte är att du ska få insikt och kunna beskriva processer i en grupps utveckling samt förutsättningar för att kunna reflektera över din egen roll som gruppmedlem. Kursen syftar till att ge den dig en branschinblick och ge en övergripande förståelse för processen och regelverk. Kursen ska vara en introduktion för vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen.

I denna kurs lär du dig hur du ska handleda och vägleda entreprenörer och externa hantverkare, agera professionellt i mötet med kollegor och kunder, värdera och analysera både skriftlig och muntlig information inför grupp eller individer vid vardagssituationer. Retorik är ett centralt moment i kursen. Kursen behandlar även arbetsrelaterade frågor och omvärldsanalys.

Denna kurs ger kunskaper om och kompetenser i hur olika byggnaders konstruktion påverkar energiförbrukningen och vad det finns för moderna byggmetoder, som minimerar energiförluster. Du får även fördjupade kunskaper i byggnadsfysikaliska förlopp som gäller transport av värme och fukt, samt kunna identifiera och analysera enklare byggnadsfysikaliska problem.

I denna kurs får du fördjupade kunskaper och färdigheter för drift och underhåll av olika tekniska installationer i fastigheter samt kompetens i felsökning, identifiering och åtgärdande av störningar i olika driftsystem. Du får även kunnande att läsa, förstå och använda dig av de ritningstyper, manualer, driftscheman, specialinstrument etc. som används inom yrkesområdet. Kursen behandlar även lagar och regler som du bör kunna efter avslutat utbildning.

Denna kurs lär dig att läsa och förstå enkla budgetuppföljningar. Efter avslutad kurs har du fått kompetens att analysera uppkomna situationer, välja modell för problemlösning samt organisera och genomföra projekt där ekonomiska uppgifter är av betydelse. Du får en utvecklad medvetenhet kring lönsamhetstänkande. Även förståelsen för ett gott och effektivt ledarskap kommer utövas i olika situationer och om individens och gruppens roller organisationen.

Efter att du avslutad denna kurs kommer du ha grundläggande kunskap om olika energieffektiviseringsområden, olika energieffektiviseringstekniker och lösningar som bygger på kombinationer av både ny och gammal teknik för befintliga byggnader och vid ROT.

Denna kurs lär dig att kunna medverka vid upprättande av förfrågningsunderlag, anbud, prövning av anbud och hur avtal sluts. Vidare ger kursen kunskaper om vilka tidsramar och vilka ansvars- och garantiåtaganden som gäller vid olika upphandlingar samt hur skadeståndsansvar regleras.Du får även en övergripande kunskap om dels konsultavtal inom bygg, och fastighetssektorn.

I denna kurs får du lära dig att självständigt ansvara för fastighetens styrning och drift av kyl- och värmetekniska installationer, inklusive kunskap om metodik för driftoptimering och felsökning. Efter kursen kommer du ha kompetens för att självständigt kunna ansvara och kunna vidta åtgärder för att säkerställa säkra vatteninstallationer.

Efter denna kurs kommer du ha kompetens att värdera egenkontrollsskyldigheter och att planera, genomföra, följa upp och förbättra en fastighets status.

Kursen ger kunskap om de inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa och upplevda komfort, du lär dig kunna mäta relevanta faktorer och utvärdera resultaten utifrån funktionskrav och myndighetskrav.

Efter denna kurs kommer du ha kunskaper om såväl bakgrund/historik som systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i praktiken och hur detta arbete organiseras och ansvars-fördelas.

Examensarbetet syftar till att ge branschspecifika kunskaper och färdigheter inom projektorganisation och ledarskap. Du kommer efter kursen ha tillägnat dig kunskaper och färdigheter inom: projektplanering och projektstyrning, skriftlig och muntlig kommunikation, projektprocessen, grupprocesser, teamarbete, samt olika projektmodeller.

I denna kurs får du fördjupade kunskaper inom styr och reglerteknik, avseende de olika installationstekniska system som kan förekomma i en fastighet. Du får även förmåga att förstå logiken för styrningen av de olika systemen.

LIA står för Lärande i arbete och är praktik som du gör ute på ett relevant företag. Här får du fördjupa ditt kunnande och färdigheter inom de områden hen lärt sig i den skolförlagda
teoretiska undervisningen. Du ska under LIA 1 kunna omsätta de teoretiska kunskaper och genom handledning utföra yrkesverksamhet inom främst drift och underhåll av. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. Under LIA-kursen skapar du även värdefulla kontakter och bygger upp nätverk inför arbetslivet efter avslutade studier.

LIA 2 kursen bygger vidare på LIA 1. Kursen ger dig även här fördjupad förståelse att kunna omsätta de teoretiska kunskaper man erhållit under utbildningen. Efter kursen ska man kunna utöva utbildningens färdighetsmål och kunna arbeta som fastighetstekniker. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. Under LIA 2 ska du självständigt kunna ansvara för underhåll och justering/intrimning av olika fastigheters styr och reglersystem. Efter avklarad kurs ska du ha ha den kompetens som behövs för att
fördjupa sig i sitt examensarbete och sedan vara anställningsbar inom branschen.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B/ 2, 100 poäng
Eller
Praktisk ellära
Energiteknik 1
Eller
Bygg och anläggning 2

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Matematik, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar Matematik 2 som betyg. Du anmäler ditt intresse till preparandkursen när du gör din ansökan och urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildning inom samhällsbygg har en PC med Windows då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande. Datorkraven är: RAM 4 GB, CPU 32-processor, Windows 7, 8 eller 10.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
  Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?