Internet of Things - KYH
IT

Internet of Things

2 år | Göteborg

Är du en prylfantast som ofta tänker på hur du på bästa sätt kan optimera och effektivisera din omgivning med teknologi? Gillar du programmering och hantering av data? Vill du vara med och innovera och leda framtiden till ett samhälle där objekt kommunicerar med varandra för att skapa bättre tillvaro? Med en utbildning i Internet of Things jobbar du med att både hantera och analysera data för att på ett nytänkande och optimerat sätt skapa ett samhälle där olika hårdvaror kommunicerar med varandra för att samspela på bästa sätt.

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. I yrkesrollen har du en viktig roll inom utveckling av ny programvara för att säkerställa att den nya tekniken möter de behov människor har på ett tillfredsställande sätt. Du jobbar också både mycket med människor, men också mycket med teknik. Du får kontinuerligt lära dig nya saker och pröva ditt kritiska tänkande i nya sammanhang.

Kurserna i årskurs ett ger dig en gedigen grund inom data, algoritmer och affärsmannaskap. Andra året består dels av 20 veckor LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du åtta veckor examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Takten på studierna är 100%, ca. 15 timmar i veckan är det undervisning.

Kurser

I utbildningen får du läsa de här kurserna hos oss på KYH

I denna kurs utvecklar du dina kunskaper inom affärsetik, entreprenörskap, affärsutveckling, och affärsförhandling. Kursen ger dig underlag för att kunna identifiera och formulera hållbara affärsmässiga lösningar utifrån ekonomi, juridik och affärsmannaskap. Samt kunna värdera data och se dess potential för att skapa värde och ekonomisk vinst för ett företag. Efter kursens gång kommer du även kunna föreslå åtgärder utifrån kundnytta och lönsamhet.

Med denna kurs får du kunskaper och färdigheter inom Big Data och dataanalys-projekt. Du får förståelse för hur Big Data inverkar och påverkar fokusområdet IoT samt för vilka olika ändamål Big Data kan användas för i olika IoT-relaterade projekt. Du kommer även kunna använda tekniken machine-learning samt olika modeller för att analysera Big data-problem.

Här lär du dig vad det välkända molnet egentligen är och vad en molntjänst utgör. Du blir bekant med terminologier och definitioner inom Cloud och kan jämföra leverantörer av molntjänster. T.ex: Microsoft, Google, Amazon samt bekant med fördelarna och nackdelarna Serverless computing erhåller. Efter kursens gång kan du på ett flexibelt och dynamiskt sätt kunna jobba med dess struktur för att använda exempelvis servrar och applikationer.

I denna kurs lär du dig om modern IT-säkerhet med fokus inom IoT. Du får insikt om vad modern IT-säkerhet innebär och vilka särskilda aspekter inom säkerhet som tillämpas inom IoT. Du bekantas med vilka säkerhets- och etikfrågor som behandlas inom IoT samt får ta del av och analysera verklighetsbaserade hotbilder mot system och applikationer för att sedan kunna arbeta proaktivt för att minimera säkerhetsrisker inom olika IoT-projekt.

I denna kurs får du förståelse för hur algoritmer och datastrukturer är uppbyggda, fungerar och kan implementeras för att därefter med dessa färdigheter i algoritmer kunna skriva effektiva program. Du lär dig om Artificial intelligence, Machine Learning och efter kursens gång kan du anpassa praktiska algoritmer och datastrukturer för att lösa samt implementera givna problem.

Här introduceras du till datorkommunikation med relevans för inbyggda system. Du får färdigheter kring inbyggda system som kommunicerar med andra system och kringutrustning. Kursen lär dig även att konstruera strukturerade program för inbyggda system för att lösa ett givet problem. Efter kursens gång kan du utvärdera lösningar och utvecklingsproblem inom inbyggda system.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du i 20 veckor är ute hos ett företag och arbetar som junior IoT-utvecklare för att utvecklas mer i din nya yrkesroll.

En av de sista kurserna du gör på utbildningen. Här får du chansen att fördjupa och utveckla dig i alla de kunskaper och färdigheter som erhållits från tidigare kurser på utbildningen och applicera detta i en produktion inom ramen för IoT-utveckling. Detta arbete gör du med fördel tillsammans med ett företag som då ska ta fram en konkret uppgift relaterad till ett verkligt behov.

Antagning

Antagningen är öppen mellan 11 februari-17 maj. Om du ansöker efter sista datumet registreras du som sen ansökan och blir automatiskt placerad i reservlista. Urvalsprov sker mellan 20-30 maj. Läs mer om urvalsprov vid fliken bredvid.

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
Engelska B / Engelska 6
Programmering 1

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Saknar du programmering 1? En preparandkurs kommer hållas vecka 33, en vecka innan utbildningen. Kursen går på heltid på plats hos oss, efter avklarat prov har du garanterad plats på utbildningen förutsatt att resterande behörighetskrav är godkända. Anmäl dig till utbildningen via vår hemsida, och skriv i rutan för reell kompetens att du är intresserad av preparandkursen så kontaktar vi dig för mer information och bekräftelse.

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildningen inom samhällsbygg har en PC då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.