Byggproduktionsledare - ROT - KYH
Samhällsbyggnad

Byggproduktionsledare – ROT

2 år | Göteborg | Malmö

Lever du för att hitta nya hållbara lösningar? Har du ett tekniskt intresse och drömmer om en ledande och ansvarstagande roll i förnyandet av Sverige? Som byggproduktionsledare mot ROT leder du arbetet i att upprätthålla och förnya Sverige. Det pågår enorma renoveringsprojekt i storstäderna av slitna byggnader och bostäder. Med den fortsatt starka digitala och tekniska utvecklingen inom byggbranschen, samt alltmer högre politiska krav inom miljö, energieffektivisering och hållbarhet får du arbeta i en mycket spännande roll som kräver god analytisk förmåga och innebär mycket problemlösning. Vår utbildning är skapad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag bland andra PEAB, Skanska, Veidekke och NCC.

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Du läser under första året teori med kurser så som Hållbarhet och energieffektivisering, Byggproduktion och ekonomi och Konstruktionsteknik. Allt för att ge dig både en specialiserad kunskap men i ett brett perspektiv.

Andra året består dels av 24 veckors LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du sex veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Takten på studierna är 100%, ca. 15 timmar i veckan är det undervisning och resterande timmar är menat för den studerande att jobba med grupparbete och självstudier.

Ansök till Göteborg nu


Ansök till Malmö nu

En dag på jobbet

Som byggproduktionsledare ROT har man ansvar för hela byggprocessen på en arbetsplats och ser till att arbetslaget jobbar mot samma mål.
Byggproduktionsledaren har en samordnande roll vilket innebär att man har kunskap och håller sig uppdaterad om byggproduktionens alla delar. Inom ROT utgår man hela tiden från befintlig byggnad och gör en plan utifrån de förutsättningar som finns. Yrket ställer krav på att du som byggproduktionsledare har god kännedom om fastigheten och att du inför byggstarten gör en noggrann inventering för att undvika att stöta på stora problem. Du jobbar hela tiden nära boende i fastigheten samt fastighetsägare vilket ställer krav på att god kommunikation och planering.

Kurser

Hos KYH läser du dessa kurser

Kursens syfte är att du ska få insikt i, och kunna beskriva, processer i en grupps utveckling samt få förutsättningar för att kunna reflektera över din egna roll som gruppmedlem. Kursen ska vara en introduktion till vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen. Branschföretag kommer att bli inbjudna för att komma och informera klassen om branschen och arbetsrollen.

I denna kurs går vi igenom byggprocessens alla skeden så som: förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Efter kursen kommer du kunna redogöra för ett byggprojekts organisation, lagstiftning och övriga regelverk, hur projekteringen går till, och exempelvis vilka dokument som innefattas i en bygghandling.

Efter denna kurs kommer du kunna tillämpa kunskaper som krävs för att genomföra ett byggprojekt mot uppsatta mål genom effektiv ledning och produktionsstyrning. Kursen ger kunskaper och färdigheter i tids- och resursplanering, mängdning, produktionskalkylering, prognosarbete och finansiering kopplat till byggprojekt.

I denna kurs lär du dig att läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar för byggprojekt. Du blir väl insatt i projekteringsmetodik och kunna hantera och ta fram ritningar med förekommande projekteringsverktyg i både BlM-miljö och med traditionella verktyg som CAD och CIM.

Kursen tar upp vanliga organisationstyper och yrkesroller inom byggnadsentreprenad, modeller för produktionsplanering och produktionsstyrning, medarbetarskap, projekt- och arbetsledning, konflikthantering, svåra samtal och feedback. Du kommer förstå din roll i processen och kunna tillämpa tekniker och metoder för att fungera väl i ditt arbete. Även jämställdhets- och mångfaldsfrågor tas upp och du får lära dig hur du ska kunna tillämpa ett inkluderande arbetssätt. Kursen ger också kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning, beslutsfattande, kommunikation och medarbetarbetarutveckling samt kompetens för att leda en grupp.

I den här kursen lär du dig om om konsultavtal inom byggsektorn samt olika bestämmelser. I kursen ingår också orientering om tillämplig miljölagstiftning. Kursen fokuserar på de delar av juridik och avtal som är av betydelse för yrkesrollen som byggproduktionsledare.

Denna kurs är ger dig färdigheter och förebyggande kunskap för hantering av ROT-projekt. Du får lära dig relevanta lagstiftningar och regelverk, samt metodik för genomförande av vanliga ROT-projekt som stambyten och fasadrenovering, och hur du som arbetsledare styr ett sådant ROT-projekt.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du i 20 veckor är ute hos ett företag och arbetar som junior byggproduktionsledare för att utvecklas mer i din nya yrkesroll.

Detta läser man under årskurs 2

Här lär du dig om regelverk för rivning samt anmälningsplikt och vad det innebär. Du kommer att få kunskaper om marksanering vid rivning och farligt avfall samt hur det ska hanteras.

Denna kurs är ger dig färdigheter och förebyggande kunskap för hantering av ROT-projekt. Du får lära dig relevanta lagstiftningar och regelverk, samt metodik för genomförande av vanliga ROT-projekt som stambyten och fasadrenovering, och hur du som arbetsledare styr ett sådant ROT-projekt.

Kursen ger grundläggande kunskap kring fuktmekaniken samt förståelsen kring dess terminologi, fuktrisker vid byggnationer, fukttillstånd i material och luft, fuktmätning, fukttransport och uttorkning. Kursen ger dig även färdigheter att förstå rollen som fuktsäkerhetsansvarig i byggproduktion.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du i 20 veckor är ute hos ett företag och arbetar som junior byggproduktionsledare för att utvecklas mer i din nya yrkesroll.

Här får du kunskaper om aktuella och planerade regelverk för nyproduktion såsom energieffektiviseringsdirektivet, BBR och kommunernas energiarbete, miljöklassificering, tekniska lösningar och material för byggande av energieffektiva byggnader.

Denna kurs ger grundkunskaper inom områdena el, värme/kyla, luft, sprinkler, data/tele, styr, brandlarm och larmsystem. Du kommer lära dig att planera och styra installationsarbetet samt kunna genomföra en egen provning, injustering, samordnad provning, dokumentation och överlämning. Även kunskaper om konflikter, prioritering och förhandling tas upp.

Kursen tar upp vanliga organisationstyper och yrkesroller inom byggnadsentreprenad, modeller för produktionsplanering och produktionsstyrning, medarbetarskap, projekt- och arbetsledning, konflikthantering, svåra samtal och feedback. Du kommer förstå din roll i processen och kunna tillämpa tekniker och metoder för att fungera väl i ditt arbete. Även jämställdhets- och mångfaldsfrågor tas upp och du får lära dig hur du ska kunna tillämpa ett inkluderande arbetssätt. Kursen ger också kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning, beslutsfattande, kommunikation och medarbetarbetarutveckling samt kompetens för att leda en grupp.

Kursen ger kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, arbetsskyddsföreskrifter och regler inom husproduktion. Vi går igenom och ger kunskaper om arbetsmiljöplan, riskanalys och skyddsrond samt kunna se och förebygga risker. Du får lära dig om arbetsmiljöansvar och ansvars-och delegationsfördelning, kvalitets- och miljöarbete, kontrollansvar och APD-planer samt fysisk och psykosocial arbetsmiljö. I denna kurs kommer du även få läsa och kommunicera delar av det europeiska regelverket på engelska.

En av de sista kurserna du gör på utbildningen. Här får du chansen att fördjupa och utveckla dig i alla de kunskaper och färdigheter som erhållits från tidigare kurser på utbildningen och applicera detta i en produktion inom ramen för arbetsledning inom ROT-verksamhet.. Detta arbete gör du med fördel tillsammans med ett företag som då ska ta fram en konkret uppgift relaterad till ett verkligt behov.

Antagning

Öppnar 2020

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2, 100 poäng
ELLER
Bygg och anläggning 2, 100 poäng

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Gäller endast GÖTEBORG -
Vi erbjuder preparandkurs i matematik för dig som saknar det, det sker en vecka innan kursstart och är på heltid på plats hos oss. Deltar du på denna preparandkurs och klarar provet får du garanterad plats på utbildningen.

Kursen är på dagtid och under en hel vecka, den är CSN-berättigad.

När du ansöker till KYH kommer du få en separat inbjudan till preparandkursen inom kort. Skulle du ha några frågor är du välkommen att kontakta oss på antagningen@kyh.se, eller 0768852120.

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter.
Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.