Vindkrafttekniker On- & Offshore YH-utbildning | Flera studieorter

två personer utför arbete vid vindkraftverk

Vindkrafttekniker | Utbildning via KYH Anywhere

Är du en noggrann person som motiveras av dagliga utmaningar? Då kanske rollen som vindkrafttekniker passar dig. Ett jobb på svindlande höga höjder!

Studieort Gävle, Malmö, Norrtälje, Visby & Östersund
Studieform KYH Anywhere
Längd 1,5 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 300 poäng
LIA-praktik 16 veckor
Nästa start Januari 2025
Ansökan öppnar 5 augusti
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Vad gör en vindkrafttekniker?

Som vindkrafttekniker ingår du i ett team som tillsammans jobbar med driften av vindkraftverk. Du utför service- och underhållsarbete kopplat till torn, turbin och vingar i vindkraftverk. Det kan handla både om planerade serviceåtgärden och akut felavhjälpning.

Vindkrafttekniker är ett socialt, flexibelt och fysiskt arbete som ställer krav på god fysik, smidighet och säkerhetstänk eftersom en stor del av arbetet sker i en utmanande arbetsmiljö på höga höjder och i trånga utrymmen. Du kommer arbeta i vindkraftverk som har mellan 80-110 meter höga torn, men nybyggda vindkraftverk kan nå upp till hela 170 meter! Yrket kräver även att du har, eller planerar att ta körkort.

Exempel på yrkestitlar

 • Vindkrafttekniker
 • Drifttekniker, vindkraft
 • Energitekniker, vindkraft
 • Servicetekniker, vindkraft
 • Underhållstekniker, vindkraft
Studieort Gävle, Malmö, Norrtälje, Visby & Östersund
Studieform KYH Anywhere
Längd 1,5 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 300 poäng
LIA-praktik 16 veckor
Nästa start Januari 2025
Ansökan öppnar 5 augusti
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


man arbetar på surfplatta nedanför vindkraftverk

Under YH-utbildningen

Du lär dig om vindkraftverks el, mekanik, hydraulik, elproduktion och distribution. Du får kunskap i planering och projektering av vindkraft. Du kommer lära dig att utföra systematiskt och riskförebyggande arbete enligt arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Fler kunskaper

 • Leda det operativa arbetet
 • Samordna arbetsinsatser
 • Ansvara för säkerhet och arbetsmiljö
 • Riskbedöma, felsöka och planera serviceprojekt
 • Arbeta med montering och utbyte av komponenter och material

Framtidsutsikter

Vindkrafttekniker är en eftertraktad roll med en långsiktig och starkt växande efterfrågan. Redan nu har ett sextiotal havsbaserade vindkraftsprojekt offentliggjorts och ett flertal tillståndsansökningar kommer att lämnas in under de kommande åren.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Vindkrafttekniker On- & Offshore är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Anywhere”. Det innebär att klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar tillsammans på olika orter, och utbildaren undervisar via länk. Detta är en heltidsutbildning på 1,5 år som du kan välja att läsa på plats i Gävle, Malmö, Norrtälje, Visby eller Östersund.

  Hur är studierna upplagda med KYH Anywhere?

  KYH Anywhere innebär att en och samma utbildning går på flera orter samtidigt. Klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar på plats hos olika lärcentrum, och utbildaren håller i lektioner via länk – direkt uppkopplat till respektive klassrum. På så vis får du även klasskamrater som sitter utspridda runt om i landet.

  Du har schemalagda lektionstillfällen på plats cirka två halvdagar i veckan. Dessa tillfällen ägnas åt interaktiva lektioner tillsammans med din studiegrupp (som deltar på plats) och utbildaren (som deltar via länk).

  Inför varje lektionstillfälle behöver du studera och förbereda dig genom att titta på förinspelat material, göra instuderingsfrågor eller liknande. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Anywhere här!

Vanliga frågor

 • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

  Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

 • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

  På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

 • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

 • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

  Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

 • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH