Allt fler kvinnor utbildar sig inom bygg – häng med på KYHs jämställdhetsresa

Av Jenny Olsson

KYH är den största yrkeshögskoleaktören inom samhällsbyggnad i Sverige och har under de senaste åren gjort flera satsningar på jämställdhetsarbete. I den här artikeln får du ta del av KYHs täta samarbeten och ändringar i kursplanen som resulterat i fler kvinnliga sökande till utbildningar inom den mansdominerade byggsektorn.

KYH har under de senaste åren gjort flera satsningar på jämställdhetsarbete för att aktivt bidra till Agenda 2030. Agendan är FNs handlingsplan mot ett mer hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Mål 5 handlar om jämställdhet och är uppdelat i flera delmål som behöver uppnås för ett jämställt samhälle. KYH arbetar främst förebyggande mot delmålen ”Utrota diskrimineringen av kvinnor” och ”Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande”. Ett arbete som visar på fina resultat.

– Vi har jobbat intensivt och med stort fokus på jämställdhet under flera år. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i både alla våra utbildningar och i ledningsgrupperna, säger Christina Frisk, verksamhetschef på KYH.

Fler kvinnliga sökande till utbildning inom byggsektorn

Byggsektorn är traditionellt sett en mansdominerad bransch, något som KYH vill vara med och förändra. För att få fler kvinnor att söka utbildningar inom samhällsbyggnad inledde KYH ett samarbete med bygginspiratören Sandra Mobaraki under 2021. Sandra driver den digitala plattformen ”Byggsandra” där hon arbetar med att inspirera fler kvinnor att söka sig till byggsektorn. Målet med samarbetet var att uppmärksamma kvinnor i branschen och låta dem berätta om sin verklighet av yrkeslivet. Detta för att inspirera fler att våga följa sina drömmar och ta nästa steg i karriären för att på lång sikt nå en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i byggbranschen. Det har varit ett givande samarbete som fortlöper än idag.

På två år kan KYH se en markant ökning av antalet sökande kvinnor till utbildningarna inom samhällsbyggnad. År 2020 hade 34 procent kvinnor respektive 66 procent män sökt en utbildning inom samhällsbyggnad. År 2022 var fördelningen 50/50.

– Det är jätteroligt med så fina resultat. Arbetslivet efterfrågar fler tjejer inom byggsektorn och det är kul att vi kan vara en del av den pågående förändringen, säger Christina Frisk.

  • 2020

    Antal sökande i procent till KYHs utbildningar inom samhällsbyggnad.

  • 2021

    Antal sökande i procent till KYHs utbildningar inom samhällsbyggnad.

  • 2022

    Antal sökande i procent till KYHs utbildningar inom samhällsbyggnad.

Obligatorisk kurs i jämställdhet

Trots att jämställdhetsarbetet har lönat sig och att flera stora satsningar har gjorts under åren fortskrider arbetet. Det är fler branscher som behöver en jämnare fördelning av kvinnor och män. Som ett nästa steg i jämställdhetsarbetet har KYH under höstterminen 2022 inkluderat den obligatoriska kursen "Jämlikhet i yrkeslivet” på schemat för samtliga studerande, oavsett utbildning.

– Den nya kursen är en del av vår nyaste satsning på jämställdhetsarbetet och ingår i kursplanen för alla nya studerande. Den går även som föreläsning för de som började studera innan kursen implementerades, säger Christina Frisk.

– Efter avslutad kurs ska de studerande kunna reflektera över sin egen roll och påverkan för jämställdhet i sin omgivning samt tillämpa verktyg och metoder för att aktivt arbeta för mångfald och inkluderande arbetsplatser, säger Emy Serander, journalist och utbildare.

Liknande artiklar