×
 

Alla våra utbildningar är framtagna tillsammans med arbetslivet. Vår utvecklingsenhet arbetar året runt med omvärldsanalys kring kompetensbehov. Som företag kan du engagera dig genom att vara med och utveckla nya utbildningar.

Var med och utveckla en utbildning

Arbetar du i en bransch där det finns behov av ny kompetens? Då kan du tillsammans med oss ansöka till MYH om att bedriva en utbildning inom området.

Hur ansökan går till:

Ansökan genom avsiktsförklaringar gällande ny utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är de som beslutar ifall vi får bedriva våra utbildningar. För att skapa och fortsätta driva våra utbildningar tar vi in så kallade "avsiktsförklaringar" vilket MYH har som krav. Det är ett formulär som vi tillsammans med näringslivet fyller i för att säkerställa att utbildningen motsvarar kompetensen och att det finns ett behov i branschen. Det visar på ett flerårigt perspektiv på framtida rekryteringsmöjligheter för våra studenter.

I juni varje år ansöker vi till MYH om att få bedriva våra utbildningar och får besked i början av nästkommande år. Tillsammans med näringslivet har vi på KYH vuxit med 300% sedan 2017 – något vi är väldigt stolta över!

Bekräftad avsiktsförklaring

I formuläret som används för att ansöka om en utbildning anger representanter från näringslivet en uppskattning om vilket behov av kompetens de har inom de närmsta åren.

Formuläret anger hur branschen kan samarbeta med oss på KYH vilket exempelvis är genom att undervisa, sitta med i ledningsgrupp, ta emot praktikanter och erbjuda studiebesök. Formuläret innehåller också anställningsbehov närmsta åren, vilka rekryteringsvägar man använder sig av och hur många LIA-platser de kan erbjuda.

Kontakta oss

För mer information om avsiktsförklaringar eller hur du går tillväga för att skapa nya utbildningar tillsammans med KYH kontakta vår affärsutvecklingschef.

Jag vill skapa en ny utbildning

Fyll i dina kontaktuppgifter här så tar vi kontakt med dig.

Ort
Bransch
Varför vill du bli kontaktad?
Vilken utbildning gäller det?

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

*Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
*Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
*Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter. Läs hela policyn!

OBS! För närvarande har vi problem med att en felkod skickas ut efter att formuläret är ifyllt och inskickat. Du kommer få ett meddelande som säger att dina uppgifter inte har gått iväg till oss på grund av serverfel. Detta stämmer inte, utan din intresseanmälan kommer fram till oss. Du kan bortse från felmeddelandet och stänga sidan när du har skickat in dina uppgifter så återkopplar vi till dig så snart vi kan. Vi håller på att undersöka problemet och hoppas kunna åtgärda detta inom kort.