Systemutvecklare industriell IT-säkerhet YH-utbildning | Stockholm

kvinna utvecklar kod på dator

Systemutvecklare – industriell IT-säkerhet | Utbildning i Stockholm

Är du IT-entusiasten som vill arbeta med att skydda digitala tillgångar i dagens högteknologiska samhälle? Rollen som systemutvecklare öppnar dörrar till en spännande och välbetald karriär inom IT-säkerhet!

Studieort Stockholm
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


Vad gör en systemutvecklare inom industriell IT-säkerhet?

Som systemutvecklare arbetar du med att skapa och upprätthålla datorsystem och programvaror för industriella miljöer. Ditt huvudansvar är att säkerställa höga nivåer av IT-säkerhet. Det kan vara genom att utveckla skyddslösningar mot cyberhot, genomföra riskanalyser, säkerställa nätverkssäkerhet, implementera säkerhetsprotokoll och hantera säkerhetsincidenter vid behov. Du skyddar helt enkelt industriella system mot potentiella hot och säkerhetsrisker.

Systemutvecklare arbetar ofta i projektram där ni med hjälp av agila arbetsmetoder så som Scrum, Kanban och XP utvecklar lösningar för kundens verksamhetsbehov. Du är en fena på programmeringsspråket C# och .NET-ramverket, som du använder flitigt i utvecklingen av olika systemapplikationer genom att producera, dokumentera och testa kod.

Exempel på yrkestitlar

 • Systemutvecklare
 • Systemutvecklare, industriell IT-säkerhet
 • Systemutvecklare, IT-säkerhet
Studieort Stockholm
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


laptop

Under YH-utbildningen

Du lär dig om objektorienterad programmering i C#, .NET och programmerbara styrsystem. Du får kunskap i molntjänster, IoT och hybridplattformar samt Entity Framework, öppen källkod och migreringar. Du får även färdigheter i att värdera, utveckla, anpassa och testa lösningar i olika ramverk.

Fler kunskaper

 • Säker programmering, IT-säkerhet och automation
 • Nätverksteknik, nätverkskommunikation och trådlösa nätverk
 • Agil arbetsmetodik (Scrum, Kanban och XP)
 • Automatisera och integrera system, program och verktyg

Framtidsutsikter

Det finns en växande hotbild av ökat antal IT-angrepp och dataintrång i Sverige. Behovet av systemutvecklare med specialkunskaper inom industriell IT-säkerhet är stort. Behovet är särskilt stort inom just C#, .NET och Java. Faktum är att det behövs 25 500 nya systemutvecklare på 4 års sikt, alltså ca 6300 personer per år!

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Programmering 1
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

 • Systemutvecklare industriell IT-säkerhet är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Hybrid”. Det innebär att utbildningen har ett hybridupplägg där viss undervisning sker digitalt och viss undervisning sker på plats i Stockholm. Utbildningen läses på heltid under 2 år.

  Den digitala delen av utbildningen innebär självstudier, där du tittar på förinspelat material, gör instuderingsfrågor eller annat för att förbereda dig inför schemalagda lektionstillfällen. Det är lektionstillfällen cirka två halvdagar i veckan där du, tillsammans med din klass och utbildare, genomför interaktiva lektioner i klassrum.

  Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Hybrid här!

Vanliga frågor

 • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

  Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

 • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

  På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

 • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

 • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

  Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

 • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH