två kvinnor som tittar på varandra vid en byggarbetsplats

Allt fler kvinnor utbildar sig inom byggsektorn – Häng med på KYHs jämställdhetsresa 

KYH är den största yrkeshögskoleaktören inom samhällsbyggnad i Sverige och har under de senaste åren gjort flera satsningar på jämställdhetsarbete. I den här artikeln får du ta del av KYHs täta samarbeten och ändringar i kursplanen som resulterat i fler kvinnliga sökande till utbildningar inom den mansdominerade byggsektorn.

Av Jenny Olsson

KYH har under de senaste åren gjort flera satsningar på jämställdhetsarbete för att aktivt bidra till Agenda 2030. Agendan är FNs handlingsplan mot ett mer hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Mål 5 handlar om jämställdhet och är uppdelat i flera delmål som behöver uppnås för ett jämställt samhälle. KYH arbetar främst förebyggande mot delmålen ”Utrota diskrimineringen av kvinnor” och ”Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande”. Ett arbete som visar på fina resultat.  

– Vi har jobbat intensivt och med stort fokus på jämställdhet under flera år. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i både alla våra utbildningar och i ledningsgrupperna, säger Christina Frisk som är verksamhetschef på KYH. 

Fler kvinnliga sökande till utbildning inom byggsektorn  

Byggsektorn är traditionellt sett en mansdominerad bransch, något som KYH vill vara med och förändra. För att få fler kvinnor att söka utbildningar inom samhällsbyggnad inledde KYH ett samarbete med bygginspiratören Sandra Mobaraki under 2021. Sandra driver den digitala plattformen ”Byggsandra” där hon arbetar med att inspirera fler kvinnor att söka sig till byggsektorn. Målet med samarbetet var att uppmärksamma kvinnor i branschen och låta dem berätta om sin verklighet av yrkeslivet. Detta för att inspirera fler att våga följa sina drömmar och ta nästa steg i karriären för att på lång sikt nå en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i byggbranschen. Det har varit ett givande samarbete som fortlöper än idag.   

På två år kan KYH se en markant ökning av antalet sökande kvinnor till KYHs utbildningar inom samhällsbyggnad. År 2020 hade 34 procent kvinnor respektive 66 procent män sökt en utbildning inom samhällsbyggnad. År 2022 var fördelningen 50/50.  

2020

Antal sökande i procent till KYHs utbildningar inom samhällsbyggnad.

2021

Antal sökande i procent till KYHs utbildningar inom samhällsbyggnad.

2022

Antal sökande i procent till KYHs utbildningar inom samhällsbyggnad.

– Det är jätteroligt med så fina resultat. Arbetslivet efterfrågar fler tjejer inom byggsektorn och det är kul att vi kan vara en del av den pågående förändringen, säger Christina Frisk.  

Obligatorisk kurs i jämställdhet 

Trots att jämställdhetsarbetet har lönat sig och att flera stora satsningar har gjorts under åren fortskrider arbetet. Det är fler branscher som behöver en jämnare fördelning av kvinnor och män. Som ett nästa steg i jämställdhetsarbetet har KYH under höstterminen 2022 inkluderat den obligatoriska kursen "Jämlikhet i arbetet” i schemat för samtliga studerande, oavsett utbildning.  

– Den nya kursen är en del av vår nyaste satsning på jämställdhetsarbetet och ingår i kursplanen för alla nya studerande. Den går även som föreläsning för de som började studera innan kursen implementerades, säger Christina Frisk.  

Kursen hålls av journalisten Emy Serander som bevakar jämlikhetsfrågor och mänskliga rättigheter i sin yrkesroll. Emy väljer aktivt att arbeta med företag som är intresserade av jämlikhetsfrågor, mänskliga rättigheter och hållbarhet. Målet med kursen är att öka förståelsen för vilka normer och beteenden som är vanliga på arbetsplatser, hur de påverkar arbetsklimatet samt hitta verktygen för att bearbeta dem.  

– Efter avslutad kurs ska de studerande kunna reflektera över sin egen roll och påverkan för jämställdhet i sin omgivning samt tillämpa verktyg och metoder för att aktivt arbeta för mångfald och inkluderande arbetsplatser, säger Emy Serander.   

För mer information om KYHs jämställdhetsarbete vänligen besök vår webb eller följ KYH på sociala medier för löpande uppdateringar och nyheter.  

Liknande artiklar

Studera och få en del av din lön i bidrag
21 oktober, 2022 Nyheter

Studera och få en del av din lön i bidrag

Studera mitt i livet med en fortsatt ekonomisk trygghet med det nya omställningsstudiestödet. Ett hö...

Tog vara på nätverk för praktik
28 april, 2022 Intervjuer

Tog vara på nätverk för praktik

Frågan ledde mig till byggbranschen – vi blir allt fler och så väl bostäder, sjukhus och nya vägar b...