Systemutvecklare DevSecOps YH-utbildning | Flera studieorter

två män arbetar med systemutveckling tillsammans

Systemutvecklare DevSecOps | Utbildning via KYH Anywhere

Är du en noggrann problemlösare och nyfiken på ett arbete inom systemutveckling och IT-infrastruktur? Studera till Systemutvecklare inom DevSecOps!

Studieort Göteborg, Härnösand & Stockholm
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Vad gör en systemutvecklare?

Som systemutvecklare arbetar du med att integrera säkerhetsaspekter direkt i utvecklingsprocessen. Du kopplar ihop utvecklingsavdelningens mål och visioner med systemförvaltningens ansvar för att systemen ska fungera som det var tänkt. DevSecOps står för Development, Security och Operations, vilket innebär att du tänker på både applikations- och infrastruktursäkerhet redan från början i utvecklingsprocessen.

I arbetet som systemutvecklare automatiserar du även vissa säkerhetsgrindar för att förhindra att DevOps-arbetsflödet saktar ner. Du analyserar rutiner, arbetsprocesser och tillämpar säkerhetsåtgärder för att förebygga risker. En DevSecOps-utvecklare måste alltid välja rätt verktyg för att kontinuerligt integrera säkerhet, som att komma överens om en integrerad utvecklingsmiljö med säkerhetsfunktioner.

Exempel på yrkestitlar

 • Systemutvecklare DevSecOps
 • Backendutvecklare
 • DevOps-integrerare
 • DevOps-utvecklare
Studieort Göteborg, Härnösand & Stockholm
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


två personer sitter vid laptpo

Under YH-utbildningen

Du lär dig om säker och objektorienterad programmering, arbetsprocesser och säkerhetsåtgärder. Du får kunskap om skript, SQL, databasteknik och containerteknik samt agil projektmetodik, DevOps-metoder, CI/CD och sårbarhetsskanning.

Fler kunskaper

 • Programmera i objektorienterad kod
 • Utveckla systemapplikationer
 • Utveckla, anpassa, testa och säkra systemlösningar
 • Konfiguration, automatisering och virtualisering
 • Nätverks-API:er, nätverkstrafik, IDS, IPS och gateways

Framtidsutsikter

Sveriges IT-marknad har sedan flera år tillbaka en omfattande utmaning i att möta kompetensbristen. I takt med att allt fler företag driftsätter mer av sin verksamhet på digitala plattformar och i molnbaserade miljöer växer också hotbilden mot IT. De potentiella riskerna är större än någonsin, vilket gör efterfrågan på mer kompetens större än någonsin.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Programmering 1
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Systemutvecklare DevSecOps är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Anywhere”. Det innebär att klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar tillsammans på olika orter, och utbildaren undervisar via länk. Detta är en heltidsutbildning på 2 år som du kan välja att läsa på plats i Härnösand, Göteborg eller Stockholm.

  Hur är studierna upplagda med KYH Anywhere?

  KYH Anywhere innebär att en och samma utbildning går på flera orter samtidigt. Klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar på plats hos olika lärcentrum, och utbildaren håller i lektioner via länk – direkt uppkopplat till respektive klassrum. På så vis får du även klasskamrater som sitter utspridda runt om i landet.

  Du har schemalagda lektionstillfällen på plats cirka två halvdagar i veckan. Dessa tillfällen ägnas åt interaktiva lektioner tillsammans med din studiegrupp (som deltar på plats) och utbildaren (som deltar via länk).

  Inför varje lektionstillfälle behöver du studera och förbereda dig genom att titta på förinspelat material, göra instuderingsfrågor eller liknande. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Anywhere här!

Vanliga frågor

 • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

  Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

 • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

  På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

 • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

 • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

  Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

 • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH