×
 

Ska du börja studera på KYH och funderar över ekonomin under utbildningstiden? Här besvaras de vanligaste frågorna om hur ansökan till CSN går till, vilka studiestöd som finns och vilket studiemedel som passar just dig.

Studiestöd och studiemedel

Alla utbildningar och kurser hos KYH är CSN berättigade. Vilket innebär att du som studerande kan ansöka om studiestöd i form av lån eller bidrag för att finansiera dina studier. CSN står för Centrala studiestödsnämnden och är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd. Ansökan görs på csn.se efter att du har blivit antagen till en utbildning med hjälp av mobilt bank-id eller annan e-legitimation. Om du inte har ett e-legitimation får du en personlig kod av CSN som används på hemsidan.  

Vilket studiestöd ska jag välja?  

Studiestödet via CSN består av två delar, studielån eller studiebidrag. Du bestämmer själv om du vill ansöka om både lån och bidrag eller endast bidrag. Det finns olika typer av studiestöd. Du som studerar en yh-utbildning kan söka studiemedel eller omställningsstudiestöd.  

Studiemedel omfattas av lån och bidrag som alla som blivit antagen till yrkeshögskolan kan ansöka. Omställningsstudiestödet däremot är ett nytt studiestöd. Det är ett högre CSN som erbjuder lån eller bidrag för dig som har arbetat ett längre tag och som vill karriärväxla. Hur mycket du kan få i lån och bidrag beror på vilken inkomst du har. Stödet består dels av ett studiebidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet 21 298 kronor per månad före skatt. Du kan även ta ett lån på bidraget om du vill, tanken är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst under studietiden som när du arbetar. För att kunna ansöka om omställningsstudiestödet måste du vara mellan 27 och 62 år. Du ska ha även ha arbetat minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren, varav arbetet ska ha varit din huvudsysselsättning.

Det är även viktigt att tänka på att det finns ett fribelopp för olika studiestöd. Fribeloppet är en beloppsgräns för hur stor inkomst du får ha samtidigt som du får studiestöd och räknas ut i samband med din ansökan, det gäller även studiebidraget.  

Vad behöver jag göra?  

Utöver att du själv måste söka studiestöd behöver du uppnå ett så kallat studieresultat för varje nytt ansökningstillfälle eller terminsstart. Studieresultatet är utformat av CSN som kräver att du ska studera i den takt som är avsatt i just din utbildningsplan. Du ska även klara samtliga kurser utan förseningar av studietiden, det vill säga få minst godkänt på alla examinationer eller prov. Om du missar ett examinationstillfälle eller hamnar efter av andra anledningar innebär det inte nödvändigtvis att ditt studiestöd blir indraget eller inte kommer förnyas. CSN godtar mindre och tillfälliga förseningar såvida skolan bedömer att dina studier inte kommer att försenas i sin helhet.  

Du behöver även lämna en studieförsäkran tidigast en vecka innan utbildningsstart. Studieförsäkran lämnas på CSN:s hemsida efter att beslutet om din ansökan har tagits. Genom att skriva under den intygar du att de uppgifter och villkor som står i beslutet är korrekta och att du kommer följa dessa. Om du inte lämnar in studieförsäkran i tid kan CSN upphäva beslutet om studiestöd.  

Om det är första gången du ansöker om studiestöd behöver du meddela vart du vill ha utbetalningarna genom att anmäla ditt konto via Swedbanks kontoregister. 

Efter avslutad utbildning 

Om du har valt att ansöka om lån behöver du betala tillbaka detta vid avslutade studier. Du börjar som tidigast betala tillbaka lånet sex månader efter avslutad utbildning, återbetalningen sker dock alltid efter ett årsskifte. Det finns en återbetalningsplan att hitta på CSNs hemsida som kan anpassas efter dina ekonomiska förutsättningar. Avbetalning av lånet görs i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du fyllt 60 år. Studiebidrag behöver inte betalas tillbaka.  

Tips och sammanfattning av att söka studiemedel  

Om du är ny student är det bra att ansöka om studiestöd i god tid då det tillkommer en handläggningstid.

Du kan kombinera studiestöd med annan inkomst så länge den inte överskrider fribeloppet.  

Glöm inte att lämna in studieförsäkran inför varje ny ansökan, annars får du ingen utbetalning.

Om det är första gången du ansöker om studiestöd måste du anmäla ditt bankkonto.